Resource Details
RESSURSS

Täiskasvanud õpilaste motivatsiooni aspektid täiskasvanute gümnaasiumis.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida täiskasvanud õpilaste motivatsiooni eripära inglise keele õppimisel ja õpetamisel täiskasvanute gümnaasiumis. Tänapäeva kiire elutempo juures on täiskasvanuõppel järjest olulisem roll ühiskonnas ja õppijate arv järjest kasvab. Täiskasvanute gümnaasiumis on võimalik jätkata haridusteed neil, kel see on mingil põhjusel pooleli jäänud.

Teoreetilises osas annab autor ülevaate motivatsiooni kui mõiste tõlgendamise kujunemisest erinevate kaasaegsete teooriate vaatenurgast, samuti ka täiskasvanud õppijate ja võõrkeele õppimise motivatsiooni iseärasustest. Töö teoreetiline osa põhineb peamiselt Zoltan Dörnyei ja Ema Ushioda tõlgendustel inglise keele kui võõrkeele õppimise ja õpetamise kohta.

Selleks, et välja selgitada kuidas koolist eemal oldud aastate hulk mõjutab täiskasvanud õppija motivatsiooni erinevaid aspekte inglise keele õppimisel viidi läbi kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimus Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis õppivate õpilaste hulgas.

Andmete töötlemisel saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et õpilased, kes on koolist eemal olnud vähem kui 10 aastat on kõige enesekindlamad, nende ärevuse tase keeletunnis on kõige madalam, nad pingutavad teistest vähem ja on kaaslaste suhtes kriitilisemad. Keskmine grupp, kus vahe eelmise kooliga on 10-19 jäävad ka küsimuste vastuste järgi sõna otseses mõttes kahe grupi vahele. Nende puhul võib antud grupi enamike vastuste põhjal jaotada pooleks, kus ühe poole vastused kalduvad 1.grupi poole, samas kui teise poole vastused sarnanevad 3.grupiga. Kuid tendents on igal juhul ärevuse ja ebakindluse suurenemise suunas. Õpilased, kes on olnud koolist eemal 20 aastat ja üle selle on kõige ebakindlamad, kõige kõrgema ärevuse tasemega ja seetõttu eelistavad võõrkeele tunnis pigem vaikida kui näidata oma kehva keeleoskust. 

Märksõnad: inglise keele õpetamine ja õppimine, täiskasvanud õppija, motivatsioon võõrkeele õppimisel, motivatsiooni intensiivsus, võõrkeele kasutamise ärevus, grupi ühtekuuluvus.

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.  

 
Resource Details
Ressursi autor(id)
Aili Tuhkanen
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!