European Commission logo
Create an account
Event Details
2 Sept
2022

Neuro- ja arengupsühholoogia

Eesti
Tallinn
to

TOIMUMISE AEG

02.09.2022 - 14.01.2023

REGISTREERIMISE TÄHTAEG

24.08.2022

TOIMUMISE KOHT

Tallinn, Narva mnt 25

MAHT

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 72 tundi)

SIHTGRUPP

sotsiaalvaldkonna töötajad: sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, tegevusjuhendajad, tegevusterapeudid; õpetajad, kes soovivad omandada täiendavaid teadmisi ja praktilisi kogemusi käsitööoskuste õpetamiseks ja juhendamiseks erinevatele sihtrühmadele.

EESMÄRK

saada ülevaade neuro- ja arengupsühholoogia teoreetilistest alustest, keskendudes peenmotoorika arendamise rollile arengu toetamisel, psüühika düsfunktsioonide kompenseerimisel ja psühholoogiliste protsesside võimekuse säilitamise toetamisel.

SISU

Kõrgemate psüühiliste funktsioonide kontseptsioon ja aju funktsionaalsete blokkide teoreetilised alused. Ülevaade psüühika käsitlusest kui terviklikust fenomenist (holistic phenomena). Süvapuutetundlikkus, motoorika ja peenmotoorika arengu roll teiste psühholoogiliste protsesside arengus, psüühika düsfunksioonide kompenseerimises ning kognitiivse ja eksekutiivse võimekuse säilimise toetamises. Ülevaade peenmotoorika seosest inimese eksekutiivsete funktsioonide arenguga.

ÕPIVÄLJUNDID

on omandanud teadmised käeliste tegevuste olulisest rollist inimese arengus, neuropsühholoogiliste düsfunktsioonide kompenseerimises

EELDUSED

kuulumine sihtrühma, sotsiaalvaldkonnas tegutsemise kogemus, omandatud erialane haridus vähemalt bakalaureuse astmel.

ÕPIKESKKOND

Kuni 30-kohaline vajaliku esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist. Kui kontaktõpe on veebipõhine, siis kasutatakse zoom veebikeskkonda, mis nõuab õppijalt arvutile interneti ühendust, toimivat kaamerat ja mikrofoni.

KOOLITAJA KOMPETENTSUS

Aleksander Pulver (PhD psühholoogias) on töötanud 40 aastat Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja praktilisel tasemel. Viinud läbi üle 30 aasta täienduskoolitust (sh suhtlemistreeningud ja psühhoteraapilised grupid) stressiga toimetuleku, mitteverbaalse suhtlemise, isiksusepsühholoogia, emotsionaalsete suhete ja emotsioonide regulatsiooni alal. Valeri Murnikov doktoriõppes keskendub inimeste mitteverbaalse käitumise ja ülekuulamistehnikate efektiivsuse uurimisele. Nooremteadur projektis, mis tegeleb kõne funktsiooni uudse aspektide uurimisega ja õiguspsühholoogia tippkeskuses, ta on Tallinna Ülikooli psühholoogia nooremteadur

LÕPETAMISTINGIMUSED

Kursus lõpeb kokkuvõtva seminariga. Kursuse läbimiseks on vajalik osaleda kõigis loengutes. Lubatud on puudumine kahel õppepäeval. Iseseisva tööna valmistutakse lõpuseminariks.

KURSUSE LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

TLÜ tunnistus

KOOLITAJAD

Aleksander Pulver, Valeri Murnikov

KURSUSE HIND

1040 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

KORRALDAJA

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

MINIMAALNE OSALEJATE ARV

12

Event Details
Olek
As planned
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Tallinna Ülikool
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel