chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

Kansainvälisyys opiston kehittäjänä – Helsingin työväenopiston Erasmus+ liikkuvuushanke

05/12/2018
looja Marianne Rytkönen
Keel: FI

/fi/file/kakejpgkake.jpg

Helsingin työväenopiston Erasmus+ KAKE -liikkuvuusjaksolle osallistuneita. Kuva: Jonna Martikainen

Kansainvälisyys opiston kehittäjänä (KAKE) -liikkuvuushankkeen puitteissa kolmellakymmenellä Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston henkilöstön jäsenellä on ollut mahdollisuus lähteä Erasmus+ -ohjelmassa mukana oleviin maihin aikuiskoulutuksen pariin. Kaksivuotinen hanke lähenee loppuaan, joten nyt on hyvä hetki tehdä yhteenvetoa liikkuvuuksista ja niihin liittyvistä tunnelmista, joista voit lukea tarkemmin Kansainvälistyjän päiväkirja -sivustolta.

Tässä tekstissä käytetyt lainaukset ovat peräisin Kansainvälistyjän päiväkirja -sivustolla julkaistuista matkakertomuksista.

Hankkeen toteutus Helsingin työväenopistossa

Liikkuvuushankkeen teemoiksi valittiin opetussuunnitelmatyön (2015 – 2020) kaksi painoaluetta: osallisuus ja uudet oppimisympäristöt. Teemoihin liittyen työväenopistolaisia on käynyt tutustumassa muun muassa vapaaseen sivistystyöhön, oppimisvaikeuksiin ja monisensoriseen opetukseen, kehitysvammaisten opetukseen ja teatteriin, ikäihmisten oppimiseen, taideterapiaan, maahanmuuttajien opetukseen, erätaitoihin ja erilaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyviin asioihin.

Kurssi onnistui tavoitteissaan hyvin. Ryhmätyöskentelyn, itsereflektion ja eri-ikäisten kurssilaisten panoksen avulla aihepiiri jäi mieleen hautumaan. Osallistujat tuottivatkin itse kurssin sisällön hyvin pitkälle ja kurssi näytti käytännössä, miten ikäihmiset pidetään aktiivisina toimijoina yhteisössä, miten luodaan vuorovaikutusta eri-ikäisten oppijoiden välillä ja miten tämä vuorovaikutus laajentaa sekä nuorien että vanhojen osallistujien elämänkokemusta. -Päivi, tuntiopettaja

Liikkuvuusjaksoilla on osallistuttu täydennyskoulutuskursseille tai työnseuraamisjaksoille (Job shadowing). Näistä jälkimmäiseen on kuulunut tutustumista kohdeorganisaatioihin sekä niissä tehtävään työhön kollegoja ”varjostamalla”. Osa liikkujista on osallistunut myös opetukseen kohdeorganisaatiossa.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli todella antoisa. Sain paljon irti opetuksesta ja olen päässyt kokeilemaan käytännössä monia harjoituksia menneen syyslukukauden aikana. Kurssi myös vahvisti luottamusta omaan opettajuuteen. Kuitenkin parasta taisi olla vertaisoppiminen ja kokemusten sekä harjoitusten jakaminen. Kollegoiden kanssa käydyt keskustelut ja yhdessä tekeminen oli todella virkistävää ja toivoisinkin samaa mallia myös meidän oppilaitokseen lisää. -Katariina, tuntiopettaja

Hanke toteutettiin hakumenettelyllä. Näin ollen kaikilla työväenopiston työntekijöillä, sekä vakituisella henkilöstöllä että osa-aikaisilla tuntiopettajilla, oli mahdollisuus hakea liikkuvuusjaksolle. Järjestimme kuusi hakukierrosta, joilta saimme yhteensä 49 hakemusta. Hakukriteereitä olivat muun muassa suunnitellun ohjelman vastaavuus ainakin toiseen hankkeen teemoista (osallisuus ja uudet oppimisympäristöt), suunnitelman toteutuskelpoisuus, hyöty työväenopistolle ja opetukselle, riittävä kielitaito, kokemus opiston toiminnasta, ja osallistujan motivaatio, sitoutuminen opiston toimintaan ja innokkuus uuden kehittämiseen. Kaikkia kriteereitä ei yksittäisen hakemuksen tarvinnut täyttää, vaan kokonaisuus ratkaisi valintoja tehtäessä. Osallistujien joukossa on sekä pitkään Helsingin työväenopistossa opettaneita, että myös lyhyemmän kokemuksen työväenopistosta omaavia.

Oli hienoa nähdä miten moni kurssilaisista ikään kuin ylitti itsensä kurssilla. Näimme aluksi hienoja pajukoreja, veistettyjä puuesineitä sekä pehmeästä nahasta ommeltuja pusseja, moni ei uskonut pystyvänsä samaan. Hienoa jälkeä kuitenkin syntyi ja useat yllättyivät piilevistä taidoistaan. Opettajan tehtävänä olikin ohjata kädestä pitäen ja valaa uskoa, että pystyisimme kyllä luomaan kaiken sen kauniin mitä sitten loimme. -Joel, tuntiopettaja

Yhteenvetoa liikkuvuuksien toteutumisesta

Kaksivuotisen hankkeen ensimmäiset liikkuvuusjaksot tehtiin toukokuussa 2017, ja joulukuussa 2018 toteutuu viimeinen 30 liikkuvuusjaksosta. KAKE-hankkeessa kielten ja tietoaineiden edustus on ollut suurin, 15 opettajaa, joista 12 on kieltenopettajia. Taideaineista on ollut liikkuvuusjaksolla 10 opettajaa ja taitoaineista kolme opettajaa. Lisäksi hallinnosta on ollut kaksi osallistujaa. Liikkuvuuksista puolet on Job shadowing -jaksoja ja puolet täydennyskoulutuskursseja. Osallistujista 10 on päätoimisia työntekijöitä ja 20 osa-aikaista työtä tekeviä tuntiopettajia. Liikkujien joukossa oli kuusi miestä ja 24 naista.  

Liikkuvuusjaksoja on tehty yhteensä 11 maassa, joista Italia, Espanja ja Saksa ovat olleet suosituimmat kohdemaat. Näiden lisäksi kohdemaita ovat olleet Irlanti, Iso-Britannia, Kreikka, Kypros, Portugali, Puola, Ruotsi ja Tanska. Kohdeorganisaatioista osa on kansalaisopistoja tai muita oppilaitoksia, mutta mukaan mahtuu myös yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Laulupiiri oli kokemuksena itselleni hyvin vahva. Kaikki tulevat tilanteeseen omista lähtökohdistaan ja eri kulttuuritaustoista - musiikin avulla yhteisössä osallisuuden kokeminen tulee vahvaksi. Uudet kulttuurit, uusien ihmisten kohtaamiset, ympäristö, kieli, perinteet, musiikki ja historia kiehtovat minua valtavasti. Koen, että juuri ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on mahdollista syventää toisen kulttuurin tuntemusta paljon pintatasoa syvemmälle. Tällaista monikulttuurisen yhteisön luomista musiikin keinoin olisin valmis kehittämään myös työväenopistossa, esimerkiksi monikulttuurisen lauluyhtyeen tai eri opetusaineiden välisen yhteistyön muodossa. Sain tästä paljon ideoita eri maiden kansanmusiikin roolin vahvistamiseen omassa opetuksessa. -Tiina, tuntiopettaja

KAKE-liikkuvuuksista on tehty Google My Maps -karttasovellus, josta löytyy matkapäiväkirjojen lisäksi tietoa muun muassa kohdeorganisaatioista.

Hankkeen viestintä: Kansainvälistyjän päiväkirja -blogisivusto

Hankkeen viestintää ja siitä tiedottamista varten luotiin Kansainvälistyjän päiväkirja -blogisivusto, josta löytyy ohjeistusta ja tietoa liikkuvuusjaksolle hakeneille sekä hyväksytyille. Sivuston mielenkiintoisinta antia ovat KAKE-liikkujien matkakertomukset, joissa kirjoittajia on rohkaistu tuomaan esiin niitä asioita, jotka olivat itselle merkityksellisiä ja opettavaisia. Nämä saattoivat olla yhtä hyvin ruusuja kuin risujakin. Tekstit on kirjoitettu pääosin suomeksi, mutta joukosta löytyy myös muutama englanninkielinen matkakertomus.

In my opinion, the course was not well organized. The bright side of this was that it made me reflect a great deal upon my own planning and teaching. The importance of setting realistic goals and follow them. Give the students the tools, and enough time to achieve them. Never assume they already know something, check first, etc. -Andrea, tuntiopettaja

Sisällön osalta ”mitä opin” -kysymys on keskiössä, mutta muutoin matkakertomukset on tehty ”tyyli on vapaa” -periaatteella. Tekstit tuovat kunkin liikkujan omaa persoonaa esiin yhden kirjoittaessa melko asiallista tekstiä ja toisen antautuessa kaunokirjallisemman kuvailun valtaan. Yhteistä matkakertomuksille on se, että ne kertovat liikkuvuusjaksolla opituista ja koetuista asioista. Matkaraporteista löytyy paitsi hienoja kokemuksia ja oppimisen paikkoja myös kehitysehdotuksia ja reflektointia.

Helsingin työväenopistollekin olisi tärkeää saada toimiva oppimisalusta opiskelijoiden, opettajien ja opiston henkilökunnan tarpeisiin. Yhteistyötä VHS Hannoverin kanssa tulemme jatkamaan kokeilemalla tandem-opetusta. Suomen kielen opiskelijat Hannoverissa ja saksan kielen opiskelijat Helsingissä voisivat harjoitella kielitaitoaan sähköpostin, chatin tai videopuhelun avulla. Myös saman kielen opiskelijat voisivat harjoitella kieltä sisarryhmäläisten kanssa toisessa maassa. -Petri ja Tuula, kielten suunnittelijaopettajia

Liikkuvuusjaksojen kokemuksista

Pääasiassa liikkuvuusjaksoilla saadut kokemukset olivat positiivisia. Myös liikkuvuusjakson mahdollisista vähemmän hyvistä kokemuksista saatiin oppia ja intoa. Sekä omista että vieraista opetustyyleistä löydettiin hyviä puolia ja tärkeää olikin nähdä ja kokea, mitä muut tekevät ja saada uusia ideoita omaan työhön. Toisaalta kokemus osaltaan myös vahvisti tietämystä omista vahvuuksista ja osaamisesta. Esimerkiksi digitaalisten laitteiden ja oppimateriaalien käyttö poikkeaa paitsi maiden myös oppilaitosten välillä. Tietämys ohjelmista ja niiden käyttötavoista, mutta myös perinteisemmistä opetusmenetelmistä, tuotti ahaa-elämyksiä. Osa myös koki, että esimerkiksi digikurssin suorittaminen muualla kuin Suomessa oli antoisaa paitsi kielitaidon myös ajankäytön kannalta. Kotona työ ja kotiasiat eivät välttämättä mahdollista keskittymistä yksittäiseen asiaan. Myös verkottuminen sekä keskustelu ja asioiden jakaminen koettiin tärkeäksi osaksi liikkuvuusjakson antia.

Kaiken kaikkiaan liikkuvuusjaksoni Castelraimondossa Italiassa oli upea ja kannustava kokemus. Sain paljon opetusmateriaalia ja käytännön neuvoja italialaisilta kollegoiltani. Sain nähdä erityyppistä osallistavaa opetusta, josta varmasti myös omat suomalaiset opiskelijani saavat nauttia tulevaisuudessa. Voin lämpimästi suositella liikkuvuusjaksoa kaikille oman työnsä ja työmotivaationsa kehittämisestä kiinnostuneille. -Hanna, tuntiopettaja

Kansainvälisyys opiston kehittäjänä

KAKE-hankkeen aikana Helsingin työväenopiston henkilökuntaa on osallistunut Erasmus+ -teema- ja kontaktiseminaareihin, minkä voi osaltaan nähdä jatkumona KAKE-hankkeen myötä syntyneelle kasvaneelle kiinnostukselle kansainvälistä toimintaa kohtaan. KAKE-hanke on myös linkittynyt Erasmus+ KA2 -hanketoimintaan, jota kautta on esimerkiksi saatu KAKE-liikkujille vastaanottavia kohdeorganisaatioita. Erasmus+ -hankeyhteistyö vastaa tässä mielessä hyvin Helsingin työväenopiston kansainvälisyysstrategian tavoitteeseen luoda pysyviä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteensa mukaisesti se myös toteuttaa opetussuunnitelman painopistealueita, joista hankkeen keskiössä olivat osallisuus ja uudet oppimisympäristöt.

Tutustuin työväenopiston NetworkingRefugees Erasmus+ -hankkeen kokouksessa Sofiassa syyskuussa 2017 puolalaisen partneriorganisaation edustajaan. Erasmus+ -hankkeen aiheena on maahanmuuttajien koulutus. Puolalainen partnerimme tuossa hankkeessa on Instytut Tolerancij, jonka tehtävänä on edistää suvaitsevaisuutta Lodzin kaupungissa. Helsingin kaupungin strategiassa on tavoitteena suvaitsevaisuuden ja kaikkien kuntalaisten osallisuuden edistäminen. Siksi ajattelin, että olisi kiinnostavaa käydä tutustumassa Instytut Tolerancij’n toimintaan, toimintatapaan ja projekteihin ja miettiä, olisiko sieltä jotain ideoita tuotavissa Helsingin työväenopistoon.  -Eero, apulaisrehtori

Hankkeen tiimoilta järjestettiin elokuussa 2018 Kansainvälisyys opiston kehittäjänä -seminaari, jossa liikkuvuusjaksolla olleet opettajat kertoivat kokemuksistaan. Seminaarissa pohdittiin myös työväenopiston tulevaa kansainvälistä toimintaa, ja tämä keskustelu ja suunnittelu jatkuu eri foorumeilla osana Helsingin työväenopiston toimintaa.

Lisätietoa Erasmus+ KAKE -hankkeesta

Teksti: Marianne Rytkönen

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn