European Commission logo
Kontot looma
Event Details
2 Veebr
2023

Pedagoogika kursus

Eesti
Tartu
to

Täienduskoolituskursuse eesmärk on toetada pedagoogiliste kompetentside omandamist.

Sisu:

  • Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
  • Õpikeskkonna kujundamine
  • Õppimise ja arengu toetamine
  • Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • kavandab ja viib läbi minitunni, lähtudes õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtetest;
  • analüüsib ja tagasisidestab õppetunni ülesehitust ja läbiviimist;
  • mõtestab kooli töö- ja õpikeskkonnana külastatud haridusasutuse näitel;
  • koostab meeskonnatööna tunnivälise ürituse kava, arvestades riikliku õppekava üldeesmärke;
  • analüüsib oma õpikogemusi, lähtudes Õpetaja kutsestandardi tase 7 kompetentsidest.

Sihtgrupp: Pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajad, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringi-ja huvialajuhid, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad.

Koolitajad: Merle Taimalu, Ülle Matsin, Marjeta Venno, Heidi Öövel, Liana Roos, Liina Tamm, Lii Kaudne, Egle Säre, Jüri Ginter, Kaisa Hunt

Täiendav info: Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, tel +372 737 6446

TÜ

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Hybrid event
Jah
Organiser name
Tartu Ülikool
Sihtrühm
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Projektid ja partnerlused
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

Demokraatlikuks eluks vajalike oskuste kujundamine. Täiskasvanuõppe ja -hariduse roll.

Arutle, kuidas 21 sajandi oskused aitavad kaasa kodanikuaktiivsusele.

Veel

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel