Liigu edasi põhisisu juurde
Resource Details
RESSURSS

Täiskasvanuhariduse kampaania märgatavus

Eesti elanikkonna küsitlus alates 15.ndast eluaastast

Esmane sihtrühm 20-64 eluaastat

Tellija: Eesti Täiskasvanuhariduse Koolitajate Assotsiatsioon Andras

UURINGU TAUST

Käesolev aruanne on koostatud Turu-uuringute AS-i poolt 02.11 – 19. 11 2017 aastal läbi viidud üleriigilise küsitluse tulemuste põhjal. Uuringu tellija on Eesti Täiskasvanuhariduse Koolitajate Assotsiatsioon Andras. Aruanne sisaldab metoodika kirjeldust, tulemuste kokkuvõtet ning tulemuste tabeljaotust oluliste taustatunnuste lõikes. Aruandele on lisatud ankeet, mille järgi küsitlus programmeeriti. Tagapõhi ja eesmärk 2017.a. sügisel viidi läbi laiaulatuslik täiskasvanuhariduse kampaania, mille märgatavust sihtrühmas ja kogu elanikkonna hulgas käesolev aruanne mõõdab ja hindab. Täiskasvanuhariduse kampaania eesmärgiks oli suurendada õppivate täiskasvanute hulka, tõsta täiskasvanute teadlikkust õppimisvõimaluste kohta ning kujundada positiivseid hoiakuid elukestvaõppe suhtes. Esmaseks sihtrühmaks olid potentsiaalsed õppijad (Eesti elanikud) vanuses 20-64 eluaastat nii eestlased kui ka mitte-eestlased ja sekundaarseks sihtrühmaks kõik Eesti elanikud.

Üleriigilise küsitluse eesmärk oli teada saada:

 • Milline oli reklaamklipi märgatavus televisioonis, internetis, ühistranspordis?
 • Kus märgati plakatreklaami?
 • Milline oli reklaami märgatavus raadios?
 • Milline oli bänneri märgatavus internetis?
 • Kuivõrd on kuuldud/vaadatud/loetud õppimise teemalisi intervjuusid/artikleid/saateid?
 • Kuivõrd on osaletud üritustel, kus tutvustatakse õppimisvõimalusi täiskasvanutele?
 • Kuivõrd on mõeldud uute oskuste või teadmiste omandamise peale?
 • Kas kättesaadav info on täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta piisav?
 • Kust otsitakse/saadakse täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta infot?
 • Kas reklaamid/intervjuud jm kampaania materjalid tekitasid huvi/küsimusi täiskasvanute õppimisvõimaluste osas?
 • Kas viimase 6 kuu jooksul on midagi uut õpitud või plaanitakse asuda õppima?
 • Kui ei plaanita õppida/end täiendada, siis mis on takistused?
 • Kui plaanitakse õppida/end täiendada, siis millised on motiivid? 

 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Turu-uuringute AS
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Resource media
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!