Liigu edasi põhisisu juurde
Kuidas on EPALE seotud programmiga „Erasmus+“?

 

„Erasmus+“ on ELi uus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020, mille eesmärk on muuta omandatavaid kvalifikatsioone ja oskusi kvaliteetsemaks. See asendab varasemat elukestva õppe programmi (Lifelong Learning Programme, LLP).

„Erasmus+” on mõeldud õpilastele, õpetajatele, vabatahtlikele, noorsootöötajatele ja algtasemel spordi korraldajatele. Lisaks rahastab see haridusasutuste, noorteorganisatsioonide, ettevõtete, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning vabaühenduste vahelist koostööd ning liikmesriikides tehtavaid reforme haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamiseks ning innovatsiooni, ettevõtluse ja tööealiste tööalase konkurentsivõime edendamiseks.

Programm „Erasmus+” rahastab platvormi EPALE meetme 2 raames. EPALE rahastamise aluseks on programmile „Erasmus+” aluse pannud õigusakti artikli 14 lõike 1 punkt b ning see keskendub täiskasvanute õppele ja jätkukutseõppele.

Login (0)
Topic
Weight
0