European Commission logo
Kontot looma
Blog
Blog

Viipekeel - õppimine ja haridus koostöös Malta viipekeele nõukoguga, Malta Kurtide Assotsiatsiooni ja DRLLEga

DRLLE EPALE NSS MALTA õppevahetuse visiit 15. ja 16. novembril 2022Tõlgitud inglise keelest. Originaalpostituse avaldas Natasha Fabri inglise keeles 15.12.2022. Keeleversiooni vahetamiseks vali soovitud keel veebilehel kõrval asuvast rippmenüüst või EPALE rakenduse seadetes. 


Malta teadusuuringute, elukestva õppe ja tööalase konkurentsivõime direktoraadil, mis asub  (DRLLE) Haridus-, Spordi-, Noorsoo-, Teadus- ja Innovatsiooniministeeriumis (MEYR) oli koostöös EPALE NSSiga rõõm võõrustada erinevate esindajatega õppevahetusvisiiti. Klõpsa siin lisateabe saamiseks selle külastuse kohta eelmises EPALE Malta postituses.

Picture 1

Programmi raames oli EPALE NSS Maltal ja DRLLEl rõõm kohtuda pr Annabelle Xerriga, kes on Malta Kurtide Assotsiatsiooni president ja Malta viipekeele nõukogu esindaja. Sellel kohtumisel rääkis pr Xerri olulisest tööst, mida mõlemad organisatsioonid on teinud ja kurtide ees seisvatest väljakutsetest, eriti Malta kontekstis.

Malta Kurtide Assotsiatsioon asutati 1973. aastal ja see esindab peaaegu 1500 kurti Maltal. See on osa Euroopa Kurtide Liidust (EUD) ja Kurtide Maailma Föderatsioonist (WFD).

Ühingu eesmärgid on:

 1. tagada kurtidele võrdsed võimalused, et nad saaksid elada võimalikult kvaliteetset iseseisvat elu;
 2. teha koostööd Malta ametiasutustega, et parandada kurtide juurdepääsetavust ja kurtide kaasamist ühiskonda. Seda tehakse tõkete tuvastamise ja eemaldamisega, et kurdid saaksid täielikult osaleda kõigis eluvaldkondades;
 3. tõsta avalikkuse teadlikkust kurtide kultuurist Malta ühiskonnas;
 4. levitada kurtidele teavet olemasolevate rajatiste kohta;
 5. edendada Malta kurtide kogukonda kohalikel ja rahvusvahelistel üritustel ning projektides.

(Allikas: http://www.deafmalta.com/about-us.html)

2016. aastal kiitis Malta parlament heaks XVII seaduse, millega kuulutati malta viipekeel Malta ametlikuks keeleks. Malta viipekeele nõukogu asutati sama aasta novembris.

Nõukogu eesmärgid on:

 1. nõustada ministrit kõigis viipekeelega seotud küsimustes;
 2. toetada viipekeelega seotud uuringuid;
 3. toetada viipekeele arengut ning motiveerida ja tõhustada malta viipekeele tunnustamist ja väljendamist;
 4. edendada selliste keeleliste tunnuste dünaamilist arengut, mille on tuvastanud Malta kurtide kogukond;
 5. koostöös kurtide kogukonnaga võtta vastu sobiv keelepoliitika, mida toetab strateegiline plaan ja hoolitseda selle eest, et seda rakendatakse praktikas ja järgitakse kõigis Malta eluvaldkondades;
 6. hinnata ja koordineerida ühenduste ja üksikisikute tööd malta viipekeele sektoris ning edendada koostööõhkkonda ühise plaani kaudu;
 7. ette näha ja kehtestada eeskirjad pädevusstandardite kohta, mille malta viipekeele tõlgina tegutsev isik peab omandama.
 8. püüda hankida rahalisi vahendeid kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil oma tegevuse toetamiseks. Eelkõige selliseid ressursse, mis on juba kättesaadavad kohalikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele teadusuuringute eesmärgil;
 9. teha koostööd puuetega inimeste, asutuste ja organisatsioonidega, et suurendada malta viipekeele ja kultuuritegevuse tunnustamist ja väärtustamist malta viipekeele edasise edendamise nimel;
 10. pidada Malta viipekeeletõlkide registrit;
 11. teha muid ministri poolt talle määratud tegevusi.

