chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

Prevrátená trieda - prístup zameraný na účastníkov vzdelávania (1. časť)

11/07/2019
looja Peter Maľa
Keel: SK

Dospelí učastníci vzdelávania sú špecifickí: ich čas je obmedzený kvôli iným životným prioritám, sú na rôznych úrovniach nadobudnutých vedomostí, niektorí nemajú zručnosti v oblasti informačných technológií, niektorým nedovoľuje pracovné zaťaženie zúčastniť sa pravidelného vzdelávania, iní mali negatívnu skúsenosť so vzdelávacím procesom v minulosti. Aj pre tieto dôvody tradičné vyučovacie metódy často nespĺňajú ich potreby a požiadavky. Mnohí z nich uprednostňujú individuálny prístup a podporu v učení. Práve pre nich je vhodný prístup Flipping Classroom - prevrátená trieda (1).

V tradičnom modeli vzdelávania je lektor zvyčajne stredobodom vyučovacej hodiny a hlavným šíriteľom informácií. Tento tradičný model je obmedzený na činnosti, kde účastníci vzdelávania síce môžu pracovať samostatne alebo v malých skupinách, ale často len na úlohách zadaných lektorom. Tradičný model charakterizuje aj to, že účastníci vzdelávania sa oboznamujú s problémom na vyučovaní a na jeho riešení pracujú mimo vyučovania v rámci samostatnej prípravy (1).

Prevrátené trieda je prístup, kde sú aktivity ako domáce úlohy a samostatná príprava účastníka na vzdelávanie realizované v triede počas vyučovania nie mimo neho ako v tradičnom prístupe vo vzdelávaní. Termín prevrátenej triedy bol spopularizovaný učiteľmi Bergmannom a Sammsom z Woodland Park High School v Colorade v roku 2007, kde zaviedli stratégiu obráteného načasovania domácich úloh a prednášok. Videoprednášky boli poskytnuté študentom pred vyučovaním a cvičenia (domáce úlohy) boli realizované následne na vyučovaní pod vedením učiteľa (2).

Tento prístup umožňuje lektorom sústrediť sa na oveľa intenzívnejšiu prácu s účastníkmi vzdelávania, témy prebrať podrobnejšie s väčšou časovou dotáciou a uplatňovať individuálny prístup vo vzdelávaní. Forma poskytnutia obsahu vzdelávania účastníkom môže byť rôzna: video, zadanie vo forme textu, samohodnotiaci test alebo online diskusia.

Bloomova taxonómia poskytuje rámec pre porovnávanie tradičného modelu vyučovania a modelu prevrátenej triedy. Lektori v prevrátenej triede sa zameriavajú na vyššie ciele vzdelávania počas vyučovania a nadväzujú tak na ciele nižšie, ktoré už dosiahli účastníci predtým mimo vyučovania. Keď si účastníci zapamätajú učivo a porozumejú mu pred vyučovaním, sú lepšie pripravení aplikovať informácie a zapájať sa do diskusií na vyššej úrovni so svojimi rovesníkmi a lektorom na vyučovaní (1).

 

/sk/file/prevratenatrieda1pngprevratena_trieda_1.png

Zdroj: Learning Guide on Flipping the Classroom in Adult Education

 

Šesť jednoduchých krokov k realizácii prevrátenej triedy (3):

1.Plán

Lektor si určí, ktoré učivo chce vzdelávať takýmto spôsobom. Následne si zadefinuje ciele vzdelávania, ktoré majú účastníci dosiahnuť na konci takéhoto vyučovania. Plánovanie jednotlivých vyučovacích hodín bude sprevádzať dodržiavanie týchto cieľov.

2. Záznam

Akonáhle má lektor stanovené vzdelávacie ciele, môže začať tvoriť obsah. Po vytvorení obsahu by mal zistiť, ako ho chce účastníkom vzdelávania predstaviť. Screencast (videozáznam údajov zobrazených na obrazovke počítača, napr. prezentácia so sprievodným zvukom.) je často najjednoduchší spôsob, ako začať. Je potrebné sa uistiť, že v nahrávke je zahrnuté všetko, čo by bolo použité aj na tradičnej prednáške v triede.

3. Zdieľanie

Ak je obsah k dispozícii na prezeranie, je čas ho zdieľať so študentmi. Ak má lektor k dispozícii systém riadenia učenia, je to celkom jednoduché: nahrá video do online priestoru a pridá študentov do kurzu. Potom môže sledovať ich aktivitu, aby sa uistil, či si všetci prezreli nahraný materiál.

4. Potvrdenie

Lektor nemôže monitorovať všetky aktivity študentov v reálnom čase v rámci systému riadenia učenia. Mal by si ale nastaviť mechanizmus, ktorý potvrdí, že účastník si obsah prezeral (napr. krátky záverečný kvíz účastníkov vzdelávania).

5. Skupina 

Väčšina aktivít bude vyžadovať, aby lektor účastníkov efektívne rozdelil do skupín. Pomocou výsledkov kvízu môže zoskupiť študentov, ktorí majú lepší prehľad o pojmoch s tými, ktorí potrebujú ďalšiu podporu. Ako účastníci prechádzajú cez túto aktivitu, sú k dispozícii na poskytovanie poradenstva aby bol zabezpečený pokrok pre každého z nich.

6. Debrief

Na konci aktivity lektor spojí všetky skupiny, aby mohol zistiť, či sa naplnili ciele, ktoré si načrtol v prvom kroku. So študentmi vedie otvorenú diskusiu.

 

Základné princípy prevrátenej triedy (1):

1. Flexibilné prostredie

Prevrátená trieda umožňuje využiť rôzne aj netradičné usporiadanie učebne napr. pre skupinovú prácu, samostatné štúdium, výskum, proces vykonávania úloh a hodnotenie.

2. Kultúra vzdelávania

Kultúra tradičného modelu sústredeného na lektora sa mení na model, ktorého stredobodom je učiaci sa. Na jednej strane umožňuje účastníkom vzdelávania individuálne preskúmať obsah vzdelávania mimo vyučovania a na strane druhej lektorom umožňuje maximalizovať čas v rámci vyučovania na priamu prácu s účastníkmi pri dosahovaní vyšších cieľov vzdelávania.

3. Zámerný obsah

Od lektorov sa vyžaduje, aby zhodnotili, čo potrebujú k priamej výučbe, aby sa čas v triede mohol využiť na netradičné vzdelávacie metódy, ako napr. metódy aktívneho učenia, rovesnícke vzdelávanie, problémové vyučovanie a iné.

4. Profesionálni vzdelávatelia

Inštruktážne videá, ktoré sa používajú v tomto prístupe, nemôžu nahradiť profesionálnych vzdelávateľov. Lektori si musia určiť, kedy a ako presunúť priame inštrukcie zo skupiny do individuálneho učebného priestoru a ako maximalizovať osobný čas medzi nimi a účastníkmi vzdelávania. Počas vyučovacej hodiny lektori priebežne sledujú účastníkov, poskytujú im spätnú väzbu a v súčasne ich prácu aj hodnotia. 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. Learning Guide on Flipping the Classroom in Adult Education. 2015. iFlip - Flipping the Classroom in Adult Education Erasmus+ 2015: 15-204-012651. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Slovenia. [online]. [cit. 10.07.2019]   http://projectiflip.eu/wp-content/uploads/2018/05/iFlip_IO7_Learning-Guide-in-FTC-in-Adult-Education_EN.pdf

2. Pedagogia y andragogia 2016. Flipped Classroom.  [online]. [cit. 10.07.2019] https://sites.google.com/site/pedagogiayandragogia2016/flipped-classroom

3. FERRIMANN, J. 2014. 6 Easy Steps for Flipping a Classroom.  [online]. [cit. 10.07.2019] https://www.learndash.com/6-steps-for-flipping-your-classroom/

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn