Liigu edasi põhisisu juurde
Milline on täiskasvanuõppe poliitika hea tava?

Milline on täiskasvanuõppe poliitika hea tava?

Komisjon abistab liikmesriikide ekspertide rühmi, kes uurivad eri riikide riiklikku poliitikat ja häid tavasid, analüüsivad uurimistulemusi, teevad olulisi järeldusi ja annavad soovitusi poliitikakujundajatele.

Täiskasvanute põhioskuste edendamise poliitika

Aastatel 2013 kuni 2015 töötas täiskasvanuõppe töörühm välja peamised sõnumid ja soovitused poliitika kohta, mis:

  • tõstaks täiskasvanute põhioskuste taset (kirjaoskus, arvutamisoskus ja digitaalsed oskused);
  • kasutaks täiskasvanuõppes optimaalselt IKT- ja avatud haridusressursse;
  • suurendaks täiskasvanuõppe poliitika tõhusust, tulemuslikkust ja sidusust.

Töörühma järelduste videokokkuvõte

Infograafika. Täiskasvanuõppe poliitika sidususe parandamine

Infograafika. Täiskasvanute põhioskused

Infograafika. IKT potentsiaali vallapäästmine täiskasvanuõppes

Täiskasvanuõppe töörühma lõpparuanne ja soovitused

Rühma töödokumendid (klõpsake pealkirjal „Adult learning” („Täiskasvanuõpe”))


Poliitika täiskasvanuõppe edendamiseks töökohal

Täiskasvanuõppe töörühm kaalus 2016. aastast kuni 2018. aastani poliitikat, mis edendab täiskasvanuõpet töökohal.

Rühma senised töödokumendid