Resource Details
RESSURSS

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus

NB! Uudiskirja sai lisatud vale link. TUTVU MITTEKONVERENTSI LEHEGA SIIN

Mittekonverentsi bänner.

 

 

SISSEJUHATUS Täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamise kavatsuse (edaspidi VTK) eesmärk on luua täienduskoolitusasutustele kaheetapiline kvaliteedihindamise süsteem, mis toetaks praegusest tõhusamalt täienduskoolituse kvaliteedi tagamist ja aitaks kaasa elanikkonnale senisest kvaliteetsemate koolitusvõimaluste pakkumisele. Kvaliteedihindamise süsteem hõlmab kahte poolt. Esiteks senise täienduskoolituse majandustegevusteate regulatsiooni täiendamine ja teiseks täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi sisuline hindamine. Peamised senise seadusega kaasnevad probleemid on järgmised: olemasolevat seadust ei täideta või täidetakse näiliselt, millest tingituna on koolitustegevuse läbipaistvus ning täienduskoolituste kvaliteet ebaühtlased. Kehtiva seaduse nõrkuseks on täienduskoolituse majandustegevusteate kustutamise regulatsiooni puudumine ehk pole võimalik eristada seadust mittetäitvaid täienduskoolitusasutusi seadust täitvatest koolitusasutustest. Seaduse muutmisega kaasneks võimalus majandustegevusteate tõhusamaks kontrollimiseks ja vajadusel kustutamiseks, millele laieneks piirang esitada koheselt majandustegevusteadet uuesti. Regulatsiooni tekitamise eesmärk on luua täienduskoolituse pakkujate ettevõtlusvabaduse kaitse ning õppijate õiguse haridusele vahele tasakaal, kindlustades õppijatele suurema kaitse.

Täiesti uuena lisandub seadusesse täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi sisuline hindamine neile koolitusasutustele, kelle tegevust toetab riik. Täienduskoolitusasutustele luuakse ka avalikult kuvatav tagasisidesüsteem. Õppijatelt ja rahastajatelt koguva tagasiside tulemuste avalikustamine aitaks oluliselt tõsta koolitusasutuste ja koolitajate läbipaistvust. Seadusesse plaanitakse teha muudatus, mis kohustab täienduskoolitusasutusi sisestama koolitustel õppinute personaalseid andmeid riiklikusse registrisse, mis võimaldab edaspidiselt luua aluse elukestva õppe digiloo kujunemiseks, mis hõlmaks inimese kogu elukaare jooksul omandatud tunnistused, diplomid, sertifikaadid jm teadmisi ning oskusi kirjeldavad ning tõendavaid dokumente.

Väiksemate muudatustega lihtsustatakse kehtiva seaduse sõnastust ja täpsustatakse terminoloogiat. Eelkõige on nende muudatuste eesmärk õiguslikult toetada olemasoleva täienduskoolitusvaldkonna tugevate külgede säilimist ja nõrkustega tegelemist.

Seaduse muutmine aitab kaasa haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide elluviimisele - kvaliteetse hariduse kättesaadavusele.

Võimaliku regulatiivse meetmega lahendatavate küsimuste kirjeldus on VTK osas V.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Haridus- ja Teadusministeerium
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!