chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Ajaveeb

Mida ETUC uues Euroopa Liidu kvaliteediraamistikus töökohapõhise õppe osas soovitab

25/07/2016
looja Eliisabeth Käbin
Keel: ET
Document available also in: EN IT DE ES FR PL HU NL

Jeff Bridgford (King 's College, London) vaatleb ETUC-i /Unionlearn'i hiljuti avaldatud soovitusi Euroopa Liidu töökohapõhise õppe kvaliteediraamistiku jaoks.

Viimastel aastatel on riiklikul ja Euroopa tasandil mõistetud, et noorte abistamiseks nende üleminekul koolist tööle tuleb arendada praktikavõimalusi, kuid praktikantide arv on pidevalt vähenenud. Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) väljendas 2015. aastal oma kongressil nõudmist uue tee järele Euroopas ühes investeeringute programmiga, mis hõlmab 2% SKP-st aastas järgmise 10 aasta jooksul, et luua 11 miljonit kvaliteetset töökohta. Õpipoisiõpe ja töökohal õppimine peaksid olema peamised prioriteedid Euroopa riikide jaoks, et soodustada noorte üleminekut hariduse, koolituse ja tööturu vahel ning tagada, et töötajatel on juurdepääs täiendusõppele, et säilitada oma töökohad ning parandada oma oskusi ja karjääri.

Kuigi oleme tunnistajaks “kuldajale” huvis õpipoisiõppe strateegia vastu, tuleb see muuta “kuldajaks” töökohapõhise õppe strateegia rakendamises. Õpipoisiõppe ja praktika skeemid on võtmeelement ning neid tuleb täiustada, eriti seoses koolitustulemuste, töö ja töökaitsega.

Et sellele protsessile kaasa aidata, on ETUC ja Unionlearn, UK Ametiühingukeskuse haridusosakond, üks ETUC-i suurimaid liitunud organisatsioone, soovitanud hiljuti rea kvaliteedistandarde ja kvaliteedikriteeriume, mis oleksid aluseks Euroopa Liidu kvaliteediraamistikule töökohapõhise õppe jaoks.

Tuginedes töökohapõhise õppe strateegiate viimaste arengute uurimisele riiklikul ja Euroopa tasandil, hõlmab Euroopa Liidu töökohapõhise õppe kvaliteediraamistik kahtekümmend erinevat teemat, nagu on näidatud kastis:

 

Euroopa Liidu kvaliteediraamistiku teemad töökohapõhise õppe jaoks

 1. Definitsioon
 2. Õigusraamistik
 3. Sotsiaalne partnerlus ja juhtimine
 4. Võrdsed võimalused kõigile
 5. Õiglane kulude jagamine tööandjate ja ametiasutuste vahel
 6. Vastavus tööturu vajadustele
 7. Ametlikud lepingud
 8. Isiklik areng ja karjäärivõimalused
 9. Palk ja sotsiaalne kaitse
 10. Ohutu töökeskkond
 11. Juhendamine ja nõustamine
 12. Kvaliteedi tagamise menetlused
 13. Kindel õppimise alus
 14. Tasakaal töökohapõhise ja koolipõhise koolituse vahel
 15. Õpetajad, koolitajad ja mentorid
 16. Pädevuspõhisus/kestus
 17. Diplomeerimine ja tunnustamine
 18. Progress
 19. Mitteformaalse õppe tunnustamine
 20. Mobiilsus riiklikul ja Euroopa tasandil

Igal teemal on kvaliteedistandard, mis on seatud ETUC-i täitevkomitee poolt 2013. aastal kehtestatud kvaliteedikriteeriumitega, mis võimaldavad neid standarte kergesti arusaadaval viisil mõõta. Kvaliteedikriteeriumid on sõnastatud lihtsate küsimustena, mis eeldavad “jah” või “ei” vastust. Mingit filosoofilist või abstraktset arutelu pole vaja. Mida rohkem töökohapõhise õppe sidusrühmad saavad anda neile küsimustele “jah” vastuse, seda suurem on kvaliteetse töökohapõhise õppe süsteemi tõenäosus.

Kvaliteedistandardid ja -kriteeriumid on ulatuslikud ja hõlmavad olulisi küsimusi, mis on tihti tähelepanuta jäetud, nagu näiteks:

 • Kas töökohapõhise õppe skeemid pakuvad võimalusi kõigile ning hõlmavad lisaks meetmeid, et ergutada alaesindatud gruppide osalemist?
 • Kui noortel puudub võimalus pääseda töökohapõhisele õppele, siis kas on kättesaadaval teisi meetmeid, et integreerida neid tööturule?
 • Kas töökohapõhise õppe skeemid näevad ette koolitusi ettevõttesiseste mentorite koolitamiseks?
 • Kas töökohapõhise õppe skeemid tunnustavad teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on omandanud mitteformaalse ja informaalse õppe läbi?
 • Kas õpetajatelt ja koolitajatelt, kes töötavad praktikantidega koolitusasutustes, nõutakse seaduse järgi kvalifikatsiooni?

Iga raamistiku teema osutab ühele või mitmele hea tava näitele ning lisaks illustreerib üldist konsensust, mis on olemas erinevate ETUC-i kvaliteedistandardite ja kriteeriumide ja Euroopa Liidu töökohapõhise õppe “juhtpõhimõtete” vahel, mis on juba Euroopa Liidu nõukogu poolt vastu võetud.

Sel moel soovib Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon anda praktilise panuse Euroopa Liidu töökohapõhise õppe raamistiku ettevalmistamiseks.

Aruanne on kättesaadav  inglise, prantsuse, saksa, itaalia, poola ja hispaania keeles.

Lähtudes sellest ETUC-i/Unionlearn'i aruandest ja veel ühest kulutõhususe aruandest, mis on teostatud BusinessEurope, UEAPME ja CEEP-i poolt, on Euroopa sotsiaalpartnerid loonud ühisavalduse, milles nad kutsuvad üles arutelule Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega ühistegevuse üle, et toetada töökohapõhise õppe osutamist, selle tõhusust ja kvaliteeti ning parandada praktikavõimalusi kogu Euroopas. Täpsema info leiate siit.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
 • Kasutaja Elżbieta Tomaszewska pilt

  Bardzo cenna i potrzebna inicjatywa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która wraz z Unionlearn, wydziałem edukacji brytyjskiego Trades Union Congress, zaproponowały zbiór standardów         i kryteriów jakości, które stanowiłyby podwaliny europejskich ram odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego.

  Uważam, że szczególnie istotna jest jakość przygotowania zawodowego i systemy szkoleń oraz wspomaganie młodych ludzi w okresie przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy.

  Szybko zmeniająca się specyfika i potrzeby europejskiego rynku pracy wymusząją potrzebę debaty z instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi nad wspólnymi działaniami na rzecz poszerzenia zakresu oraz podniesienia skuteczności i jakości przygotowania zawodowego, a także jego doskonalenia w całej Europie.

 • Kasutaja Aaron Rajania pilt

  Hi Jeff,

  Thanks for an interesting article. I think it is great that ETUC have produced a practical contribution to this debate - particulalry given the language often used at European level around qualification frameworks goes over the heads of the key stakeholders involved in implementation - i.e. the employers and education and training institutions. I would be interested what you and others reading this blog think about how feasible it is that we can create sufficient momentum and visibility at EU level to directly support those stakeholders (i.e. employers/education and training institutions) in developing and implementing effective apprenticeships? For example, I note that the EAFA (European alliance for apprenticeships) initiative is still pretty small scale and has not achieved a great deal even though it has been running for the past few years. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147

  Best,

  Aaron