Resource Details
RESSURSS

Hindamistulemused: ettevõtlus ja isikuareng. Kokkuvõte EKKA täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamistest 2020

2020. aastal hindas EKKA ettevõtluse ja isikuarengu valdkonnas 9 koolitusasutuse õppe kvaliteeti. Neist 6 hinnati 2020 I poolaastal (jaanuar–juuni) ja 3 II poolaastal (september– detsember). Kokku osales hindamistel 9 eksperti. Hinnatud 9 asutusest sai positiivse tulemuse 7 asutust ja negatiivse tulemuse 2 asutust. Kaks negatiivse hinnangu saanud asutust osalevad kordushindamisel 2021. aastal.

Õppe kvaliteedi hindamistest selgus, et suuri probleeme valdkonnas ei ole. Küll aga võib öelda, et õppekavade kvaliteet on seinast seina. On asutusi, mille õppekavade osas ei ole ekspertidel mingeid küsimusi, kuid on ka neid, millel on probleeme nii õpiväljundite, õppekava kutsestandardiga sidumisega kui ka õppeaja planeerimisega, mis on koolituse sihtrühma ja õpiväljundeid arvestades liiga lühike.

Hindamistulemuste kokkuvõttega saab täpsemalt tutvuda lisatud failis.

Resource Details
Ettevõtlus ja isikuareng - hindamise kokkuvõte.
Ressursi autor(id)
Anneli Kritšmann-Lekštedt, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA)
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!