European Commission logo
Kontot looma
Event Details
29 Nov
2022

Elektroonilised keelehooldeallikad

Kaugosalusega sündmus
to

Tasuta täiendkoolitus "Elektroonilised keelehooldeallikad" on mõeldud kõigile, kelle töös on tähtsal kohal korrektne kirjalik väljendusoskus.

Igapäevatöös tekste luues satume aeg-ajalt küsimuse ette, kuidas on midagi õige või hea kirjutada. Need õige- ja heakeelsusküsimused võivad puudutada nii üksiksõnu ja sõnaühendeid kui ka pikemaid tekstiosi ehk lauseid ja lõike. Seetõttu tuleb teada, mis keelehooldeallikatest leiab oma küsimustele kõige asja- ja ajakohasemad vastused.

Koolitusel käsitletakse veebis vabalt kättesaadavaid keelehooldeallikaid. Esimese koolituspäeva fookuses on õigekeelsussõnaraamat, Sõnaveeb, EKI teatmik, isikunimeandmebaas jm allikad, mis pakuvad teavet eeskätt üldkeele kohta. Teisel koolituspäeval tegeletakse Sõnaveebi sõnakogude, IATE jm terminibaasidega, kust saab infot erialakeele kohta.

Et suurendada keelehooldeallikate kasutamise vilumust, on nii koolituspäevadele kui ka vahenädalale kavandatud mitmesuguseid praktilisi ülesandeid. Muu hulgas saab vastuse järgmistele küsimustele.

  • Millal kirjutada osakonnajuhataja kokku ja osakonna juhataja lahku?
  • Mis on valesti ühendis 1990-ndad aastad?
  • Miks tuleb ühendis Google’i otsing nime käänata?
  • Kas sõnale normeerima tuleks eelistada sõna normima?
  • Kas korrektne termin on arveldusarve või arvelduskonto?

Koolitaja: Riina Reinsalu

Koolitus toimub 29. novembril ja 13. detsembril kella 9–16 Zoomi vahendusel.

Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja alusel ning kohtade arv on piiratud.

Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu

TY logo

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskus
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Projektid ja partnerlused
Osavõtutasu
Ei

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel