Liigu edasi põhisisu juurde
News
Uudised

Kuusteist linna saavad 2017. aastal UNESCO „Õppiva linna“ preemia

Hamburg, 19. jaanuar 2017 – Kogu maailma linnade hulgast välja valitud 16 linna saavad käesoleval aastal UNESCO „Õppiva linna“ preemia. Preemia antakse linnades üle kolmanda rahvusvahelise õppivate linnade konverentsi käigus, mis toimub Iirimaal Corkis 18.-20. septembril 2017. Linnad valiti välja rahvusvahelise žürii poolt silmapaistvate edusammude eest hariduse ja elukestva õppe edendamisel oma kohalikes kogukondades. 

2017. aastal on preemia saajateks: Bristol (Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik), Câmara de Lobos (Portugal), Contagem (Brasiilia), Gelsenkirchen (Saksamaa), Giza (Egiptus), Hangzhou (Hiina), Larissa (Kreeka), Limerick (Iirimaa), Mayo-Baléo (Kamerun), N’Zérékoré (Guinea), Okayama (Jaapan), Pécs (Ungari), Surabaya (Indoneesia), Suwon (Korea Vabariik), Tunis (Tuneesia), Villa María (Argentiina).

„Tahaksin tänada premeeritud linnu nende tohutute jõupingutuste ning pühendumuse eest hariduse ja elukestva õppe võimaluste kättesaadavaks muutmisel oma kodanike jaoks.  Need jõupingutused on muljetavaldavad ning on suureks sammuks paremate elustandardite loomise poole kõigile inimestele. Ma loodan, et UNESCO „Õppiva linna“ preemia motiveerib selle saajaid ning teisi maailma linnu edasi pingutama üldise kaasava arengu nimel, et muuta elukestev õpe kõigi jaoks reaalsuseks,“ ütles Arne Carlsen, UNESCO Elukestva Õppe Instituudi (UIL) direktor, oma õnnitluskõnes preemia saajatele. 

Inspiratsioon ja head tavad kõikjalt maailmas

16 UNESCO „Õppiva linna“ preemia pälvinud linna on läbimas erinevaid etappe õppivateks linnadeks kujunemisel; nad kõik puutuvad kokku väljakutsetega, – kas siis majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete või keskkonna-alaste – mis on vastava piirkonna jaoks spetsiifilised ja seetõttu on välja töötatud ka erinevaid lähenemisviise nende probleemidega tegelemiseks. 

Mõned esiletõstmist väärivad näited erinevate linnade edusammude kohta: Bristol, mis nimetas aasta 2016 „õppimise aastaks“ ja käivitas ülelinnalise kampaania nimetusega „armasta õppimist“, viis oma õppiva linna algatuse jaoks sisse paljulubava seire- ja hindamissüsteemi. Câmara de Lobos pani suurt rõhku eakamate linnakodanike elutingimuste parandamisele, rajades Eakate ülikooli. Contagem edendab koostööd valitsussektoritega ning kodanike kaasatust eesmärgistatud õppe võimaluste arendamisel. Gelsenkirchen koostas õppiva linna planeerimise edendamist puudutava deklaratsiooni, millele kirjutas alla üle 40 partneri. Giza on pannud suurt rõhku kirjaoskuse parandamisele ning motiveerinud oma kodanikke kirjaoskust omandama; sealhulgas pakkudes tasuta haridust ja tervishoiuteenuseid. Hangzhou, üks esimesi õppivaid linnu Hiinas, on teinud tohutuid edusamme õppiva linna algatuse moniteerimisel, näiteks rajades elukestva õppe teadusuuringukeskuse, et hinnata õppivaks linnaks kujunemisel tehtavaid jõupingutusi; hindamiseks läbiviidavad uuringud põhinevad õppivate linnade põhilistel tunnusjoontel. Et soodustada dialoogi ja koostööd sidusrühmade vahel, alustas Larissa 2015. aastal iga-aastaste õppiva linna konverentside läbiviimist; sellest ajast alates on viidud kokku kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi sidusrühmi, et pidada arutelusid õppiva linna algatuse teemadel.   Osana oma õppiva linna arendustegevusest hakkas Limerick aastast 2011 korraldama iga-aastasi elukestva õppe festivale, mis sisaldavad nüüdseks juba 70 kuni 250 tasuta üritust, võimaldades inimestel osa saada linnas pakutavatest õppimisvõimalustest. Mayo-Báleos, kus õppiva linna lähenemisviis on võrdlemisi uus, oli rõhuasetus kodanike kaasamisel ning kohalike korralduskomiteede loomisel, selleks, et edendada alt üles suunatud arengu lahendusi ning innustamaks inimesi haridusprojektides osalema. Tõstes linnas sanitaarküsimuste alast teadlikkust, on N’Zérékore ülelinnaliselt käima lükanud tegevuspiirkonnad ning moodustanud sanitaarkomiteed koos stiimulitega tingimuste parandamiseks. Okayama on keskendunud säästvat arengut toetavale haridusele, samuti luuakse kogukondlikke õppekeskusi ning töötatakse välja seiremeetmeid, mille abil mõõta nimetatud tegevuste tulemusi. Pécs on käivitanud foorumi, mis tegutseb ekspertide ja sidusrühmade jaoks mõeldud platvormina õppiva linna arengu edendamiseks. Surabaya on toetanud ‘Helix’ lähenemisviisi, mis tähendab kõigi sidusrühmade kaasamist, et tagada õppimisvõimaluste edendamiseks tehtud jõupingutustega inimeste huvid. Suwon, pikaajalise kogemusega õppiv linn, on keskendunud kodanike vajadustel põhineva elukestva õppe kultuurile. Linn on ümbruskonnas sisse seadnud vabaõhualad, kus inimesed saavad vabalt õppida või teisi õpetada. Tunis on oma õppiva linna algatuste jaoks välja töötanud usaldusväärsed rahastamismehhanismid ning käivitanud ülelinnalise uimastitevastase kampaania. Lõpuks, Villa María on võtnud kasutusele mobiilse raamatukogu ning kohandanud mahajäetud raudteevagunid kultuuri- ja õpperuumideks.

Preemiast

UNESCO „Õppiva linna“ preemia loodi UNESCO ülemaailmse õppivate linnade võrgustiku osana aastal 2015. Tegemist on rahvusvahelise preemiaga, millel on kaheaastane eelarveperioodi ning mis ei ole ei auhind ega tiitel, vaid tunnustus linnade poolt tehtud eeskuju näitavate edusammude eest kaasava hariduse ja elukestva õppe edendamisel kohalikes kogukondades. Preemia eesmärgiks on ka jagada avalikkusega häid tavasid, mis on olnud kasutusel linnades üle kogu maailma, et õppivate linnade ülesehitamise kaudu säästlikult areneda. Preemiale kandideerimiseks peab linn olema UNESCO ülemaailmse õppivate linnade võrgustiku liige. Preemia määramine on piiratud maksimaalselt kuue linnaga ühe UNESCO regiooni kohta ja ühe linnaga riigi kohta.  

****

Kontakt: Michelle Diederichs, UNESCO Elukestva Õppe Instituut (UIL)  Tel.: +49 (0) 40 44 80 41 45, e-post: learningcities(at)unesco.orgAllikas: UNESCO Elukestva Õppe Instituut

 

 

 

Login (2)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvata aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell  10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel