chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Milliseid teadusuuringuid ja tõendusmaterjale on Euroopas täiskasvanuõppe kohta?

Täiskasvanuõppe poliitika ja pakkumine peavad põhinema tõhusust kinnitavatel tõenditel. Euroopa Komisjon abistab sellega, et tellib teadusuuringuid ja levitab uusimat teavet poliitikakujundajatele ja sidusrühmadele.


Täiskasvanuõppe poliitika tõhususe analüüs


Euroopa Komisjon avaldas uuringu, millesse on koondatud kõige uuemad andmed peamiste tegurite kohta, mis muudavad täiskasvanuõppe poliitika tõhusaks. See sisaldab raamistikku poliitika analüüsimiseks ning suuniseid liikmesriikidele tõhusa täiskasvanuõppe poliitika väljatöötamiseks ja järelevalveks. Sellel põhineb EPALE poliitika analüüsivahend, mis aitab poliitikakujundajatel hinnata täiskasvanuõppe poliitikat ja pakkumist ning vajaduse korral teha parandusi.

Täiskasvanuõppe poliitika tõhususe uuring

Analüütiline raamistik

EPALE poliitika analüüsivahendTäiskasvanute oskuste uuring


Euroopa Komisjon osaleb OECDkorraldatud täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC. Uuring annab tegelikke andmeid täiskasvanute oskuste kohta 40 riigis üle kogu maailma. Sellest selgub, et väga suur osa täiskasvanutest Euroopas on hädas põhioskustega, nagu kirjaoskus, arvutamisoskus ja digitaalsed oskused.

Täiskasvanute oskuste uuringu kokkuvõte

Muud kasulikud uuringud täiskasvanuõppe kohta

Siin on mõned lingid täiskasvanuõppega seotud muude Euroopa Komisjoni tellitud teadustööde ja uuringute juurde:


Täiskasvanud õppijad digitaalsetes õpikeskkondades

Uuringus kirjeldatakse praegust olukorda erinevates riikides seoses IKT baasil õppimisega, sealhulgas avatud haridusressursside kasutamisega täiskasvanuhariduses. Selles kirjeldatakse IKT arvukaid eeliseid täiskasvanuõppes ning antakse poliitikakujundajatele, õpetajatele ja õppuritele soovitusi, kuidas IKTd kõige otstarbekamalt kasutada.


Täiskasvanuharidus ja -koolitus Euroopas – laiem juurdepääs õppimisvõimalustele

Väljaandes kirjeldatakse mitmesuguste näitajate abil üksikasjalikult täiskasvanuhariduse ja -koolituse pakkumist ja poliitikat ELi riikides, keskendudes täiskasvanud õppijate kõige haavatavamatele rühmadele, eelkõige neile, kellel puuduvad põhioskused või kvalifikatsioon või kes on madala kvalifikatsiooniga.


Täiskasvanuõppe sektori rahastamine

Uuringus analüüsitakse erinevaid lähenemisviise täiskasvanuõppe rahastamisele mitmes ELi riigis võrreldes muu maailmaga. Selles uuritakse erinevaid rahastamisallikaid ja eri liiki rahastamisvahendeid ning antakse soovitusi poliitikakujundajatele.


Kõrghariduse avamine täiskasvanutele

Uuringus vaadeldakse 15 riigi heade tavade näiteil võimalusi, kuidas saaks muuta kõrgharidust paindlikumaks ja seega inimestele hilisemas elus paremini kättesaadavaks.


Täiskasvanuõppe spetsialistide põhipädevused

Uuring põhineb mitmete riikide heade tavade analüüsil. Selles määratletakse võtmepädevused, mis on vajalikud täiskasvanuõppe valdkonnas töötavatele eri spetsialistidele, sealhulgas mitte ainult õpetamise, vaid ka juhtimise ja programmide arendamise alal. Uuringut saab kasutada täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate kompetentsiprofiilide väljatöötamiseks.


Kutsealane täiendõpe ja -koolitus Euroopas – edasine tegevus

Selles väljaandes sünteesitakse hiljutist teadusuuringut kutsealase täiendõppe ja -koolituse (CVET) kohta. Selles analüüsitakse, kuidas kutsealane täiendõpe ja -koolitus aitab kaasa majandus- ja sotsiaalpoliitiliste eesmärkide saavutamisele, kirjeldatakse kutsealase täiendõppe ja -koolituse tavade ja poliitikaga seotud olulisemaid saavutusi ning tõstetakse esile poliitikas esinevaid lünki ja probleeme, mis vajavad veel lahendamist.


Töökohapõhine õpe kutsealase täiendõppe ja -koolituse valdkonnas: poliitika ja praktika Euroopas

See väljaanne põhineb kuue riigi keskmise suurusega ettevõtete uuringul. Selles analüüsitakse töökohapõhise õppe poliitikat ja tavasid kutsealase täiendõppe ja -koolituse valdkonnas, kirjeldatakse töökohapõhise õppe peamisi vorme ja mudeleid kutsealases täiendõppes ja -koolituses ning määratakse kindlaks peamised eelised, vajadused ja raskused.


Töötute täiskasvanute täiendõpe: koolituse korraldamine, profiilide koostamine ja sihtimine

33 riigi aruannete ülevaade, milles kirjeldatakse töötute täiskasvanute koolitusmeetmete rahastamist, juhtimist ja rakendamist, selgitatakse heade tavadega seotud õppetunde, tutvustatakse koolitusprogrammide ees seisvaid raskusi ning antakse soovitusi.