European Commission logo
Kontot looma
News
Uudised

Volinik Mariya Gabrieli avaldus üliõpilaste, noorte ja haridusringkondade kohta


Tõlgitud inglise keelest. Originaalpostituse avaldas EPALE Moderator 04.03.2022. Keeleversiooni vahetamiseks vali soovitud keel veebilehel kõrval asuvast rippmenüüst või EPALE rakenduse seadetes. 


Statement on students, young people, education community by Commissioner Mariya Gabriel

Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu on sõjaline tegevus ja rahvusvahelise õiguse rikkumine, mis kahjustab nii Euroopa kui ka ülemaailmset julgeolekut ning stabiilsust.

Meie, Euroopa Liit, seisame Ukraina ja selle rahva kõrval.

Oleme tänu Erasmus+ üliõpilasvahetustele ja Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikele edendanud mõistmist ja solidaarsust kõikide vahel, olenemata nende päritoluriigist või taustast.

Noored ukrainlased on pidevalt töötanud parema tuleviku nimel, mis on nüüd ohus.

Oleme otsustanud toetada Ukraina õpilasi, noori, õpetajaid ja haridustöötajaid neil äärmiselt keerulistel aegadel järgmiste meetmetega.

Esiteks olen palunud suurimat paindlikkust Erasmus+ projektide elluviimisel Ukraina üliõpilaste ja kõrgkoolide töötajate suhtes. Erasmuse riiklikud bürood võivad kohaldada vääramatu jõu klauslit Ukrainas ja Venemaal toimuvate International Credit Mobility tegevuste suhtes.

See võimaldab abisaajatel planeeritud tegevusi tühistada, edasi lükata või ümber korraldada kõige paindlikumal viisil.

Teiseks anti Erasmuse riiklikele büroodele ja programmis osalevatele organisatsioonidele ülesandeks võtta ühendust igaühega, kes viibib praegu Ukrainas või Venemaal ning plaanib lähinädalatel riigist lahkuda, et uurida selleks saadaval olevaid võimalusi. 

Kolmandaks pakutakse Ukraina välisüliõpilastele nende vajadustele vastavat tuge ja tagatakse nende turvalisus.

Tänan kõiki Ukraina noori nende pühendumise eest neil kõige raskematel aegadel ja julgustan kõiki võimalusel toetama Ukrainat igal võimalikul viisil.

 


 

Link pressinurga uudistele:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1529

Login (18)

Kommentaarid

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel