European Commission logo
Kontot looma
Event Details
4 Okt
2022

Õpetajate õpikogukondade toetamine kovisiooni meetodil

Eesti
Tallinn
to

Kovisiooni eesmärk on toetada õpetaja kutsestandardis väljatoodud refleksiooni ja nõustamisoskusi. Koolituse eesmärk on väärtustada Eesti haridussüsteemis kollegiaalset ja tähenduslikku õppimist, pakkudes kovisiooni meetodi kaudu mudeleid õpetajate õpikogukondade toetamiseks, toetades õpetajaid, kes on valmis juhtima kovisooni gruppi.

Kellele?

Koolitusele ootame üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid.

Kuidas?

Õppetegevuses kasutatakse interaktiivseid lühiloenguid, seminare, rühmatöid, praktikume jt õppijaid aktiviseerivaid tegevusi. Õppeprotsessi osaks on refleksioon ja selle mõju hindamine. Iseseisva tööna käivitab õppija kovisiooni grupi, viib läbi 3-6 kovisiooni sessiooni ja reflekteerib oma tegevust.

Koolituse tulemusel õppija:

  • viib läbi ja valib kovisiooni eri mudelite vahel ja kasutab erinevaid võtteid ja tehnikaid; 
  • on teadlik kovisiooni tähendusest, võimalustest; 
  • on praktiseerinud ja kogenud kovisiooni eri mudeleid; 
  • on võimestatud praktiseeriva kovisiooni grupi juhendajana, saanud toetust ja tagasisidet.

Õppe sisu

Koostöine õppimine, peamiselt professionaalsed võrgustikud ja õpikogukonnad on oluline tugi haridusmuutustega kohanemisel, nende mõtestamisel ja omaksvõtmisel. Koostöövõrgustikes tegutsemine annab suurema vastutuse hariduse arendamise eest nii oma organisatsioonis kui ka ühiskonnas laiemalt, muutes suhteid usalduslikumaks ja toetavamaks. Mittehierarhiline juhtimisstiil toetab haridusasutustes teadmusühiskonnale omast praktikakogukondade mudelit, mis soodustab horisontaalset ja hierarhiavaba teadmiste ja kogemuste jagamist ning probleemide lahendamist. Kovisioon võimaldab õpetajatel üksteiselt õppimist, heade praktikate levimist ning võimestab osalejat erinevate väljakutsetega toimetulekuks.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on sihtgrupile tasuta.

TLÜ

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Tallinna Ülikool
Sihtrühm
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Osavõtutasu
Ei

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel