Resource Details
RESSURSS

Kohanemisprogrammis osalejate tagasiside september 2015 – juuli 2017

Siseministeeriumi algatatud kohanemisprogramm aitab Eestisse saabunud uussisserändajatel omandada vajalikud teadmised riigi ja ühiskonna toimimisest, töö- ja argipäeva eluolust, õppimise ja perekonnaga seotud teemadest ning esmase eesti keele oskuse.

Kohanemisprogrammis pakutakse uussisserändajatele (edaspidi osaleja) koolitusi, mis koosnevad lühikestest interaktiivsetest teemamoodulitest nagu baas, töö ja ettevõtlus, õppimine, teadus, perekond, rahvusvaheline kaitse, lapsed ja noored ning A1-taseme keeleõppest. Kohanemisprogrammi tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ja riigieelarvelistest vahenditest.

Ülevaade keskendub teenusepakkuja Expat Relocation Estonia OÜ pakutavate teemamoodulite (baas-, töö ja ettevõtluse ning peremoodul) ja A1-taseme keeleõppes ning toetavate tegevuste partnerite nagu SA Archimedes pakutava õppimise ja SA Eesti Teadusagentuur pakutud teaduse teemamoodulis osalejatelt kogutud tagasisidele.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Siseministeerium
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!