European Commission logo
Kontot looma
Event Details
17 Okt
2022

Coachiv mentorlus

Eesti
Tallinn
to

Kuidas aidata äsja valitud särasilmsel juhil kiiremini oma rolli sisse elada ning juhtimisalaste probleemidega toime tulla? Coachiva mentori abiga! Juhtimisalased ülesanded ja katsumused on väga juhtumipõhised ning mentoril on suurepärane võimalus olla toeks uue juhi kasvamise ja kujunemise teekonnal. See, kuidas seda kõige paremini teha, ongi käesoleva koolituse fookuses. Koolitusel omandad praktilisi mentorluse töövõtteid harjutades, reflekteerides ning tagasiside kaudu. Coachivale mentorlusele omaselt antakse palju kaalu ja ka vastutust uuele juhile endale. Koolituspäeva lõpuks on  osalejast endast saanud parem juht.

Koolituse eesmärk: õppija oskab aidata alustaval juhil oma rolli sisse elada ning juhtimisalaste katsumustega toime tulla. 

Koolitusel õpid:

  • mõistma oma rolli ja mõju mentorina (eeskujuks olemine ning töötajakogemuse kujundamine)

  • välja selgitama ja/või püstitama mentorlussuhte eesmärke ning sõnastama õppija-keskseid eesmärke;

  • juhendava mentorluse protsessi metoodiliselt ellu viiama ning sõlmima vajalikke kokkulepped koostöösuhteks ning eesmärkide saavutamiseks;

  • kasutama oskuslikult eduka mentori kogu tööriistakasti ning hindama mentorlusprotsessi tulemuslikkust;

  • küsima arengut toetavaid küsimusi, aktiivselt kuulama ning kasutama tagasisidet vastastikuse tööriistana.  

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, paaris- ja rühmatöid, ühisarutelusid. Õppijale koguneb isiklik õppematerjal koolitusel tehtud praktilistest ülesannetest.

Sihtgrupp: juhtival kohal töötavad inimesed, kelle ülesandeks on aidata alustaval juhil oma rolli edukalt sisse elada ning juhtimisalaste probleemidega toime tulla

Koolituse maht: 7 tundi

Koolitaja: Einike Pilli

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga: Аnna Krõlova, anna.krolova@innowise.ee +372 5858 8250

Innowise

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Projektid ja partnerlused
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel