News
Uudised

Osale EPALE arutelus transformatiivse õppimise ja eluoskuste teemal.

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

27. oktoobril 2021 kell 11 Eesti aja järgi toimub veebis EPALE arutelu transformatiivse õppimise ja eluoskuste teemal, mida modereerivad Gina Ebner ja Christin Cieslak EAEAst koos George A. Koulaouzidese ja Suzanne Kyle’ga.

Me arutleme transformatiivse õppimise ja eluoskuste teemal - mida me nende mõistete all mõtleme ning võimalike muutuste ja väljakutsete üle, mis nendega kaasneda võivad. 

Meie külalisesinejad annavad ülevaate teema akadeemilistest, poliitilistest ja praktilistest aspektidest. Samuti vaatame transformatiivse õppimise hetkeolukorda Euroopas ja uurime, kas ja kuidas EL praegu toetab eluoskuste arendamist. Arutleme selle üle, mida parimad praktilised näited saavad meile reaalselt õpetada muudatuste ja eluoskuste edendamise kohta ning seeläbi toetada Euroopa jätkusuutlikkust ja ühtekuuluvust. 

Suunavad küsimused on: 

  • Mida me mõistame transformatiivse õppimise all? Mida me mõistame eluoskustena?
  • Milline on seos eluoskuste ja transformatiivse hariduse vahel?
  • Mida sa näed transformatiivse õppimismeetodi rakendamisel?
  • Kuidas saab transformatiivne õppimine toetada avatumat ja vähem piiratud vaadet haridusele? 

Arutelu eesmärgid

Aruteluga pakume osalejatele avalöögi transformatiivse õppimise ja eluoskuste teemal ning näitame, millist kasu need toovad nii õppijale endale kui ka ühiskonnale tervikuna. Anname lühidalt ülevaate mõningatest väljakutsetest, aga ka potentsiaalist, mis kaasneb nende edendamise ja rakendamisega. Eriti tahame keskenduda transformatiivse õppimise ja eluoskuste akadeemilistele, poliitilistele ja praktilistele aspektidele ning sellele, mida need kolm valdkonda peavad tegema, et muuta transformatiivne õpe kõigi eurooplaste jaoks reaalsuseks.

Kokkuvõte

Arutelu algab veebis kell 11 Eesti aja järgi ekspertide vahel transformatiivse õppimise teemal ja jätkub kirjaliku aruteluna EPALE kasutajate vahel kommentaarides kuni kella 17.00ni Eesti aja järgi

Kommentaarium on avatud 13. oktoobrist, et saaksid jagada oma mõtteid ja küsimusi!

 

Login (18)

Kommentaarid

"Put in simple terms, transformative learning is the idea that learners who are getting new information are also evaluating their past ideas and understanding, and are shifting their very worldview as they obtain new information and through critical reflection".

This makes transformative learning even more relevant for adults who can attach meaning to newly-acquired knowledge, based on present and previous life experiences. 

Login (0)

Дискусията е много важна, защото задава нов поглед върху образованието, обучението и ученето на възрастни. За България това има съществено значение, тъй като е необходимо да се формират нагласи за преодоляване на:

  • префокусиране върху оценяването;
  • запаметяването на голям обем от информация;
  • диктатът на изпитите с висок залог и пр.

И не само това.

Очаквам събитието.

Login (1)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel