European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

ROHELINE RAAMAT ELANIKKONNA VANANEMISE KOHTA - põlvkondadevahelise solidaarsuse ja vastutuse edendamine

Originaalteksti on avaldanud inglise keeles kasutaja EPALE Moderator.

 

GREEN PAPER ON AGEING

Euroopa Komisjon esitles Rohelist raamatut, et algatada laiaulatuslik poliitiline arutelu Euroopa vananeva ühiskonna väljakutsete ja võimaluste üle. Selles käsitletakse väljendunud demograafilise suundumuse mõju meie majandusele ja ühiskonnale.

Roheline raamat võtab kokku arutelu vananemise üle, sätestades demograafiliste muutuste kiiruse ja ulatuse meie ühiskonnas, samuti selle mõju meie poliitikale ja küsimustele, millele peame olema valmis vastama. See hõlmab kõike alates tervislike eluviiside ja elukestva õppe edendamisest kuni tervishoiu - ja hooldussüsteemide tugevdamiseni, et aidata kaasa vanema elanikkonna toetamisele. Selles rõhutatakse vajadust tuua rohkem inimesi tööturule, rõhutatakse töökohtade loomise võimalusi ning vaadeldakse vananemise mõju meie karjäärile, heaolule, pensionidele, sotsiaalsele kaitsele ja produktiivsusele.

Rohelises raamatus kasutatakse elutsüklil põhinevat lähenemisviisi, mis kajastab vananemise üldist mõju kõikidele põlvkondadele ja eluetappidele. Sellisel moel tõstetakse esile õige tasakaalu leidmise olulisust meie hoolekandesüsteemide jätkusuutlike lahenduste vahel ja põlvkondadevahelise solidaarsuse suurendamist.       

Taustainfo

Komisjon on seadnud ELi poliitika tegevuskavas demograafia kõrgele kohale. Komisjoni 2020. aasta juuni aruanne demograafiliste muutuste mõju kohta näitas, et viimase 50 aasta jooksul on nii meeste kui ka naiste oodatav eluiga sünnihetkel kasvanud umbes 10 aasta võrra. Elanikkonna vananemist käsitlev Roheline raamat on selle aruande esimene tulemus, millega algatatakse arutelu vananemisega seotud peamiste probleemide üle Euroopas. Sellele järgneb pikaajaline nägemus maapiirkondade kohta, kus käsitletakse ka rahvastiku vähenemise küsimust.

Lisainfo:

Green paper on ageing (inglise keeles)

Roheline raamat elanikkonna vananemise kohta (eesti keeles)

Faktileht (inglise keeles)

Demograafia teema koduleht

Resource Details
Ressursi autor
European Commission
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Euroopa
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Inglise keel
Login (9)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!