News
Uudised

HTM konkurss „Elukestva õppe strateegia 2020“ täiskasvanuhariduse programmi tegevuste elluviimiseks

Htm_logo

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi partneri leidmiseks „Elukestva õppe strateegia 2020“ täiskasvanuhariduse programmi tegevuste elluviimiseks.Konkursi eesmärk on leida partner, kes Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames korraldab:- piirkondlikku koostöö arendamist keskhariduseta ja erialase hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse;- elukestva õppe populariseerimist.Konkursil on oodatud osalema täiskasvanuhariduse valdkonnas võrgustikutöö ja koostööalgatuste ning teavitustöö korraldamise kogemusi omavad organisatsioonid. Taotlejalt eeldame ka kogemusi ESF kaasrahastatud projektide elluviimisel.

Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressil hm@hm.ee märgusõnaga “ESF konkurss”, konkursi tähtpäev on 4.09.2015. Tähtpäevast hiljem laekuvaid taotlusi taotluste hindamisel ei arvestata.

Konkursi tingimused ja dokumendid:

  • Haridus- ja teadusministri käskkiri konkursi korraldamiseks;
  • Konkursi tingimused ja kord;
  • Konkursi taotlusvorm.

Konkursi kohta saab lisateavet Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonnast (tel: 735 0245).Taotluse dokumente hindab hindamiskomisjon. Konkursil parimaks tunnistatud taotlejaga astub Haridus- ja Teadusministeerium läbirääkimistesse taotleja partneriks nimetamiseks ja taotlejaga partnerluslepingu sõlmimiseks.

Algtekst ja lisainfo: HTM koduleht

Login (0)

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel