Kuidas leida teavet täiskasvanute õppe alaste ürituste kohta?

EPALE kalendris on teavet üleeuroopaliste ja riiklike täiskasvanute õppega seotud ürituste kohta. Sellisteks üritusteks on konverentsid, seminarid, töötoad, kontaktseminarid, üldüritused, koolituskursused, avatud e-õppe kursused ja muud. Üritusi saab otsida keelte, toimumiskoha, kuupäeva, ürituse liigi, teema ja korraldaja liigi järgi.

Samuti saab EPALEs teada anda oma üritustest. Selle kohta leiate lisateavet küsimuse Kas saan ka ise kalendrisse üritusi lisada? vastusest. 

Login (0)
Weight
0