Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Sügis on parim aeg täienduskoolituseks, aga millist koolitust valida?

Sügisel algavad uued huvitavad kursused ja huviringid. Milliseid koolitusi valida, et õppimine täidaks soovitud eesmärki ja tooks rõõmu?

happy

Foto: ThisisEngineering RAEngUnsplash

Õppimise võimalusi on nii palju, et võtab silme eest lausa kirjuks! Kas täiendusõppe eesmärk on üldse teadvustatud ja sõnastatud või juhtub nii, et sõber läheb kursusele ning kutsub endaga kaasa. Või hakatakse oma ammust unistust täitma ja õpitakse enda jaoks midagi äärmiselt olulist. Variante on palju, kuidas täienduskoolitusele minnakse. Mida teadlikumalt valitakse endale sobiv täienduskoolitus, seda suuremat kasu ja rahulolu sellest saadakse.

Milline on täienduskoolituse eesmärk?

Erinevatel inimestel on erinevad prioriteedid ja eesmärgid täienduskoolituse osas. See on mõjutatud inimese vanusest, soost, eelnevast haridusest, elukäigust, töisest vajadusest ja huvialadest.

Enne täienduskoolituse valimist on hea enda käest küsida – millist eesmärki peaks minu täienduskoolitus täitma? Millist kasu loodan ma enda jaoks täienduskoolituselt saada?

Me oleme erinevates eluetappides, seetõttu on ka täienduskoolituse eesmärgi püstitus erinev. Koolituse sisu osas on erinevad ootused.

Erialane enesetäiendamine

Mõnedel inimestel on vajadus ennast erialaselt täiendada, et tööjõuturul paremini konkureerida. Teistel on aga soov eriala vahetada, sest seoses koroonakriisiga on olnud nii palju tööalaseid muudatusi, et mõistlikum on mõni stabiilsem töövaldkond valida.

Seoses tehnika arenguga ja koroonapiirangutega on paljude inimeste igapäevatöö muutunud internetikesksemaks ja on reaalne vajadus suurema digipädevuse järgi. Seetõttu on digipädevust arendavad täienduskoolitused väga populaarsed.

Erialane enesetäiendamine võib olla tingitud sügavast huvist oma eriala vastu või uutest kutsestandarditest, kus nõutakse teatud koolituste läbimist, et kutseeksamit sooritada.

Erialane enesetäiendamine tuleb alati kasuks ja annab töistes tegevustes hea tunde.

Oskuste juurde õppimine

Maailm muutub ja põnev on uusi oskusi juurde õppida. Paljud inimesed tunnevad, et hea oleks ennast huvipakkuvate oskuste osas täiendada. Neid ei tiivusta mitte vajadus selles valdkonnas tööle hakata, vaid õpitakse lihtsalt enda jaoks. Elu jooksul võivad huvid muutuda ja nii tekibki soov mingit uut oskust omandada. Huvialad võivad olla väga erinevad - keda huvitab mööbli restaureerimine, keda kokandus või mõne võõrkeele juurde õppimine. Väga populaarsed on majandamise ja investeerimise alased täienduskoolitused, sest kõigil tuleb oma rahadega elus hakkama saada. Näiteks rahvaülikoolides on väga lai valik huvitavaid kursuseid. Uute oskuste omandamine teeb elu huvitavaks ja tõstab elu kvaliteeti.

Isiksuslik areng

Elukestev areng on trend ja see algab iseendast. Täienduskoolituse eesmärgiks võib olla oma isiksuse parem tundmaõppimine, teadlikuks saamine oma nõrkustest ja tugevustest. On väga erinevaid isiksuse arengu koolitusi, hea on leida endale sobiv ja oluline on võtta aega iseenda jaoks. Kui ollakse endaga heas läbisaamises, siis elu edeneb ja ollakse vaimselt tasakaalukamad.

Silmaringi laiendamine

Igal koolitusel ei peagi olema suur ja elu muutev eesmärk. Argipäeva võivad rõõmu tuua toredad täienduskoolitused, kus saab oma silmaringi laiendada. Maailmas on nii palju huvitavat, millele saab tähelepanu pöörata. Näiteks Maailmarändurite klubis käisid inimesed rääkimas oma eksootilistest reisidest, millest osalejatel oli lugude ja fotode vahendusel huvitav osa saada. Silmaringi laiendamine avardab arusaamist maailmast ja kuulub elukestva arengu juurde.

Positiivsete emotsioonide saamine

Elus on perioode, kus hall argipäev võtab võimust. Sellisel juhul võib üheks täienduskoolituse eesmärgiks olla positiivsete emotsioonide saamine. Täienduskoolitused toovad vaheldust ja loovad võimalusi uute inimestega suhtlemiseks. Näiteks Seenioride ülikoolis käivad paljud vanemad inimesed ennast emotsionaalselt laadimas ja suhtlemas inimestega, kes ei kuulu nende tutvusringkonda.

Kui sõnastatakse enda jaoks täienduskoolituse eesmärgid, siis on kergem leida endale sobiv koolitus.

Millele pöörata tähelepanu sobivat täienduskoolitust valides?

Kui koolituse eesmärk on sõnastatud, siis tuleb veel mõningatele küsimustele tähelepanu pöörata. See puudutab koolituse vormilist osa.

Kui pika ajalise kestvusega  täienduskoolitust valida?

Täienduskoolitus peaks mahtuma igapäevaste tegevuste kõrvale. Kas täienduskoolitus kestab sügisest kevadeni või piirdub ühe korraga? Pole ju mõtet alustada ajaliselt mahukaid õpinguid kui selgub, et seda aega tegelikult kusagilt võtta ei ole. Oma ajakavas tasub realistlik olla. Iga inimese elus on kiiremaid ja aeglasemaid perioode ning koolitust valides tuleb oma ajaressursiga arvestada. Igale huvitavale täienduskoolitusele lihtsalt ajaliselt ei jõua, seetõttu tuleb teha enda jaoks sobilik valik.

Millise maksumusega koolitust valida?

Oma finantsilise võimekuse osas tasub samuti realistlik olla. Koolituste maksumused on väga erinevad – on suurel hulgal tasuta koolitusi, mõõduka tasu eest ja kallimaid koolitusi. Hea on arvestada oma maksejõuga koolituste valimisel.

Kus koolitus toimub?

Oluline on koolitust valides läbi mõtelda, kas on soovi ja võimalust koolitusele kohale minna või soovitakse kodus veebi vahendusel õppida. Mõnda teemat on võimalik kodus arvuti taga õppida, kuid on ka teemasid, mis eeldavad osalejatelt kohapeal olemist. Muidugi on paindõpe ideaalne variant, kus osaleja saab ise valida, kas läheb kohale või vaatab koolitust kodus arvutist. Üks ei välista teist, kuid mõningaid teemasid on kergem õppida virtuaalselt, mõned eeldavad ikkagi kohapeal praktiliselt õpitu läbi tegemist.

Täienduskoolitused on osa elukestvast arengust ja sügis on parim aeg uute õpingutega alustamiseks. Pole mõtet õppimist edasi lükata, ideaalset õppimise aega ei pruugi elus kunagi tulla. Ikka on inimesi, kes ütlevad, et hakkan siis võõrkeelt õppima kui rohkem aega on. Pigem alustada käesoleval sügisel jõukohaste ja huvipakkuvate õpingutega, kui lükata need määramata ajaks edasi! Kui oma reaalsed võimalused ja motivatsioon läbi mõtelda, siis leiab endale sobivaid ja kasulikke kursuseid.


Anneli Salk on Synergia OÜ kutseline täiskasvanute koolitaja ja psühholoog

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel