Liigu edasi põhisisu juurde
Event Details
21 May
2021

Tõhus probleemilahendamine

Eesti
Tallinn
to
  1. Probleemi sõnastamine. Mis on üldse probleem ja kas iga asi, mida me tahame kirjeldada kui probleemi, on seda? Kuidas selgitada välja, mis on põhjus ja mis tagajärg ning kuidas jõuda probleemi tuumani
  1. „Tean – Saan – Võin – Teen“ mudel. Kuidas läbi süsteemse mõtlemise jõuda optimaalse lahenduseni
  1. Väärtuskonflikt ja staatuskonflikt. Kuidas rakendada isiklikku väärtusruumi probleemide lahendamise teenistusse?  Kuidas lahendada ja juhtida kommunikatiivset staatuskonflikti – ülem- ja alamstaatusest ja selle juhtimisest
  1. Praktiline treening – otsusekommunikatsioon, lahendusest teatamine, nõusoleku saavutamine – praktilised kommunikatsioonivõtted
Event Details
Olek
As planned
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Entrance fee
72 eurot
Osalejate arv
< 100
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Projektid ja partnerlused
Poliitikakujundajad
Meediaspetsialistid
Eesmärgid
Mis on üldse probleem ja kas iga asi, mida me tahame kirjeldada kui probleemi, on seda? Kuidas selgitada välja, mis on põhjus ja mis tagajärg ning kuidas jõuda probleemi tuumani ning lahenduseni süsteemse mõtlemise abil? Koolitusel pakutakse süsteemse mõtlemise mudelitele rajanevat probleemilahenduse metoodikat, mis aitab koolitusel osalejal paremini toime tulla väärtus- ja staatuskonfliktis tekkivate probleemide lahendamisega.
Eeldatavad õpitulemused
Õpiväljundite omandamisel osaleja:
- Tunneb enamlevinud probleemilahenduse süsteemsete mõttemudelite elemente;
- Analüüsib iseenda kogemusele tuginedes reaalelulise probleemi olemust, eristab selles põhjuseid ja tagajärgi;
- Rakendab süsteemset probleemilahenduse mudelit oma tööalase probleemi analüüsimisel, tegevusalternatiivide loomisel, alternatiivide võrdlemisel, hindamisel ja valikul;
- Kasutab probleemolukorras staatuskonflikti juhtivaid kommunikatsioonivõtteid.
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel