European Commission logo
Kontot looma
Blog
Blog

Süvamõtlemist arendav skaalameetod sobib igale koolitusele

Skaleerimine sobib iga koolitaja meetodivaramusse. Skaala toel arutlemist saab kasutada igas koolituse etapis ning see on kõigile jõukohane ja põnev.

Naisterahvas joonistab enda ees kollaseid tähti.

Foto: photoroyalty, freepik

Koolitaja saab muuta inimeste mõtteviisi ja harjumusi. Enesejuhtimine, eesmärgistamine ja tulemuste eest vastutuse võtmine on igapäevaelus oluline oskus. Nende üldpädevuste arengut saab toetada mentorluses ja coachingus levinud skaalameetodiga. 

Skaleerimine sobib igasse koolituse etappi. Kohtumise alguses saad õppijatelt näiteks küsida:

  • milline on Sinu praegune energiatase 1-10 skaalal? (1- väga madal, 10-suurepärane)
  • kui suur on Sinu motivatsioon seda teemat täna õppida 1-10 skaalal? 
  • kuidas hindad enda eelteadmisi sellel teemal 1-10 skaalal?  
  • kui vajalikuks pead tänast teemat 1-10 skaalal?  
  • kuidas end praegu tunned 1-10 skaalal? jne 

Mõtisklemise toetamiseks võid joonistada või veebist leida ka näoilmetega skaalasid. Skaala saab ka tahvlile teha ja igaüks märgib või kleebib täpi sobiva numbri juurde. Ehkki ülesanne tundub lihtne, tasub siiski küsida, kas kõik said ühtmoodi aru ja vajadusel selgita üle. Alati on keegi, kes teeb taolist enesesse vaatamise harjutust esimest korda või alles maandub mõtetega täielikult kohale või lülitub teistelt päevaülesannetelt ümber. 

Seejärel saate nende numbrite analüüsimisel võtta aega ka süvamõtlemiseks ja selguse loomiseks. Anna selles etapis mõtisklemiseks veidi rohkem aega. Siis saad sisukamad ja ausamad vastused.

  • Mille poolest just näiteks 6, aga mitte 5 ega 7? 
  • Millisel numbril tahaksid olla? 
  • Millal on see number suurem olnud? Mis siis oli teisiti? jne

Nende  küsimustega saad arendada tulemuste eest vastutuse võtmise ja enesejuhtimise pädevust: 

  • mida pead tegema, et jõuda paari punkti võrra kõrgemale? 
  • millistele enda tugevustele saad toetuda, et soovitud numbrini jõuda? 

Vali esialgu korraga analüüsimiseks 1-3 küsimust. Analüüs skaleerimise toel on ajamahukas ülesanne, kuid on kindlasti katsetamist väärt. Kui olete skaalaharjutuse paar küsimust läbi analüüsinud, küsi kindlasti ka õppijate tagasisidet - mida nad kogesid, märkasid, tundsid. Jäta selle harjutuse puhul soovijatele võimalus ka vaikseks mõtisklemiseks ja igaüks ei pea enda märkamisi kogu grupiga jagama. Kui on usalduslik õhkkond, siis jagavad õppijad üsna hea meelega enda tähelepanekuid ja eneseanalüüsi. Skaalaharjutus toetab õppija kompetentsus- ja autonoomiatunnet. Valesid vastuseid ju pole ja igaüks saab välja öelda just seda, mida ta hetkel soovib või antud teema fookuses oluliseks peab.  

Koolituse lõpus saad uurida, millise numbri peal energiatase või enesekindlus antud teemas nüüd on? Tavaliselt tõstab hea hooga sisukas koolitus õppijate meeleolu ja teemas uudishimu ning kompetetsust. Kindlasti täna õppijaid siirate mõtete väljaütlemise eest. Piisab, kui ütled: "Aitäh, et jagasite."

Sulle selgust loov eluratta harjutus

Kas oled valmis täna endasse süvitsi ja ausalt vaatama? Üsna levinud ja uusi taipamisi võib sulle tuua skaleerimisel põhinev eluratta harjutus (the wheel of life tool). Tee kaheksast endale olulisest eluvaldkonnast sektordiagramm - näiteks hobid, tervis, peresuhted, sõbrad, spirituaalsus/vaimsus, raha, töö, eneseareng. Mõtle 1-10 skaalal, kuidas sul nendes valdkondades läheb ja analüüsi süvitsi ülalolevate küsimustega juba täna mõnda valdkonda. Kuidas saad selle toel elu ja oma koolituspäevi muuta tähenduslikumaks? Kuidas saad skaleerimist oma koolitusel kasutada? Kõik su mõtted on kommentaarides väga oodatud.

 


Autor: Kaire Viil, 7. taseme täiskasvanute koolitaja ja EPALE saadik, juhtimiscoach, mentor

Login (2)

Kommentaarid

Tänan väga autorit meeldetuletamast, et skaalade kasutamine võib õiges kontekstis olla väga mõjus. Seni ei ole ma koolitajana skaleerimist kasutanud. Kuid coachi ja mentorli rollis olen kogenud, et skaalade kasutamine võib anda suurepärase võimaluse inimesele struktureerida oma mõtteid ja ka analüüsida, miks ta just sellise hinnangu millelegi annab. Hästi töötab skaalameetod näiteks haridusasutustes läbiviidavatel nn arenguvestlustel personaliga.

Tõesti on oluline ka tähelepanek, et sisukaks skaleerimiseks on vaja planeerida piisav aeg. Liitun ka mõttega, et eluratta harjutus võib olla väga palju selgust loov. Lisan, et sama harjutust peaks kordama kasvõi näiteks iga 3-6 kuu tagant. Isiklikult olen sellest harjutusest väga palju kasu saanud just intensiivsetel eluperioodidel.

Järgmistel koolitustel kasutan kindlasti ära skaleerimise võimaluse!

Login (1)

Users have already commented on this article

Logi sisse või Registreeru, et kommenteerida.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

Demokraatlikuks eluks vajalike oskuste kujundamine. Täiskasvanuõppe ja -hariduse roll.

Arutle, kuidas 21 sajandi oskused aitavad kaasa kodanikuaktiivsusele.

Veel

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel