chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Uudistetoimetus

Uus kaasavam hariduse ja koolituse visioon aastani 2020

11/09/2015
Keel: ET
Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uus kaasavam hariduse ja koolituse visioon aastani 2020

Brüssel, 1. september 2015

Euroopa Komisjoni täna avaldatud ühisaruande eelnõus rõhutatakse vajadust teha aastani 2020 tihedamat koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas ning eelkõige edendada sotsiaalset kaasatust.

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku tugevdada aastani 2020 Euroopa tasandi koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas. Komisjoni ja liikmesriikide ühisaruande täna avaldatud eelnõus esitatakse üleskutse Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide sotsiaalse kaasavuse suurendamiseks, mis oleks osa laialdasemast radikaliseerumise vastasest võitlusest pärast 2015. aasta rünnakuid Pariisis ja Kopenhaagenis.

Aruandes tehakse ettepanek teravdada poliitilist tähelepanu meie ühiskonna kõige pakilisematele probleemidele, et tulla paremini toime murekohtadega. Aruandes esitatud kuus uut prioriteeti hõlmavad oskuste ja töövõimaluste parandamist ning avatud, uuenduslike ja digitaalsete õppekeskkondade rajamist; samal ajal tuleb propageerida võrdsuse, mittediskrimineerimise ja kodanikuaktiivsuse põhiväärtusi.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics rõhutas: „Noored eurooplased seisavad silmitsi ühetaoliste probleemidega, millele on vaja leida ühine lahendus. Radikaliseerumise oht näitab, kui oluline on asuda viivitamata parandama haridusvõimalusi kõigis Euroopa kogukondades. Kavatseme koos haridusministritega tegutseda jõulisemalt, et vähendada varast väljalangemist haridussüsteemist, võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu ja toetada kultuurierinevusi arvestava õppe väljaarendamist üle kogu Euroopa.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: „Komisjoni praeguse koosseisu jaoks on noorte tööhõive küsimus väga oluline. Varasemast enam on praegu töö leidmiseks tarvis vajalikke ja kvaliteetseid oskusi. Parem koostöö hariduse ja koolituse valdkonnas aitab tõsta oskuste taset ning parandada võimet õppida juurde vajalikke oskusi. See aitab Euroopa noortel paremini tööturule siseneda.”

Eeldatavasti võtab nõukogu aruande vastu aasta lõpuks. Aruandes tehakse ka ettepanek kehtestada uued prioriteedid viieks aastaks varasema kolmeaastase perioodi asemel, et tagada kestvamat mõju. Komisjon on välja pakkunud järgmised uued prioriteedid:

  • asjakohased ja kvaliteetsed oskused ja pädevused, mille puhul keskendutakse tulemustele, et saavutada konkurentsivõime, uuenduslikkus ja kodanikuaktiivsus;
  • kaasav haridus, võrdsus, diskrimineerimise puudumine ja kodanikupädevuse edendamine;
  • avatud ja uuenduslik haridus ja koolitus, sealhulgas täielik toimetulek digiajastul;
  • tugev toetus haridustöötajatele;
  • oskuste ja kvalifikatsiooni läbipaistvus ja tunnustamine, et hõlbustada õpi- ja tööalast liikuvust ning
  • jätkusuutlikud investeeringud haridus- ja koolitussüsteemidesse, viimaste tulemuslikkus ja tõhusus.

Taust

2009. aasta mais loodud hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegiline raamistik (HK 2020) on liikmesriikide, komisjoni ja haridusasutuste jaoks ettenähtud foorum, millel saab jagada parimaid tavasid, teavet ja nõuandeid seoses poliitika reformimisega. Komisjon koordineerib selle koostöövahendi tegevust.

HK 2020 hõlmab elukestva õppe kõiki vorme ja tasandeid, sealhulgas väikelaste haridust ja kooli- ning kõrgharidust, kutseharidust ja -koolitust ning täiskasvanuõpet.

2014. aastal algatasid komisjon ja liikmesriigid vahehindamise, et hinnata edenemist pärast 2012. aastat ja valmistada ette üleeuroopalise haridus- ja koolituskoostöö järgmisi prioriteete. 2014. aasta vahehindamise raames tehti sõltumatu hindamine, koostati mitmed riiklikud aruanded ning konsulteeriti liikmesriikide ametnike, Euroopa sotsiaalpartnerite ja muude hariduse ja koolituse valdkonna sidusrühmadega. Analüüsi tulemusi on kajastatud HK 2020 ühisaruande eelnõus, mida komisjon täna esitles.

Novembris esitleb komisjon ka 2015. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaadet, milles on analüüsitud aasta jooksul strateegia „Euroopa 2020” raames seatud haridusalaste eesmärkide saavutamist. Peamiste üldeesmärkide hulka kuuluvad koolist väljalangemise ärahoidmine ja kolmanda taseme haridus.

Samuti toob komisjon peagi avalikkuse ette ELi noortearuande kavandi, milles antakse ülevaade ajavahemikul 2013–2015 Euroopas noortevaldkonnas tehtud koostööst. Kõnealuses aruandes käsitletakse selliseid olulisi küsimusi nagu noorte töötus, sotsiaalne kaasatus ja noorte osalus ühiskondlikes protsessides.

Lisateave

HK 2020 ühisaruanne

HK 2020 komisjoni talituste töödokument 

Nõukogu 2009. aasta mai järeldused HK 2020 kohta

Pariisi kohtumise järel avaldatud teabeleht

IP/15/5568

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn