European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSURSS

Arvutipõhine eesti keele õpe: vahendid ja hinnangud nende efektiivsusele Tartu ülikooli keelekursuste näitel

Eesti keelt räägitakse ja õpitakse paljudes maailma paikades. Siiski puudub paljudel keelehuvilistel võimalus õpinguteks kontaktõppe vormis. Nendele mõeldes töötakse välja arvutipõhise keeleõppe vahendeid. Arvuti abil õppimine kaotab ruumilised piirangud – veebipõhistel õpetajatoega kursustel osalejad saavad suhelda õpetajate ja õpingukaaslastega, ilma et peaksid nendega geograafiliselt samas asukohas viibima. Arvutite ja veebi kasutajate ring üha laieneb ning rakendusvõimalused avarduvad, pakkudes uusi vahendeid arvutipõhise keeleõppe arendamiseks. Käesolevas doktoritöös käsitletakse eesti keele arvutipõhise õpetamise küsimusi.

Doktoritöö kuulub rakenduslingvistika valdkonda ja on oma olemuselt interdistsiplinaarne, ühendades uurimistöö, arenduse ja praktika. Doktoriväitekirjas on vaadeldud täiskasvanud keeleõppijatele loodud arvutipõhiseid eesti keele kursusi, lähemalt aga kolme Tartu Ülikoolis välja töötatud õpetajatoega eesti keele kursust. Väitekirjas analüüsiti õppijate hoiakuid arvutipõhise keeleõppe suhtes laiemalt ja nende hinnangut kursuste eesmärkide saavutamise osas.

Doktoritöö tegemise käigus loodud kursuste läbiviimine, kursustel õppinute ning Tartu Ülikooli üliõpilaste antud tagaside „Eesti keele kursuse algtasemele” kohta lubasid töös esitada ka soovitusi eesti keele õppetarkvara koostajatele. Arvuti pakutab võimalusi erinevaid meediume, näiteks heli- ja videosalvestisi, teksti, pilte kasutada. Nende paremaks integreerimiseks õppetöösse peaksid õppematerjalide koostajad tegema koostööd arvutispetsialistidega.

Veebipõhiseid kursusi koostades tuleb kindlasti arvestada ka konkreetse keele iseärasusi. Töö tulemused osutavad vajadusele uurida edaspidi süvendatult eri osaoskuste arvutipõhise õpetamise võimalusi. Ka tuleks rohkem tähelepanu pöörata eri sihtrühmadele koostatud arvutipõhise õppevara analüüsile ning saadud tulemuste rakendamisele uute õppematerjalide koostamisel.

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.   

Resource Details
Ressursi autor
Maarika Teral
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!