Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

EPALE 2021 fookusteemad

Oleme palju õppinud Covid-19 kriisist ja olime sunnitud paljud meetodid ümber vaatama. Taipasime, et meid ootavad mitmed huvitavad kogemused, aga paraku on suurenenud ka teatud valdkondades ebavõrdsus kriisi tagajärjel.  Kõike seda arvesse võttes, keskendume aasta jooksul kolmele peamisele teemale. Jälgime, kuidas asjad arenevad järgnevate kuude jooksul ja vaatame iga teemat süvitsi omal ajal.  Kutsume sind üles panustama, oma arvamusi, kogemusi, projekte ja ideid jagama. Siin on 2021. aasta fookusteemad. 

EPALE 2021 Thematic Focuses

 

Tere tulemast 2021. aasta EPALE fookusteemade juurde! 

Näib, et täiskasvanuhariduse jaoks tõotab tulla väga huvitav aasta. Oleme Covid-19 kriisist palju õppinud ning olime sunnitud oma vanad meetodid ümber vaatama. Mõistsime, et meid oli ootamas palju huvitavaid kogemusi, kuid kriisi tagajärjel süvenes ka teatud ebavõrdsus. Kõike seda silmas pidades keskendume aasta jooksul kolmele põhiteemale ja jälgime, kuidas asjad järgnevate kuude jooksul arenevad ning võtame fookusteemad süvitsi ette igaühe omal ajal.

Kutsume sind üles panustama, oma arvamusi, kogemusi, projekte ja ideid jagama!

Alustame! Siin on 2021. aasta fookusteemad detailsemalt! 

Life and work skills for empowering adults to learn and participate

Eluks ja tööks vajalikud oskused, mis toetavad elukestvat õpet ja ühiskonnas osalemist

Euroopa oskuste tegevuskava jätkusuutliku konkurentsivõime, sotsiaalse õigluse ja vastupidavuse tagamiseks seab järgmise viie aasta jooksul ambitsioonikad eesmärgid oskuste täiendamiseks ja arendamiseks. Selles raamistikus tegeleb EPALE  täiskasvanuhariduse kogukonna võimestamisega, et parandada elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse kvaliteeti.

Teemaplokk Eluks ja tööks vajalikud oskused, mis toetavad elukestvat õpet ja ühiskonnas osalemist, keskendub teemadele, mis aitavad täiendada eluks ja tööks vajalikke oskuseid ja vajadusel ümber õppida. Lisaks pöörame tähelepanu baasoskuste olulisusele ning tervishoiu ja ajakirjandusliku kirjaoskuse tähtsusele, eriti pandeemiast nähtunud tõendite valguses. Veelgi enam, küsime, kuidas saaksime täiendada baas- ja kõrgemaid digioskusi ja kompetentse digitaalse ja demograafilise muutuse jaoks.

Ütle oma sõna sekka! Kirjuta blogipostitus või artikkel. Soovita sündmust või jaga infomaterjale!

 


 

Digital Transition and the opportunities of blended learning

 

Digipööre ja põimõppe võimalused

COVID-19 kriisil on olnud enneolematu mõju täiskasvanuharidusele ja paljud selles valdkonnas on küsinud, mis saab edasi. Tänaseks on selge, et haridus ja õppimine jäävad põimunuks, ühendades endas veebi- ja füüsilised kohtumised.

Hariduse ja koolituse orienteerumine digiajastule on põhieesmärk, millega tuleb tegeleda täiskasvanuhariduse tulevikuvaates, et mõista, kuidas seda digitaalse ülemineku valguses ümber kujundada. Me tahame seda sinu käest kuulda!

Kuidas saada üle digitaalsest lõhest? Kuidas tagada, et maapiirkonnad on protsessi kaasatud? Kuidas saaksime kombineeritud haridusest maksimumi võtta? Kuidas hoida õppijaid digitaalsete vahendite abil motiveerituna? Kuidas saaksime edendada kaasavat digitaalset haridust ja mitmekesist ökosüsteemi?

Koos tehisintellekti suurenemisega hariduses võimendavad need tegurid eetilisi probleeme, millega tavapäraselt näost näkku õppides kokku puututakse. Niisiis, kuidas saab selliste aspektidega toime tulla? Millised võimalused avanevad?

Ütle oma sõna sekka! Kirjuta blogipostitus või artikkel. Soovita sündmust või jaga infomaterjale!

 


 

Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness

           

Kaasav sotsiaalne muutus ja täiskasvanuõpe jätkusuutliku ning õiglase ühiskonna arenguks

Tuginedes komisjoni visioonile tugevast sotsiaalsest Euroopast, esitatakse Euroopa oskuste tegevuskavas terviklik strateegia jätkusuutliku konkurentsivõime tugevdamiseks (nagu on sätestatud Euroopa rohekokkuleppes), sotsiaalse õigluse tagamiseks ja kriisidele reageerimisel vastupanuvõime suurendamiseks. COVID-19 pandeemia ajal saadud õppetundidele tuginedes on see terviklik lähenemisviis haavatavate sihtrühmade sotsiaalse kaasatuse ning väärika ja aktiivse vananemise teemade käsitlemiseks. Täpsemalt vaatame neid teemasid kahest erinevast vaatepunktist: 

jätkusuutlikkus:

Täiskasvanuharidus mängib jätkusuutlikus arengus võtmerolli ja edendab jätkusuutliku arengu sotsiaalset ja keskkondlikku dimensiooni, pakkudes aktiivsete kodanike võimestamiseks positiivseid tingimusi. Ökoloogiline üleminek aitab kaasajastada ja luua uusi kvaliteetseid töökohti ja rohkem töövõimalusi ning täiskasvanute koolitusmaastik peaks olema valmis panustama täiend- ja ümberõppekoolitustega.

Kuidas täiskasvanuhariduse valdkond saaks rohkem panustada jätkusuutlikkusse? Kas olete seotud projektidega või korraldate tegevusi, mis võiksid olla aluseks juhtumianalüüsile? Kas sobitate oma igapäevaellu jätkusuutlikkuse ja koolitused? Inspireerige meid oma ideedega!

õiglus:

Igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, et ühiskonnas täielikult osaleda ja edukalt juhtida oma üleminekuid tööturul. Kuidas saaksime tagada puuetega täiskasvanute ja sotsiaalselt tõrjutute õigust haridusele? Kuidas saab sotsiaalset ebavõrdsust kõrvaldada? Jaga oma vaateid ja tõsta esile olulised teemad!

Ütle oma sõna sekka! Kirjuta blogipostitus või artikkel. Soovita sündmust või jaga infomaterjale!


Sellistele teemadele keskendudes kutsume kõiki üles järgima üldist lähenemisviisi, mis põhineb demokraatial ja ligipääsul ning kajastub meie töös eeloleval aastal.

Kutsume sind rikastama oma panuse ja asjatundlikkusega eesootavat intensiivset aastat!

Alustada võite juba järgmisel teisipäeval, 9. märtsil 2021 kell 10–16 CET, osaledes online-arutelusKirjaliku arutelu juhatab sisse otseülekanne koos 2021. aasta fookusteemade tutvustusega ning seda korraldavad EPALE toimetuse nimel Gina Ebner ja Aleksandra Kozyra EAEA-st. Kirjalikku arutelu modereerivad Claudia D'Eramo ja Sara Saleri EPALE kesksest tugiteenistusest.

Kasuta võimalust öelda oma arvamus selle kohta, milliseid teemasid soovid aasta jooksul käsitleda!

Ütle oma sõna sekka! Kirjuta blogipostitus või artikkel. Soovita sündmust või jaga infomaterjale!

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel