Resource Details
RESSURSS

Ettepanek EL Nõukogu soovituse jaoks oskuste garantii loomise kohta

Soovitus kutsub liikmesriike üles  koostama rakendamise tegevuskava vähemalt ühe aasta jooksul alates vastuvõtmisest.  Tegevuskava peab sisaldama koordineerimiskorda, prioriteetseid sihtrühmi riiklikul tasandil ja kättesaadavaks tehtud finantsressursse. Käesolev ettepanek soovitab liikmesriikidel luua oskuste garantii, mis võimaldab inimestel, kellel on esmase hariduse või koolitusekäigus jäänud teise taseme ülemise astme või sellega samaväärne haridus (EQF4) omandamata ja kes ei ole noortegarantii programmi raames abikõlblikud, kasutada kvalifikatsiooni tõstmise suundi, mille abil:

  • omandada elementaarset kirjaoskust, arvutusoskust ja digitaalset kirjaoskust ja/või

  • tuginedes soovitusele põhipädevuste kohta elukestva õppe alal, liikuda EQF taseme kvalifikatsiooni suunas, omandades laiemat oskusteskaalat. 

See dokument on kättesaadav 23 keeles.

Resource Details
Ressursi autor(id)
European Commission
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (1)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!