European Commission logo
Kontot looma
Event Details
6 Veebr
2023

Sissejuhatus andmeanalüüsi ja exceli-põhine andmetöötlus e-kursus

Kaugosalusega sündmus
to

Eesmärk: Anda praktilisi oskusi, kuidas programmis andmeid töödelda, analüüsida ja visualiseerida.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kes töötavad andmetega ja töötlevad neid Exceli programmiga.

Eeldused: Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav MS Exceli töökeskkonna ja töövõtetega Osad teemad vajavad Excel 365 versiooni, enamus teemad on läbitavad ka Exceli varasemate versioonide baasil NB! Power Query tööriist on kasutatav ainult Windowsi-põhises arvutis (Excel 365 Mac'i versioonis on Power Query tööriist küll olemas, kuid oluliselt väiksemas funktsionaalsuses võrreldes Windows-i versiooniga)

Teemad:

1) Andmete kogumine

 • Kirjeldav ja järeldav statistika
 • Üldkogum ja valim
 • Statistilised tunnused, tunnuste tüübid
 • Esmased ja teisesed andmed
 • Valimi esinduslikkus
 • Valimi moodustamise meetodid
 • Objekt-tunnus maatriks

2) Andmete töötlemine

 • Andmete korrastamine ja analüüsiks ettevalmistamine
 • Andmete korrastamise automatiseerimise võimalused Power Query abil (*tänapäevasem töövahend Power Pivot’i asemel)
 • Andmete korrastamise automatiseerimise võimalused VBA makrode abil
 • Karakteristikute ja esitusviiside valik sõltuvalt tunnuse tüübist ja aruande sihtgrupist
 • Kirjeldav statistika (erinevad keskmised ja hajuvusnäitajad, ühe- ja kahemõõtmeline sagedustabel) – erinevad võimalused Exceli funktsioonide ning risttabeli (PivotTable) abil
 • Lihtsamate diagrammide koostamine sagedustabeli alusel

3) Andmeanalüüs

 • Funktsioonide kasutamine: tingimusliku agregeerimise funktsioonid SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, SUBTOTAL
 • Risttabeli (PivotTable) kasutamise võimalused – erinevad agregeerimisvõimalused, mitmetasandilised kokkuvõtted, ümberarvutused protsentidesse, tükeldi (Slicer) kasutamine ühe ja mitme risttabeli samaaegseks filtreerimiseks
 • Excel365 uute funktsioonide FILTER, UNIQUE, SORT, XLOOKUP, XMATCH kasutamine andmeanalüüsil (* kui osalejate kasutatav tarkvara versioon seda võimaldab)
 • Mitme andmetabeli andmete koondamine üheks tabeliks Power Query abil (Append ja Merge päringud)
 • Power Query päringu kasutamine risttabeli andmeallikana
 • Automaattabeli kasutamine valemites, valemi süntaksi muutused automaattabeli poole pöördumisel

4) Andmeanalüüs jätkub

 • Mitme andmetabeli koondamine andmemudelisse Power Pivot töövahendi abil, tabelite vaheliste seoste kehtestamine
 • Risttabeli loomine andmemudelisse kuuluvate tabelite baasil
 • Lihtsamate DAX (Data Analysis Expressions) avaldiste koostamine Power Pivot töövahendis

5) Andmete visualiseerimine ja esitlemine

 • Arvjooniste koostamine Excelis, erinevate diagrammitüüpide kasutamine
 • Tingimusvormingu (Conditional Formatting) kasutamine andmete visualiseerimisel
 • Trendijoone ja prognoosi lisamine, mudeli kirjeldusvõime hindamine
 • Jooniste viimine Excelist teistesse Office rakendustesse (Word, PowerPoint), erinevad võimalused, kaasnevad ohud
 • Vead ja ohud arvjooniste koostamisel
 • Joonis ajakirjanduses/esitluses/raportis/teadusartiklis – erinevale lugejaskonnale erinev lähenemine

6) Andmete lugemine

 • Millest „tavainimesed“ (ilma põhjalikuma statistika-alase taustata) intuitiivselt aru saavad ja millest ei saa
 • Lineaarne ja logaritmiline skaala
 • Arvuline ja mittearvuline skaala

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 • teab andmete kogumise ja töötlemise põhimõtteid;
 • oskab kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli põhilisi töövahendeid andmete kogumiseks ja analüüsimiseks ning esitada tulemusi visuaalselt;
 • oskab kasutada automatiseeritud andmehõiveks Power Query tööriista.
 • oskab koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid ühe ja mitme töölehe või faili piires.

Koht: Täielikult veebipõhine e-kursus, kontakttunde ei toimu. Koolitus toimub TalTech Moodle keskkonnas https://moodle.taltech.ee/ Vahetult enne kursuse algust jagatakse infot, kuidas TalTech Moodle'isse pääseda ja õige kursus leida.

Õppekeel: eesti keel

Maht: iseseisev/muu õppetöö: 78 akadeemilist tundi, 3 EAP    Lektor: Silver Toompalu, MSc

Kontakt: Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.eeRegistreerumise tähtaeg: 03.02.2023

TalTech

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Hybrid event
Ei
Organiser name
TalTech
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Projektid ja partnerlused
Osavõtutasu
Ei

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

Demokraatlikuks eluks vajalike oskuste kujundamine. Täiskasvanuõppe ja -hariduse roll.

Arutle, kuidas 21 sajandi oskused aitavad kaasa kodanikuaktiivsusele.

Veel

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel