European Commission logo
Kontot looma
Event Details
13 Okt
2022

Andekas töötaja kui organisatsiooni väärtus ja võimalus

Eesti
Tallinn
to

Geoff Colvin rõhutab oma raamatus „Talent on ülehinnatud“, et erakordne anne ja saavutus ei ole reserveeritud üksnes väljavalitutele. Andekusuuringud kinnitavad, et andekus on arendatav ja omane igas eas inimesele. Meil kõigil on võimalus ning kohustus arendada nii iseenda andeid kui märgata ja toetada ka teiste omi. Andekuseks nimetatud kaasasündinud eeldusi ja võimeid on elu jooksul võimalik kõigil arendada talendiks. Arenguprotsessi keskmes on küll haridus ja õppimine, kuid seda mõjutavad ka näiteks ande kandja isikuomadused, arengukeskkond laiemalt ja juhus või õnn. Koolitusel avastame koos parimaid viise täiskasvanu annete arengu toetamiseks erinevate osapoolte koostöös ja mõtestame, millist väärtust loob see töökollektiivile.

Koolituse eesmärk: koolituse läbinu on kujundanud arusaama andekusest ja talendist ning teab parimaid viise täiskasvanu annete arengu toetamiseks erinevate osapoolte koostöös.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • mõtestab andekuse tähendust ja seostab teadmist andekusest oma praktikaga; 
  • analüüsib annete märkamiseks ja toetamiseks olulisi personaalseid kompetentse; 
  • oskab luua andeid toetava töökeskkonna ja märkab ning toetab organisatsiooni töötajate andekust ning mõistab selle vajalikkust ja olulisust. 

Koolitaja: Halliki Põlda

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga: Аnna Krõlova, anna.krolova@innowise.ee +372 5858 8250

Innowise

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel