Discussion Details

Kriitiline digi- ja meediakirjaoskus

Ebook_concept-in-text

Digioskusi ja -pädevusi peetakse tänapäeval üha olulisemaks põhioskuste osaks. On mitmeid algatusi, mille eesmärk on mõtestada ja määratleda digioskusi ja -pädevusi. Kuid paljudel juhtudel ja eriti poliitilisel tasandil ei pälvi kriitiline mõtlemine ja digisisu kajastamine sellist tähelepanu, mis oleks vajalik Euroopa kodanike ohutuks juhendamiseks läbi praeguste väljakutsete.

Aastal 2017 avaldas UNESCO lairibaühenduse komisjon raporti nimetusega „Digital Skills for Life and Work“. See raport toob esile omavahel seotud oskuste ehk digipädevuse moodustava kogumi, kontiinumi aluselistest funktsionaalsetest oskustest kuni spetsialistide oskusteabeni, sealhulgas kriitiline infokirjaoskus – kontseptsioon, mis hõlmab võimet kriitiliselt hinnata informatsiooni, selle eesmärke ja samuti meetodeid, mille abil infot organiseeritakse ja levitatakse.

Eelseisvas arutelus kutsume osalejaid jagama oma kogemusi ja häid praktikaid, vastates järgmistele küsimustele:  

  • Mil määral on kriitiline info- ja meediakirjaoskus teie riigis praegu pakutavate digioskuste juures esindatud?
  • Mil määral on poliitikakujundajad ja muud põhioskustega seotud sidusrühmad teadlikud vajadusest arendada kriitilist meediakirjaoskust madala kvalifikatsioonitasemega täiskasvanute seas?  
  • Millised on teie arvates kriitilise info- ja meediakirjaoskuse õpetamisel kõige olulisemad väljakutsed?
  • Millised tähtsad faktorid moodustavad meediakirjaoskuse funktsionaalse taseme?
  • Kas te oskaksite kirjeldada oma professionaalses võrgustikus algatusi, mis käsitlevad kriitilist info- või meediakirjaoskust digioskuste ja -pädevuste arendamise valdkonnas?

Arutelu juhib EBSNi peasekretär Graciela Sbertoli. See algab kolmapäeval, 28. augustil kell 12.00 ja lõpeb neljapäeval, 29. augustil kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

 

EBSNi pädevuste suurendamise sari pakub EPALE kaudu tasuta avatud hariduslikke ressursse (ingl. k. OER) ja massiivseid avatud veebikursusi (ingl. k. MOOC), et aidata rakendada Euroopa Komisjoni soovitusi kvalifikatsiooni tõstmise võimaluste kohta ELi liikmesriikides. EPALEt rahastab Erasmus+ programm osana Euroopa Komisjoni jätkuvast suunast parandada täiskasvanuhariduse pakkumise kvaliteeti Euroopas. Seda projekti rakendatakse Euroopa haridussüsteemide, audiovisuaalse valdkonna ja kultuuri täitevasutuse EACEA toel.

Login (11)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Soovid alustada arutelu?

Ära kahtle! Vajuta allolevale lingile ja alusta uue aruteluga!