chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Ajaveeb

Podsumowanie EPALE: Maj miesiącem aktywności obywatelskiej

09/06/2017
looja Simon BROEK
Keel: PL
Document available also in: EN HU PT LT DE FR IT ES CS

/et/file/epale-summary-active-citizenshipEPALE summary Active Citizenship

EPALE summary Active Citizenship

 

Koordynator tematyczny Simon Broek odnosi się do majowego tematu przewodniego EPALE, czyli aktywności obywatelskiej

 

Temat przewodni EPALE w maju – aktywność obywatelska – pozwolił podkreślić wkład, jaki uczenie się dorosłych może wnieść w tym zakresie w czasach, kiedy tego typu aktywność jest tak bardzo potrzebna, oraz wskazał na wyzwania, jakie się z nią wiążą.

Wychowanie obywatelskie to ważny krok na drodze do zdrowych społeczeństw. Pomaga zdobyć wiedzę na temat obywatelskości i praw człowieka poprzez zrozumienie zasad i instytucji funkcjonujących w danym kraju. Wychowanie obywatelskie może przekształcić uczących się w aktywnych obywateli. Wspomaga ich w dokonywaniu osądów i krytycznym myśleniu, rozwijaniu poczucia obowiązków indywidualnych i odpowiedzialności wspólnoty oraz w angażowaniu się na wszystkich szczeblach na rzecz lokalnych społeczności i demokracji.

W tym miesięcznym podsumowaniu zaprezentuję interesujące blogi poświęcone tej właśnie tematyce.

W obliczu zmieniających się społeczeństw rośnie znaczenie aktywności obywatelskiej i uczenia się dorosłych

W swoim blogu Promowanie tolerancji i zrozumienia – jedyna w swoim rodzaju rola edukacja dorosłych, Andrew McCoshan pokazuje, że uczenie się dorosłych może odegrać ważną rolę we wdrażaniu Deklaracji w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja. Wyniki badań dowodzą, że edukacja dorosłych może posłużyć za dźwignię podnoszącą wskaźnik włączenia społecznego wśród obywateli wymagających szczególnej troski. Na przykład uczący się, którzy wymagają szczególnego traktowania, zdobywają wyższe kompetencje językowe, wydają się przejawiać większą aktywność w swoim bezpośrednim otoczeniu, są mniej odizolowani i zyskują na asertywności.

Blog autorstwa prof. Pirkko Pitkänen i dr Amalii Sabiescu wskazuje, że kwestia aktywności obywatelskiej jest niezwykle ważna dla legitymacji demokratycznych rządów. Dzieje się tak dlatego, że jest uzależniona od zakresu, w jakim struktury i praktyki demokratyczne są „własnością” poszczególnych osób. Młode pokolenia prezentują jednak bardziej pasywną postawę w stosunku do zaangażowania politycznego i społecznego w porównaniu do starszych, przynajmniej jeżeli chodzi o tradycyjne sposoby uczestnictwa. Zamiast odgórnego uczestnictwa społecznego, osoby urodzone w erze informacji mogą preferować grupy i wirtualne społeczności, które opierają się w głównej mierze na sieciach i relacjach partnerskich, których członkowie i społeczności mogą stać się siłami kształtującymi świat oraz motorami zmiany.

Uczenie się dorosłych może wnosić wkład w aktywność obywatelską i budować społeczności

Zgodnie z wnioskami z podkastu EPALE nt. aktywności obywatelskiej, uczenie się dorosłych może zachęcić do ponowienia zaangażowania, budowania społeczności, uczenia się demokratycznych wartości, usuwania uprzedzeń, rozwijania umiejętności krytycznego myślenia (np. ocena nieprawdziwych informacji w mediach) oraz do zapobiegania wykluczeniu i ksenofobii. Rozmówcy stwierdzili także, iż uczenie się dorosłych ma charakter naprawczy, rozwiązując problemy związane z nowym rozwojem i potrzebami osoby dorosłej w kontekście znalezienia swojego miejsca w szybko zmieniającym się środowisku.

Jak wspomniał w swoim blogu Andrew McCoshan, uczenie się dorosłych może wnieść swój wkład poprzez realizację planu Deklaracji:

  • rozwijanie podejść ogólnoinstytucjonalnych
  • tworzenie autentycznych praktyk poprzez podejmowanie współpracy i zawiązywanie partnerstw z grupami społecznościowymi i trzecim sektorem
  • docieranie do każdej społeczności
  • zadbanie o uwzględnienie w nauczaniu aspektów kulturowych
  • zadbanie o skuteczne przywództwo na rzecz różnorodności
  • zapewnienie skutecznego kształcenia nauczycieli

Obranie za temat przewodni EPALE aktywności obywatelskiej wysunęło na pierwszy plan wiele interesujących przykładów inicjatyw z zakresu aktywności obywatelskiej i zaangażowania sektora uczenia się dorosłych, takich jak inicjatywa Nie trać czasu – kreatywne podejścia do aktywności obywatelskiej.

Rola uczenia się dorosłych w kontekście aktywności obywatelskiej staje przed wyzwaniem

Rozwijanie aktywności obywatelskiej poprzez uczenie się dorosłych nie obywa się bez problemów. Pirkko Pitkänen i Amalia Sabiescu sygnalizują, że europejski system edukacji dorosłych ma trudności z zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych osób szczególnie wrażliwych, takich jak te o niskim poziomie umiejętności podstawowych lub funkcjonalnych albo z niedostatkiem kompetencji językowych bądź kulturowych. To hamuje ich aktywne zaangażowanie się w społeczeństwo.  

Andrew McCoshan wspomina, że wyzwaniem, na którym skupia się znaczna część edukacji dorosłych jest podnoszenie umiejętności językowych, matematycznych i cyfrowych osób, które nie zdobyły ich w stopniu wystarczającym w szkole. Ale czyż teraz równie ważne nie jest postrzeganie obywatelskości jako „umiejętności podstawowej” w ramach edukacji dorosłych? Ponadto, jeżeli obywatelskość jest postrzegana w ten sposób, to jakie w związku z tym podejmujemy kroki?  Na ile realistyczne jest oczekiwanie włączenia obywatelskości do zakresu umiejętności podstawowych w edukacji dorosłych? Jakie mogą pojawić się przeszkody?


Simon Broek brał udział w kilku europejskich projektach badawczych poświęconych edukacji, zagadnieniom rynku pracy i działalności ubezpieczeniowej. Pełnił rolę doradcy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i europejskich agencji w zakresie kwestii dotyczących polityki edukacyjnej, uczenia się przez całe życie i rynku pracy. Jest partnerem zarządzającym w Instytucie Wsparcia Polityki im. Ockhama.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
  • Kasutaja Yasin USTA pilt

    nice, sensible findings; I hope these articles could be taken into account and new techniques can be built on it.