Blog
Blog

EPALE varamu 2020: milline aasta!

„Väljakutse“ on ilmselt enim kasutatud sõna iseloomustamaks aastat 2020. Covid-19 pandeemia on ümber lükanud mitmed meie veendumused ja sundinud meid ümber korraldama oma elusid ja karjäärivalikuid ning isegi iseennast. Täiskasvanuhariduse kogukond on olnud tugevalt mõjutatud nendest muudatustest, aga on näidanud ka väga suurt pandlikkust ja vastupidavust, vastates väljakutsetele erakordse loomingulisusega. Just see taasloomise võime peegeldub uskumatult väärtuslikus ja mitmekesises sisus, mis on rikastanud EPALE keskkonda 2020. aastal.

EPALE Resource kit 2020: what a Year! .

„Väljakutse“ on ilmselt enim kasutatud sõna iseloomustamaks aastat 2020. Covid-19 pandeemia on ümber lükanud mitmed meie veendumused ja sundinud meid ümber korraldama oma elusid ja karjäärivalikuid ning isegi iseennast. Täiskasvanuhariduse kogukond on olnud tugevalt mõjutatud nendest muudatustest, aga on näidanud ka väga suurt pandlikkust ja vastupidavust, vastates väljakutsetele erakordse loomingulisusega. Just see taasloomise võime peegeldub uskumatult väärtuslikus ja mitmekesises sisus, mis on rikastanud EPALE keskkonda 2020. aastal.

Varamu proovib kokku võtta peamised suunad keskkonnas, pakkudes kõrghetki laialdase ja huvitava sisu hulgast. Neli fookusteemat, mis on meie aastat mõjutanud, saadavad meid sel teekonnal.

2020. aasta alguses keskendusime keskkonnateadlikkusele ja -kaitsele, kus EPALE uuris ja edendas elujõulise täiskasvanuhariduse ja haridussüsteemi rolli jätkusuutlikuma maailma loomisel. Kliimamuutused, ringmajandus, rohujuuretasandi algatused ja jätkusuutlikud ühiskonnad on teemad, mis on meie valitud ressurssidest leitavad.

Aasta teist kvartalit, mida pandeemia tugevalt mõjutas, iseloomustas üha olulisemaks muutunud teema - digioskused kui juurdepääs õppimisvõimalustele. Oleme välja valinud intervjuu digitaalse tõrjutuse kohta, rea veebiseminare, podcasti tehisintellekti kohta ja veebiarutelu põimõppe teemal.

Põhioskuste õppimisvõimaluste pakkumine on olnud 2020. aasta kolmas fookusteema: pandeemia on näidanud, et kehvade põhioskustega täiskasvanute suur arv on takistuseks kaasava ühiskonna loomisele. EPALE poolt oleme selle probleemi käsitlemiseks välja valinud arvutusoskust käsitleva AÕV-i ja MOOC-i, kirjaoskust ja elukestvat juhendamist käsitlevad blogipostitused ning osalemist ja motivatsiooni käsitleva artikli.

Aasta viimased kuud olid pühendatud vananeva elanikkonna sotsiaalsele kaasamisele ja põlvkondadevahelisele õppele sooviga näidata, et see on võti pakkumaks eakate jaoks kvaliteetseid õppimisvõimalusi. Selle teema käsitlemisel jäid esmapilgul sõelale põlvkondadevahelise õppimise AÕV, kogukonnalood, tööriistakast vananemisega võitlemiseks ja blogipostitus aktiivse vananemise kohta.   

Varamu on kättesaadav siin: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/resource_kit_2020.pdf

 

Login (26)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel

Eelseisvad sündmused