Resource Details
RESSURSS

Vad betyder historiska platser för dig? En medborgarundersökning om människor och kulturarv

Sju av tio anser att kunskap om historiska platser ger en ökad förståelse för dagens samhälle och det finns ett brett stöd för att bevara miljöerna för kommande generationer. Det visar en ny riksomfattande medborgarundersökning som gjorts i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Statistiska centralbyrån.

I visionen för kulturmiljöarbetet 2030 som tagits fram under ledning av Riksantikvarieämbetet anges målet att: ” Alla , oavsett bakgrund , upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Ett medel för att åstadkomma det är att se till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras för framtiden. En stor utmaning i kulturmiljöarbetet är att stödet för att bevara vardagsmiljöer och senare tillkomna miljöer är förhållandevis lågt.

Svarsfrekvensen i undersökningen ligger på 39 procent. Det är en tillräckligt hög siffra för att svaren ska kunna anses vara representativa för hela befolkningen.

Läs mer om undersökningen på Riksantikvarieämbetets webbplats 

Resource Details
Kuva portaalis
Ressursi autor(id)
Riksantikvarieämbetet
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Sverige
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Svenska
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!