Resource Details
RESSURSS

Leerloopbaanbegeleiding in de Leerwinkels

Leerloopbaanbegeleiding in de Leerwinkels, een ontbrekende schakel in de ketting van levenslang leren

 

Logo_252
De wereld verandert snel. De ecologische, sociale, economische en technologische transformaties hebben gevolgen voor de rol, inhoud en vorm voor het onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen. Er zullen verschuivingen zijn in wat men leert, wanneer men leert en hoe men leert. Er zullen verschillende (leer)wegen zijn in het complexe opleidingslandschap van morgen en de overheid zal een duidelijke rol moeten opnemen om levenslang leren mee te helpen faciliteren. Leerloopbaanbegeleiding speelt een cruciale rol om levenslang leren te bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Door de voortdurende evoluties in de samenleving is een sterkere en structurelere uitbouw van leerloopbaanbegeleiding vereist. Het is dan ook van belang om Leerloopbaanbegeleiding te promoten opdat iedereen er een beroep op kan doen.

 

De deelname aan opleidingen en vormingen door volwassenen in het Vlaams Gewest blijft erg laag. Cijfers van statistiek Vlaanderen tonen aan dat de deelname in 2019 onder het Europese gemiddelde ligt van 11,3%. Daarbovenop leert de actualiteit ons dat er in september 2020 meer dan 106.669 minder inschrijvingen zijn in het volwassenenonderwijs, waarvan 39% minder inschrijvingen in CBE. Vooral kortgeschoolden en laaggeletterden haken af omdat zij geen toegang hebben tot de digitale tools en/of omdat ze hier niet mee kunnen omgaan. Leerloopbaanbegeleiding kan een krachtig instrument zijn om deze participatie te verhogen en zorgt op langere termijn voor duurzame tewerkstelling. De vraag naar een structurele verankering van leerloopbaanbegeleiding wordt reeds lang gesteld, door het werkveld en door verschillende beleidsniveaus.

Dit inhoudelijk rapport is een gemeenschappelijk rapport uitgewerkt door het Lerend Netwerk Leerwinkels in Vlaanderen en Brussel en werd bezorgd aan het kabinet Onderwijs en het kabinet Werk als voorstel tot basisdienstverlening “Leerwinkel” in alle Vlaamse provinciale regio’s en het Brussel-Hoofdstedelijk-Gewest.De actieve leerwinkels en de leerwinkels in opstart vind je op de website van De Stap – Leerwinkel Oost-Vlaanderen.

De Vlaamse Regering keurde de Visienota 'Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt' goed. De speerpunten zijn: de versterking van digitale competenties, het aanpakken van ongekwalificeerdheid van jongeren en het versterken van arbeidsmarktkansen. De transversale actielijnen zijn: het voeren van een sterke promotiecampagne Levenslang Blijven Leren (LBL), het uitbouwen van een Vlaanderenbrede loketfunctie, het ontwikkelen van een aanbod voor tijds- en plaatsonafhankelijk leren (onder meer tijdens vakantieperiodes), en maatwerk via een kwaliteitsvol vrijstellingenbeleid. Deze visienota werd ingediend bij het Vlaams Parlement en werd ondertussen verwezen naar de commissie Onderwijs. In deze visienota op pagina 6 staat een verwijzing naar Leerwinkels, ook een sterke netoverstijgende regionale samenwerking wordt er in benadrukt: "Om alle beoogde doelgroepen te bereiken en hen te begeleiden bij hun leervraag zal een outreachende aanpak vereist zijn. Daarom activeren we een sterke netoverstijgende regionale samenwerking van de centra met lokale partners die deze functie reeds opnemen zoals VDAB, agentschap integratie en inburgering, OCMW, Huis van het Nederlands en de Leerwinkels".

 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Lerend Netwerk Leerwinkels
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
België
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!