chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

VÕTA madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutele: 11 soovitust

06/04/2017
by Anete Rätsep
Keel: ET
Document available also in: EN IT FI PL HU LT DE ES FR BG HR CS

28.-29. novembril 2016 korraldas Cedefop konverentsi õppimise nähtavaks muutmise teemal. Konverents toimus Thessalonikis ning sellel oli üle 200 osaleja. Üritusel viibis arvukal hulgal erinevaid sidusrühmi – alates pagulastega rohujuure tasandil töötavatest inimestest kuni teadlaste ja poliitikuteni. EPALE õppija abi temaatiline koordinaator Gina Ebner oli madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute tunnustamise küsimustega tegeleva seminari reporteriks. Käesolevas blogis tutvustab ta sellel seminaril toimunud arutelu peamisi punkte ja põhisõnumeid.

 

Madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute tunnustamise seminari lükkas käima Portugali tunnustamissüsteemi tutvustamine ja video Idalinast: naisest, kes alustas töötu tekstiilitöölisena ja kellel nüüdseks on oma õigusbüroo – kõik tänu tunnustamissüsteemile. Video oli täiuslikuks stardipauguks seminarile, kuna see muutis kogu arutelu suhtestatuks. See oli tõenduseks, et tunnustamine pole ainult rida teooriad – see võib tõepoolest inimeste elusid muuta:

 

 

Pärast sissejuhatavat osa keskendusime me järgmistele teemadele: 

 • Mida hakata peale nn „pehmete oskustega“?
 • Milliseid oskusi tuleks testida/hinnata, et inimese teadmisi tunnustada?
 • Raha – kes maksab?
 • Kuidas toetada mitteformaalset täiskasvanuharidust tunnustamissüsteemides? 
 • Mida teha selleks, et inimesed tahaksid oma oskusi tunnustada?

Nende teemade lõikes tegeldi terve rea küsimustega, nagu näiteks vajadus mõista laiemalt põhioskuste tähendust (peaksime mõtlema rohkem eluga toimetuleku oskustele kui põhioskustele), vajadus teadlikkuse tõstmise järele kõikidel tasanditel, vajadus koostöö järele. Toimus tähendusrikas arutelu täiskasvanute „testimise“ üle. Töörühm leppis kokku, et madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute puhul tuleb  vältida koolidele tüüpilisi eksamilaadseid teste. Erinevad hindamismeetodid nagu vestlused või portfooliote ettevalmistamine on siin oluliselt asjakohasemad valikud. Kandidaadi enesekindluse suurendamine oli samuti tähtis tegur. 

Osalejad jõudsid kokkuleppele ka selles, et tänapäeval on pehmed oskused muutumas üha tähtsamaks, eelkõige tööandjate jaoks. Seetõttu tulebki vaadata kaugemale, kui põhioskuste ja tehniliste oskuste omandamine. Osalejad rõhutasid siiski ka võimalikke ohte – tunnustamine ei tohiks liikuda isiksuse testide ega psühhomeetriliste testide tegemise suunas. 

Teine peamine küsimus puudutas raha – kes mille eest maksab? Arvamused läksid lahku, kuid jõuti siiski kokkuleppele, et kulude jagamine oleks ilmselt parim lahendus. Ühe kasu saava rühmana mainiti tööandjaid, kes peaksid seetõttu kandma osa VÕTA kuludest. Töörühm jõudis siiski otsusele, et eelkõige just madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute jaoks peaks tunnustamisprotsess olema tasuta või võimalikult taskukohane, kusjuures põhivastutus peab jääma valitsusele.

Rühm, kus arutati inimeste veenmist tunnustamise tähtsuses, toonitas vajadust teadlikkuse tõstmise järele (kasutades erinevaid vahendeid nagu näiteks eelpoolmainitud videofilm), rollimudeleid ja erinevatele rühmadele suunatud teavitustegevust.

Seminari kokkuvõtteks esitas töörühm üksteist soovitust:

 1. Meil on vaja tegelda rohkem teadlikkuse tõstmisega, näiteks korraldades teabekampaaniaid ja kirjeldades õppijate lugusid. Õppijad võivad olla saadikuteks ja rollimudeliteks. On väga palju positiivseid argumente, mitte ainult mõju osas, mida selline teavitustegevus avaldab üksikisikutele, vaid ka nende perekondadele.
 2. Oluliseks soovituseks on hirmude ja barjääride ületamisele suunatud teavitusstrateegiad.
 3. Kohalikul tasandil vajamineva toe pakkumine, nagu näiteks suunamine ja nõustamine. Paljudel juhtudel on kasulik ühendada tunnustamine ja õppimine muude poliitikatega nagu sotsiaalne tugi, kuid ka tervishoid.
 4. Süsteemis peavad töötama kõrgelt kvalifitseeritud inimesed (nõunikud jne).
 5. Väga oluline on valitsuse, tööandjate ja kõigi teiste sidusrühmade aktiivne pühendumus. Tegelikult on toimiv haldusstruktuur eduka süsteemi oluline aluspõhi. Samas peab haldusstruktuur olema läbipaistev ja arusaadav. 
 6. Keegi peab olema vastutav madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute eest – kordame seda juhuks, kui ülaltoodud seisukohtade osas jäi midagi selgusetuks! Töörühm rõhutas kindlalt, et madalate põhioskustega inimestele suunatud algatused kukuvad pahatihti läbi just sellepärast, et keegi ei taha vastutada. 
 7. Kvaliteedi tagamine on üks peamisi komponente – see kasvatab usaldust. See peab olema õigusliku raamistiku ja hindamissüsteemi osa. 
 8. Et tunnustamist saadaks edu, peab mitteformaalse, informaalse ja formaalse õppe sektorite vahel valitsema suurem võrdsus. Ka erinevate sektorite sidusrühmi tuleb vaadelda võrdsel alusel, pöörates erilist tähelepanu madala kvalifikatsiooniga inimestega töötavatele ja neid esindavatele rühmadele.
 9. Koguge kõik asjaosalised ühe laua taha kokku ja koostage tunnustamise väärtust ja ühtlasi ellurakendamist käsitlev leping, muutke madala kvalifikatsiooniga inimeste teavitamine prioriteediks.  
 10. Koordineerimine poliitikatasandil on suur väljakutse, millega tuleb tegelda kohe algfaasis. Lisaks sellele tuleb tegelda veel paljude raskuspunktidega, millest üks tähtsamaid on sujuv koostöö. Edukas tunnustamissüsteem eeldab nende raskuste ületamist. 
 11. Õnnestumiste ja äparduste, mõjude ja kasutegurite mõõtmise jaoks on oluline tähtsus pideval andmete kogumisel.

 

Gina Ebner on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni (EAEA) peasekretär ja EPALE õppija abi temaatiline koordinaator. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
 • Kasutaja Roseline Le Squère pilt

  Thank you very much for this really interesting blog.

  Validation is a tool for future. Validation is a tool to help at the development of the adult education.

  I am interested to have more details about the recommandation n° 4 : Highly skilled people need to work in the system (counsellors etc.).

  Thank you.

  Roseline Le Squère, french expert EPALE - University of South Brittany, France