European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2018

Käesolevasse ülevaatesse on koondatud Eesti täiskasvanuharidust iseloomustavad põhilised statistilised näitajad 2017. aasta ja 2017/18. õppeaasta kohta. Ülevaade koosneb tabelitest ja joonistest ning on jagatud kolmeks. Esimeses osas on välja toodud Eesti elanikkonna haridustaset puudutavad statistilised näitajad vanuserühmade, soo, maakondade lõikes. Teine osa keskendub elukestva õppega seotud näitajatele (Eesti võrdluses teiste liikmesriikidega; Eesti andmed piirkonna, kvartalite, soo, vanusegrupi ja rahvuse lõikes). Kolmandas osas on ära toodud mõned andmed täiskasvanud õppijate arvudest ja osakaalust üld-, kutse- ja kõrghariduses. Antud dokumendis on andmete peamisteks allikateks Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), Eesti Statistikaameti poolt läbiviidav Eesti tööjõu-uuring (ETU) ning Eurostati poolt koondatav rahvusvaheline statistika.

Koostaja: Triin Savisto

Resource Details
Haridus- ja Teadusministeerium.
Ressursi autor
Triin Savisto, HTM
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!