(Allikas: http://www.deafmalta.com/maltese-sign-language-lsm.html)

Kaks kurtide rühma

Proua Xerri rääkis kahest erinevast kurtide rühmast: Kurdid (D’eaf) ja kurdid (d’eaf) inimesed ning Kurtide eeskujude tähtsusest lapseeas. 

Picture two

(Pilt Xerri loal, 2022)

Enese määratlemine kurtide kogukonnas:                      Kurdid                                                                     kurdid

usub, et kurdid inimesed saavad

usub, et kurdid inimesed ei saa

viipekeel on võrdne kõnekeelega

viipekeel on kõnekeelest kehvem

edukad kurdid täiskasvanud on head eeskujud

“Normaalsed kuuljad” on parimad eeskujud

austavad, väärtustavad ja toetavad kurtide keelt ja kultuuri

ei aktsepteeri ega toeta eraldi kurtide kultuuri

Postiivne identiteet ja uhke kurtuse üle

soovib kurtust ravida

süüdistab ühiskonda, et see ei lase tal elada “normaalselt” elu

süüdistab kurtust, et ta ei saa elada “normaalset” elu

 

usub, et kuulmine on normaalsus

Tegelikult on kurtide laste puhul oluline probleem nn keeleoskus, kui kurtidel lastel puudub juurdepääs viipekeelsele haridusele. Sellel on oluline negatiivne mõju keele omandamisele kriitilistel aastatel. Keele omandamine on inimõigus. Keelest ilmajäämise kohta lisateabe saamiseks vaadake seda suurepärast videot.

Maailmas on üle 70 miljoni kurdi inimese. Ainult kahel protsendil neist on juurdepääs viipekeelsele haridusele. Viipekeele õppimine on kasulik kognitiivsele arengule ja haridusele. Kurdid lapsed, kes kasvavad üles ilma viipekeeleta, kogevad suure tõenäosusega kogu elu jooksul tõsiseid üldhariduslikke tagasilööke.

Picture 3

Viipekeele õppimist tuleks vaadelda teisi keeli täiendavana, mitte vastandlikuna. Tegelikult võib see isegi parandada teise ja kolmanda keele õppimist. Kurte lapsi õpetatakse õppeainetes kõige paremini riikliku viipekeele (nt LSM) ja riigikeele suulise või kirjaliku vormiga (nt malta ja/või inglise keel).

Viipekeelse hariduse edasine käekäik

Pr Xerri pakkus välja järgmised olulised seisukohad:

 • ühiskond peab keskenduma pigem võimetele kui puudele;
 • kui kurdid lapsed eelistavad end väljendada viipekeeles, mis on kurtide loomulik keel, siis olgu nii;
 • kui kurt laps õpib kõnekeelt, on teabele ja haridusele juurdepääsuks siiski vaja viipekeelt.
 • ei tasu ohverdada kurdi lapse haridust, tulevikku ja elukvaliteeti, keeldudes viipekeelest.

Picture 4

DRLLE, Lifelong Learning Malta ja EPALE NSS Malta nimel soovime tänada mõlemat organisatsiooni koostöö eest EPALEga ja meie eesmärk on keskenduda järgmistel kuudel viipekeeleõppe teemadele.

Fotod: EPALE Malta keskus.

 

Login (4)

Kommentaarid

Dear @Natasha Fabri and EPALE team in Malta, 

Thank you very much for including a sign language demonstration in the study visit program. The presentation was very beneficial for me personally and inspired me to start working with the Association of the Deaf of Slovakia. 

I look forward to working with you in 2023. 

Monika 

 

Login (1)

Dear @Monika,

Thank you so much for your kind words.

Please feel free to translate this post and include us in collaborative actions in this topic.

We look forward to more collaboration in 2023!

NSS Malta Team

 

Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

Demokraatlikuks eluks vajalike oskuste kujundamine. Täiskasvanuõppe ja -hariduse roll.

Arutle, kuidas 21 sajandi oskused aitavad kaasa kodanikuaktiivsusele.

Veel

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel