Liigu edasi põhisisu juurde
Resource Details
RESSURSS

OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta veebruaris heaks tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi kontseptsiooni OSKA, et paremini siduda tööturu vajadusi ja koolituspakkumist ning tagada, et tööturul toimuvad muutused ja ühiskonna vajadused jõuaksid koolituspakkumisse võimalikult kiiresti. OSKA toetab tööandjate ja õppeasutuste koostööd õppekavade arendamisel ning ajakohase tööturuinfo jõudmist karjääriteenustesse. OSKA süsteemi raames uuritakse üksikasjalikult tööjõu- ja oskuste vajadust, võrreldakse seda tasemeõppes pakutavaga ning tehakse ettepanekuid kitsaskohtade lahendamiseks.

Eesti väikeses ja avatud majanduses ei jää COVID-19 mõjudest ning sellest tingitud majanduskriisistpuutumata tõenäoliselt ükski sektor. Millises sektoris, kas, kuidas ja millal majandusmudelid muutuvad, on täna veel vara öelda. Tekkinud olukorra tõttu võivad kiireneda OSKA uuringutes läbivalt erinevates valdkondades kajastatud tööturgu mõjutavad trendid nagu automatiseerimine ja digitaliseerimine. Eesti majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu taastamiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks on oluline arendada töötajate nii üldisi kui valdkonnaspetsiifilisi infoja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaseid oskusi, eriti COVID-19-st tingituna kiirenenud protsesside valguses. Senine kogemus on näidanud, et just valdkonnaspetsiifilised IKT-oskused erinevatel elualadel on keerulisel ajal hinda läinud. Seetõttu on enda IKT-oskuste täiendamine või värskendamine keerulisel ajal mõistlik investeering tulevikku. Vajalike teadmiste ja oskustega töötajad suurendavad IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal, edendavad valdkonna arengut ning efektiivistumist ja ühtlasi paraneb inimeste konkurentsivõime.

Kui üldiste IKT-oskuste kohta on rohkem infot, siis käesolev dokument täidab lünga, andes majandusvaldkondade kaupa ülevaate ka valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest. Ülevaade on esitatud seni uuritud OSKA valdkondade kaupa (arvestusala; ehitus; energeetika; haridus ja teadus; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; kaubandus, rentimine ja parandus; keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus; kinnisvarateenused; kultuur ja loometegevus (etenduskunstid, käsitöö, museoloogia, muusika, raamatukogundus, sport, audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus); majutus, toitlustus ja turism; metalli- ja masinatööstus; metsandus ja puidutööstus; personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine; põllumajandus ja toiduainetööstus; rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus; siseturvalisus ja õigus; sotsiaaltöö; tervishoid; transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus; vee- ja jäätmemajandus ning keskkond).Igas valdkonnas on kirjeldatud arendamist vajavad oskused sarnaseid oskusi eeldavate kutsealarühmade või alavaldkondade vaates.

Ülevaates ei ole IKT-oskuseid kirjeldatud kolmes OSKA valdkonnas (avalik haldus; finantsvaldkond ja isikuteenused). Nende valdkondade uuringuaruanded valmivad 2020. aasta teises pooles.Kutsekoda tänab suure panuse eest OSKA valdkondade võtmeeksperte jt valdkonna esindajaid, kes on aidanud kaasa ülevaate valmimisele.

Väljaande autoriõigus kuulub sihtasutusele Kutsekoda. Väljaandes sisalduva teabe kasutamisel palume viidata allikale: OSKA. (2020). OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest. Tallinn: SA Kutsekoda.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Urve Mets ja OSKA meeskond, Kutsekoda
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!