Resource Details
RESSURSS

Muuseumiharidusest Eesti Rahva Muuseumi rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse näitel

Autor kirjeldab ja analüüsib oma magistritöös Eesti Rahva Muuseumi rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse tegevusi ja arengusuundi muuseumihariduse kontekstis. Teabekeskus loodi ERMi teadusosakonna allüksusena 2012. aastal eesmärgiga väärtustada rahvuslikku kultuuripärandit ning aidata kaasa eesti rahvusliku identiteedi ja kultuuriliste omapärade säilitamisele ja arendamisele Eesti Rahva Muuseumi kogusid tutvustades ning rahvakultuurialast teavet vahendades. Eesmärgi täitmiseks kasutab teabekeskus rahvakultuurialast nõustamist ja koolitusi, esindades sel moel muuseumihariduse valdkonda.

Kaasaegses muuseumis ei ole külastaja õppeprotsessis tarbija, kellele antakse valmis „toode“, vaid partner, kes kaasatakse saadava kogemuse loomisse, nii et ta saab oma küsimustele iseseisvalt vastuseid leida ja kogemuse põhjal tähendusi luua. Seetõttu nimetatakse muuseumiharidust tänapäeval ka muuseumi vahendamiseks. Muuseumi vahendades vahendatakse eeskätt muuseumikogusid. Muuseumikogude kasutamise praktika liigub avatuse suunas. Avalikkust suunatakse kogude aktiivsemale kasutamisele samasuguselt kui seda tehakse näituste ja ürituste külastamise edendamiseks. Kogude vahendamine toimub teadurite eestvõttel ja selle eelduseks on kõrgel tasemel esemeuurimused. Muuseumid tegutsevad vabahariduse valdkonnas, kus loeb kaasamine, avatud suhtlemine ja elitaarsuse positsioonist loobumine.

Teabekeskuse ja hariduskeskuse võrdluses ilmnes, et kokkupuutepunkt on eeskätt täiskasvanuhariduse valdkonnas. Praeguseid programme võrreldes tuleb esile, et teabekeskuse programmid on hariduskeskuse omadest pikema kestvusega, spetsiifilist huvi nõudvad ning sageli praktilise väärtusega. Kahe üksuse vahelist koostööd ja tegevuste koordineerimist on vaja parandada ning kasutada teadusosakonna potentsiaali ka hariduskeskuse programmide väljatöötamiseks, täiskasvanuhariduse arendamiseks. Selleks, et otsustada, kas teabekeskuse ja hariduskeskuse ühendamine oleks otstarbekas, on vaja analüüsida ka hariduskeskuse tegevust, mida antud töö maht ei võimaldanud.

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Jana Reidla
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!