European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Kultuuridevaheline kohanemine Eestist omaalgatusel Austraaliasse rännanud naiste kogemuste põhjal

Käesolev magistritöö teema käsitleb kultuuridevahelist kohanemist Eestist omaalgatusel Austraaliasse rännanud naiste kogemuste põhjal. Omaalgatusel tööalane väljaränne on aina suurenev nähtus, seda eriti naiste seas, kuna organisatsioonid ei võimalda neile organisatsioonisiseselt rahvusvahelise karjääri võimalusi (Joshua-Gojer, s.a.; Muir, 2014). Omal algatusel väljarändajaid eristab organisatsioonide poolt saadetud töötajatest erinevad tegurid, milleks on individuaalsed, tööandja ja töö muutujad, minekumotiivid, kompensatsioon, kodumaale tagasi pöördumine ning tulevase karjääri küsimused (Suutari & Brewster, 2000). Kui suudetakse läbi teha edukas kohanemine uues kultuuris, saadakse juurde intensiivne kultuuridevaheline kogemus, mis tugevdab varasemaid oskusi (Myers & Pringle, 2005). Kultuuridevaheline kohanemine on kui psühholoogiline heaolu, mida indiviid tunneb uue keskkonna vastu (Black, Mendenhall & Oddou 1991). Kohanemine on oma olemuselt mitmetahuline: üldine, kohalikega suhtlemises ning tööga kohanemine. Töö toetub Aycan (1997), Black jt (1991) ja Oberg (1960) käsitlustele.

Uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: Kuidas kogevad kultuuridevahelist kohanemist Eestist omaalgatusel Austraaliasse rännanud naised? Uurimuse eesmärgiks on analüüsiv ülevaade kultuuridevahelisest kohanemist Eestist omaalgatusel Austraaliasse rännanud naiste kogemuste põhjal. Lähtuvalt töö eesmärgist viidi läbi seitse biograafilis-narratiivset intervjuud (Wengraf & Chamberlayne, 2006).

Andmeid analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil ning tulemused esitati teemakategooriatena. Empiiriliste tulemustest selgus, et omaalgatusliku tööalase väljarände puhul on esil indiviidist tulenevad omadused, nii ettevalmistavas etapis kui sihtiriigis kohanemisel. Tähtis on hea keeleoskus, varasem kultuuridevaheline kohanemine ja kultuurist teadlikuks saamine läbi teiste inimeste kogemuse. Organisatsioonipoolsed tegurid jäävad üsna märkamatuks taolise rände puhul. Organisatsiooni tugi tuleb esile vaid tööga kohanemisel. Sihtriigis kohanemist toetavad tegurid aitavad ühtlasi nii üldise kui kohalikega suhtlemises kohanemisel, mis omakorda võimendavad tööga kohanemist.

Võtmesõnad: kultuuridevaheline kohanemine, omaalgatusel tööalane väljaränne, Eesti naised Austraalias, väljarände kogemus

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Ressursi autor
Eve Orgna
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!