Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Integruotos pamokos – galimybė ar būtinybė profesiniame mokyme?

Kiekvienas mokytojas, dalyvavęs „Erasmus+“ KA1 mobilumo vizite sutiks – kiekvienas vizitas – tam tikras iššūkis. Susikrauti lagaminus turbūt paprasčiausias iš jų. Įsivertinti savo patirtį vizito tema, apgalvoti rūpimus klausimus, kuriuos reikia aptarti su kolegomis užsienyje, aptarti numatytų užduočių atlikimo būdus, leidžiančias pasiekti suplanuotus projekto rezultatus – ilgas ir nuoseklus darbas kurį atliko mūsų komanda - Panevėžio darbo rinkos mokymo centro darbuotojai, vykę į projekto „Integruotos pamokos Panevėžio DRMC profesinio mokymo paslaugų kokybės gerinimui“ vizitą Italijoje.

„Neslėpsime, dažnai rengdamiesi vizitui su kolegomis padiskutuojame – ar visą ES šalių gerąją patirtį galime pritaikyti mūsų šalyje, savo įstaigoje. Todėl nuolat ieškome bendrų su kitomis Europos šalimis profesinio mokymo tobulinimo temų“, – teigia vizite dalyvavusi Jolanta Kaziukaitienė, direktoriaus pavaduotoja. Rinkos tyrimai, darbdavių apklausos rodo, kad praktinis mokymo įstaigoje įgytų žinių pritaikymas, gebėjimas jas apjungti ir pritaikyti netipinėse situacijose yra vienas didžiausių asmens, besimokančio naujos profesijos ir siekiančio sėkmingai integruotis darbo rinkoje, iššūkių. Integruotų pamokų organizavimas, susiejant skirtingus mokomuosius dalykus – dar vienas mokymo(-si) metodas, galintis prisidėti prie šios problemos sprendimo. Viena tokių šalių, turinčių mums aktualios patirties integruotų profesinio mokymo pamokų organizavime – Italija. 2018 m. lapkričio mėnesio pabaigoje savaitę sėmėmės tokios patirties šioje šalyje.

Galime pasidžiaugti - pietiečių svetingumas nesumeluotas. Vizito metu aplankytų mokymo įstaigų darbuotojai noriai dalijosi sukaupta patirtimi, mokymų metu demonstravo, kaip yra planuojamos ir vykdomos integruotos pamokos. Jie supažindino su mokymo metodais, informacijos paieška, medžiagomis, priemonėmis, naudojamomis integruotų pamokų metu.

Susitikimų buvo įvairių – mokėmės spręsti užduotis, skirtas integruoto mokymo planavimui, organizavimui ir įgyvendinimui, studijavome „Google Classroom“ platformos panaudojimą integruotam mokymuisi bei mokytojų, dėstytojų ir studentų bendradarbiavimui.

Viena įdomesnių pamokų, kurias teko stebėti vizito metu – pamoka būsimiesiems konditeriams ENGIM Torino profesinėje mokykloje. Jos metu mokytojas, bendradarbiavęs su kolegomis, pristatydamas pamokos temą apjungė kelis mokomuosius dalykus: produkto gamybos technologiją, ekonomiką ir dizainą. Mokiniai turėjo suskaičiuoti pasirinkto konditerijos gaminio sudedamąsias dalis, jį pagaminti, sukurti ir pagaminti įpakavimo dėžutę, o suskaičiavus savikainą, nustatyti gaminio kainą. Pasibaigus pamokai, šie mokinių gaminiai bus parduodami kitiems tos pačios mokymo įstaigos mokiniams mokyklos kavinukėje. Integruotą pamoką vedęs profesijos mokytojas akcentavo, kad labai svarbu mokiniams perteikti pagrindinę pamokos idėją, leisti išbandyti teorines žinias praktiškai, nuosekliai patirti įmonėje egzistuojančius procesus. Pasak mokytojo, paprastai šis mokymo metodas mokiniui palieka gilesnį įspūdį, o tai padeda naujas žinias įsisavinti greičiau ir efektyviau, nei aptariant pavyzdžius iš vadovėlio.

Tai patvirtino ir kita stebėta pamoka, vykusi netradicinėje aplinkoje – mokomajame teatre. Ši pamoka buvo orientuota į mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymą. Kolegos iš profesinės mokyklos Italijoje akcentavo, kad vedant integruotas pamokas tiek kabinete, tiek netradicinėje aplinkoje, svarbu paskatinti mokinius patirti geras emocijas. Taip mokomoji medžiaga jiems tampa daug įdomesnė ir suprantamesnė.

Padavėjų – barmenų mokymo programos praktiniuose mokymuose stebėjome integruotą dalyko ir užsienio kalbos pamoką. Profesijos mokytoja, su mokinėmis bendraudama anglų kalba, pasakojo kaip tinkamai kalbėtis ir aptarnauti klientą. Praktinę užduotį mokinės atliko bare, kuriame turi galimybę apsilankyti visi norintys, taigi jų klientais tapome ir mes. Toks mokymosi metodas vadinamas - WEB (work-based learning), t.y. mokymasis darbo vietoje. Matėme, kad mokiniams ši užduotis tapo nemenku iššūkiu: mokiniai aptarnaudami mus, mintyse dėliojo ir taisyklingus anglų kalbos sakinius ir aptarnavimo veiksmų eiliškumą. Buvome nepretenzingi klientai ir mus aptarnavusius mokinius pagyrėme.

Italijoje integruotų pamokų metodas dažnai naudojamas siekiant mokinius sutelkti komandinei veiklai. Tai pratina mokinius dirbti kartu, bendradarbiauti, pasidalinti darbais, teikti pagalbą vienas kitam. Dažniausiai užduotys yra baigiamos savęs įsivertinimu: mokinys nurodo savo silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes, įsivertina turimus ir reikalingus tobulinti profesinei veiklai reikalingus gebėjimus, analizuoja individualų ir komandos darbą.

Susipažinę su kolegų iš Italijos patirtimi, įvertinome savo įstaigos mokymo programų planavimo ir atnaujinimo svarbą, racionalaus pamokos laikos išnaudojimo svarbą. Neabejotina - integruota pamoka reikalauja ypatingo profesijos mokytojų pasirengimo: keliant pamokos tikslus, derinant atskirų dalykų žinias, kruopščiai planuojant pamokos laiką bei rengiant mokomąją medžiagą.

Apibendrinę vizito metu įgytas patirtis, norime pasidalinti šiais pastebėjimais:

- Integruotas mokymas skatina mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, norą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymą susieja su gyvenimiška patirtimi; moko racionalaus laiko panaudojimo įgūdžių, plėtoja skirtingų sričių kompetencijas. - Integruotas mokymas leidžia plėtoti būsimo darbuotojo bendruosius gebėjimus, išreiškiant savo sumanymus ir mintis. - Rengiant ir įgyvendinant integruoto mokymo planą turi būti iškelti aiškūs tikslai ir uždaviniai, ugdomos kompetencijos, ugdymo turinys, tiksliai įvardinti mokymo ir mokymosi metodai, mokymo priemonės ir gauto rezultato vertinimo kriterijai. - Tiksliau ir detaliai suplanuota pamoka mokytoją paskatina į aktyvią veiklą įtraukti visus mokinius, atsižvelgti į konkrečios grupės mokinių gebėjimų lygį ir interesus. - Užsiėmimų metu pagrindinė mokytojo veikla turėtų būti mokinių skatinimas naudoti įvairius informacijos paieškos būdus ir medžiagas, pasirinkti įvairias darbo priemones ir reikmenis; taikyti netradicinius kūrybos būdus ir technikas. - Informacinių technologijų naudojimas mokymo ir mokymosi procese gali palengvinti ir paįvairinti kūrybinį procesą. IT gali padėti mokiniams gilinti žinias, atskleisti naujus informacijos šaltinius, formuoti darbo su naujomis IT įgūdžius. - Refleksija – savo mokymosi patirties ir rezultatų apmąstymas – vienas svarbiausių mokymosi pažangos veiksnių integruotoje pamokoje. Turėtų būti siekiama, kad mokiniai apmąstytų ir pasirinkta forma išreikštų savo pastebėjimus apie savo profesinę raidą, išsiaiškintų mokymosi sėkmes ar sunkumus bei numatytų galimus jų tobulinimo būdus. - Numatyti vertinimo kriterijai turėtų skatinti mokinius siekti pažangos, todėl labai svarbu, kad mokiniai, prieš pradėdami darbą, kartu su mokytoju aptartų vertinimo kriterijus, jų pasiekimo būdus bei gebėtų jais remiantis save įsivertinti patys.

Vizitas leido mums suprasti – organizuoti integruotas pamokas profesiniame mokyme būtina, o tinkamas pasirengimas joms - viena svarbiausių įstaigos mokytojų tobulinimosi krypčių. Savo įgyta patirtimi grįžę pasidalinome su kolegomis. Profesijos mokytoja ekspertė Janina Jasiūnienė parengė pavyzdinį pamokos planą tema „Kiaušinių karštieji patiekalai“ (mokomasis dalykas – kulinarija, integruotoje pamokoje buvo apjungti šie mokomieji dalykai: visuomeninio maitinimo įmonių darbo organizavimas, geros higienos praktika, kalkuliacija ir apskaitos pagrindai, maisto prekės), profesijos mokytojas Kęstutis Pukas pravedė atvirą pamoką „Krovinių vežimo dokumentacija“, visi projekto dalyviai aktyviai dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas integruotų pamokų organizavimui.

Vizite Italijoje dalyvavo praktinio mokymo vadovas, vyresnysis profesijos mokytojas Vytautas Šakėnas, direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kaziukaitienė, 1-ojo mokymo skyriaus vadovė, profesijos mokytoja ekspertė Janina Jasiūnienė, profesijos mokytojas Kęstutis Pukas pagal „Erasmus+“  KA1 programos finansuojamą projektą „Integruotos pamokos Panevėžio DRMC profesinio mokymo paslaugų kokybės gerinimui“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-04​6688.


Straipsnį rengė: Vytautas Šakėnas, Panevėžio darbo rinkos mokymo centro praktinio mokymo vadovas, vyresnysis profesijos mokytojas. Įstaigoje dirbu 14 metų. Esu susipažinęs su vairuotojų mokymu Austrijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Vengrijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Latvijoje. Aktyviai dalyvauju Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos, Tęstinio mokymo centrų asociacijos veiklose. Esu parengęs mokymo vairuoti ekstremaliomis sąlygomis technologinių kompetencijų tobulinimo programas. Vykdau švietėjišką veiklą apie vairuotojų mokymą, vairavimo ypatumus ir kt. Tai rodo mano straipsniai spaudoje, reportažai televizijoje, paskaitos transporto įmonėse ir bendro ugdymo mokyklose. Buvau „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą projekto vadovas.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvata aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell  10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel