Liigu edasi põhisisu juurde
Resource Details
RESSURSS

Nõukogu ja komisjoni 2015. aasta ühisaruanne hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamise kohta

Uuendatud Euroopa tegevuskava täiskasvanuõppe jaoks, mille Nõukogu võttis vastu 2011. aastal, andis ülevaate prioriteesetest valdkondadest ajavahemikuks 2012-2014, olles viinud need pikemas perspektiivis vastavusse nelja ET 2020 strateegilise põhi eesmärgiga. Konkreetsed prioriteedid, millele liikmesriigid Euroopa Komisjoni toetusel peaksid keskenduma aastani 2020, saavutamaks pikemaajaline visioon tegevuskavast, on järgmised:

Üldjuhtimine: täiskasvanuõppe siduduse tagamine teiste poliitikavaldkondadega, koordineerituse, tõhususe ja asjakohasuse parandamine ühiskondlikele, majandusikele ja keskkonnaalastele vajadustele vastamisel; vajaduse korral eraviisiliste ja avalike investeeringute suurendamine. 

Võimalused ja nende kasutamine: kõrgekvaliteedilise täiskasvanuõppe pakkumise võimaluste oluline laiendamine, esmajoones kirjaoskuse, arvutamise ja digitaalsete oskuste alal, ning võimaluste ärakasutamise ulatuse tõstmine tõhusate teavitus-, suunamis- ja motivatsiooni-strateegiate kaudu, et jõuda enim tõrjutud inimrühmadeni.

Paindlikkus ja juurdepääs: juurdepääsu laiendamine, tõstes töökohapõhise õppe kättesaadavust ning kasutades tõhusalt ära infotehnoloogia võimalusi; meetodite paikapanek madalama haridustasemega täiskasvanute oskuste kindlaksmääramiseks ja hindamiseks; piisavas koguses uute võimaluste pakkumine, et tagada tunnustatud EQF kvalifikatsioon neile, kellel puudub 4. tase Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku astmestikus.

Kvaliteet: kvaliteedi tagamise, sealhulgas seire- ja mõjuhinnangumehhanismide parandamine, täiskasvanute koolitajate esmase ja jätkuhariduse paremaks muutmine ja vajalike andmete kogumine hariduse andmise tõhusamaks suunamiseks ja kavandamiseks.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Official Journal of the European Union
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (1)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!