Resource Details
RESSURSS

ELULOOD. Uue võimaluse projekt. Grundtvig programm 2013-2015

Uus võimalus on Grundtvigi projekti nimi, millega tegeleme perioodil 2013-15 ning seda viivad läbi organisatsioonid, koolituskeskused, täiskasvanute koolid ja erinevad kinnipidamisasutuste süsteemiga seotud spetsialistid. Projektis osalevad kuus Euroopa riiki: Türgi, Eesti, Itaalia, Rumeenia, Hispaania ja Poola. 

See projekt hõlmab Elukestva õppe programmi (Lifelong Learning Programme LLP). Programmi eesmärgiks on võimaldada inimestel igal eluetapil osa võtta stimuleerivatest õpikogemustest, samuti arendada haridust ja koolitust kogu Euroopas.

Grundtvig on täiskasvanuhariduse allprogramm, mis keskendub täiskasvanute õpetamisele ja õppimisvajadustele ning täiskasvanuhariduse sektori üldisele arendamisele: formaalne, mitteformaalne ja informaalne õpe, kaasa arvatud iseõppimine. 

Selle idee raames sündiski meie projekt Uus võimalus. Meile sai selgeks, et hariduse omandamine vanglas oleks kinnipeetavate jaoks suurepärane šanss olla kaasatud ning osaleda ühiskonnaelus viisil, mis on seni olnud võimatu. Nüüd on neil selleks võimalus. 

Meie projekti taotluseks on arutada ja uurida kahte küsimust:

Esimene puudutab tegelikku olukorda vanglates hariduse vallas. Hariduse omandamine vanglas võiks olla „uueks võimaluseks“ koolitada kinnipeetavaid, kes erinevatel põhjustel või erinevate asjaolude tõttu  ei kasutanud ära oma „esimest võimalust“ lapse- või noorukieas. 

Hariduse andmine täiskasvanutele, eelkõige vanglas viibivatele täiskasvanutele, annab inimesele võimaluse mõelda selle tähtsusele ja seeläbi avanevale uuele algusele. Käesoleval juhul tutvustatakse neile uut võimalust haridustee läbimiseks, mis on samas kasulik kogu ühiskonna jaoks, mängides olulist rolli kuritegevuse vähendamisel.

Teise küsimusega tegelemine näitab, et haridus võib ületada formaalse koolituse piirid ning juhtida kinnipeetavaid sotsiaalse kaasatuse poole. Neile antakse võimalus õppida selle riigi keelt, kus nad elavad, õppida võõrkeeli, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, saada formaalset ja mitteformaalset haridust. Samuti võimaldab õpitegevus neil saada ülevaadet elukohariigi kultuurist, õppida hindama austust ja  sallivust ning kogeda aktiivset kaasatust. 

 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Second Chance. Grundtvig project: Turkey, Estonia, Italy, Romania, Spain and Poland.
Sisestage ressurss
Juhtumiuuring
Riik
Euroopa
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!