Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Miks on muuseumid tunnustatud õppekeskkonnad?

Euroopas on üle 10 000 muuseumi professionaalse personaliga ja veelgi rohkem muuseume juhitakse vabatahtlike poolt. Henrik Zipsane räägib meile, kuidas on muuseumid kasulikud kogu ühiskonnale

Museums learning

Euroopas on üle 10 000 muuseumi professionaalse personaliga ja veelgi rohkem muuseume juhitakse vabatahtlike poolt. Muuseumid võivad olla riiklikud või eraasutused, kuid neil on ühine missioon – koguda ja säilitada kõikvõimalikke materiaalseid ja mittemateriaalseid jälgi minevikust ja olevikust. Muuseumid tagavad mitmesugusel moel juurdepääsu erinevatele kogumikele, korraldades näitusi ning organiseerides õppeprogramme.

Üldine kujutluspilt muuseumidest mõeldes on kooliõpilased, turistid või kõrgelt haritud kuraatorid. Kuid muuseumid esindavat palju enamat. Ehkki paljud Euroopa lapsed on külastanud muuseume osana kohustuslikust kooliprogrammist, on muuseumid avatud ka täiskasvanute jaoks! Oma muljetavaldava külastajate arvuga on muuseumid sageli väärtuslikuks varanduseks kohaliku ja regionaalse turismi jaoks. Rootsis näiteks, kus on alla 10 miljoni elaniku, külastab sealset 270 muuseumi rohkem kui seitseteist miljonit inimest aastas. 

Muuseumid kui tõhusad õppekeskkonnad oma spetsiifiliste omaduste tõttu

Lisaks oma teavitusväärtusele on muuseumid suure potentsiaaliga keskkonnad täiskasvanuõppe jaoks. Õpingud on näidanud, et muuseumide poolt organiseeritud ettevõtmised kõnetavad kõiki pädevusalasid, kuid on sageli tõestanud ennast eriti tõhusast küljest sotsiaalset kompetentsi ergutades ning õppima õpetades. Paljud muuseumid pakuvad tõelisi kursusi – mitte õpikukursusi – kunstiajaloost, kultuuriajaloost või näiteks traditsioonilisest käsitööst. Muuseumid on tõhusaks õppekeskkonnaks mitmete omaduste poolest:

 • Kõigepealt on muuseumi õhkkond teistsugune kui klassiruumis ning avaldub tihti omamoodi miksing’una kinost, teatrist, raamatukogust, tsirkusest ja muust

 • Muuseumi kollektsioonid on peamisest kolmemõõtmelised ja elusuurused

 • Muuseumide kogud on väidetavalt ehtsad

 • Te leiate eest asjatundliku personali, kellel on vajalikud teadmised nii kogude kui nende materiaalse ning mittemateriaalse tausta kohta

 • Lõpuks, muuseumidel on pädevus korraldada näitusi ning jutustada lugusid, mis põhinevad saadaolevatel kogudel

 

Muuseumide poolt pakutav õppetegevus.

Muuseumid pakuvad erinevat õppetegevust (nii ametlikku kui mitteametlikku). Allpool on toodud mõned näited:

 • Muuseumid pakuvad tasuta loenguid teadmiste põhjal, mis tulenevad pidevast uurimistööst – see moodustabki osa igapäevasest professionaalsest muuseumitööst.
 • Paljud muuseumid viivad läbi aktiivset kogumistegevust ning kaasavad sellesse kogukondi, kuna täiskasvanud inimeste mälestuste- ja teadmistepagas on tohutu tähtsusega autentsusnõuetele vastavate tulemuste saavutamisel.
 • Muuseumid võivad pakkuda meenutusi väga erineva sisuga tegevustest.
 • Kunstigaleriides võivad eakamad inimesed pajatada, mida nad näevad ja kogevad teatud kunstitööd vaadeldes.
 • Vabaõhumuuseumides saavad eakad uuesti ellu äratada oma lapsepõlve- või nooruskogemusi selleks taastatud miljöödes 1940-ndatel, 1950-ndatel või 1960-natel aastatel.
 • Isegi dementsussümptomitega vanurid ja nende sugulased saavad sellest osa ja kogevad meeldivaid heaoluhetki.
 • Mõned muuseumid, olles eelkõige seotud pühendumusega kultuuripändile ja kunstile, on suurepäraseks võimaluseks teha vabatahtlikku tööd.
 • Muuseumides vabatahtlikuna tegutsemise koolitused näitavad, et enamik vabatahtlikke on innukad tajuma oma isiklike pädevusnõuete arenemist ja põnevil võimaluse üle kehtestada või taaskehtestada sotsiaalne elu.
 • Paljusid muuseume – eriti vabaõhumuuseume, kus toimub põllumajandustegevus, millesse on kaasatud koduloomad – kasutatakse kohtumispaikadena või ekskursioonisihtidena vaimsete probleemidega inimestele.
 • Nad võivad pakkuda võimalust tööpraktikaks või leida tööpakkumisi tavalisel tööturul tõrjutud seisundis olevatele inimestele. 

Muuseumid ühendavad kogukondi, toetavad elukestvat õpet, edendavad demokraatlikke väärtusi ning arendavad põlvkondadevahelist õpet. 

Erinevalt tavalistest taustatingimustest tähendab muuseumi külastamine sageli kogemust, mille käigus erialatöötajad, praktikandid, vabatahtlikud ja külastajad tegutsevad kõik ühise pärandi nimel. Muuseumides me ehitame, lammutame ja ehitame uuesti identiteeti, mis põhineb pärandi mõistel. 21. sajandil on see demokraatlik protsess, mis tähendab, et igas vanuses inimesed on aktiivsed. Elukestva õppe perspektiivis väärib erilist tähelepanu vanemate inimeste pädevuse arendamine.

Muuseumide elukestva õppe potentsiaal on tohutu ja nende koostööd täiskasvanuõppe spetsialistidega tuleks arendada viisil, mis sobiks ühiskonda, kus vanemate inimeste osakaal üha kasvab ja kus ühelgi riiklikul institutsioonil ei jätku tegelikult pühendumust rikastada vanemates „elu elanud pädevust“ omavates inimestes peituvat potentsiaali. 

Filosoofiadoktor Henrik Zipsane on pärandiõppe külalisprofessor Rootsis, Linköpingi Ülikoolis ja Jamtli Fondi – Jämtlandi maakonnas asuva kultuuripärandiga tegeleva ettevõtte – tegevjuht.

Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel