Liigu edasi põhisisu juurde
Resource Details
RESSURSS

Kõrgkoolide toimetulek sunnitud kaugõppega perioodil märts-juuni 2020

Oktoobris 2020 viis Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kõrgkoolide seas läbi küsitluse, kuidas COVID-19 tingimustes nn sunnitud kaugõppega toime tuldi ning millist abi oodatakse riigilt. Küsimustik saadeti kõikide ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppeprorektoritele ja õppeosakondade juhatajatele.

Kirjalikud vastused esitasid Tartu Ülikool (TÜ), Tallinna Tehnikaülikool (Taltech), Tallinna Ülikool (TLÜ), Eesti Maaülikool (EMÜ), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA), EBS, Tallinna Tehnikakõrgkool (TTKK), Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Tartu TK), Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tallinna TK), Eesti Lennuakadeemia (ELA), Kaitseväe Akadeemia (KVA), Kõrgem Kunstikool Pallas (Pallas), Sisekaitseakadeemia (SKA), Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK) ja Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (EMKTS). Eesti Kunstiakadeemia (EKA) kasutas võimalust vastata küsimustikule fookusgrupi intervjuu vormis.

Küsimustik koosnes viiest küsimuste plokist:

1. Õppejõud

2. Üliõpilased

3. Õppeprotsess ja tugiteenused

4. Kordaminekud ja probleemid

5. Mida olete muutnud või plaanite muuta sunnitud distantsõppe käesolevas etapis võrreldes eelmisega?

6. Millist tuge ootate riigilt?

Küsitluse tulemuste kokkuvõte asub Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kodulehel.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!