Blog
Blog

Kuus võtmepädevust vanemas eas õppimiseks ja aktiivseks vananemiseks

Eakate sotsiaalne kaasatus on üks Euroopa Komisjoni juhtpoliitikatest. Varasematel programmiperioodidel on seda pidevalt reklaamitud paljude erinevate ELi rahastamisvahendite ja programmide kaudu. Sel moel on olnud võimalik esile tuua mitmeid aspekte, mis võivad aidata meil väärtustada eakate liikmete aktiivset ja täielikku kaasamist ühiskonna säästvasse arengusse ning tunnustada kaasamise sotsiaalset ja kultuurilist väärtust.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing.

 

Eakate sotsiaalne kaasatus on üks Euroopa Komisjoni juhtpoliitikatest. Varasematel programmiperioodidel on seda pidevalt reklaamitud paljude erinevate ELi rahastamisvahendite ja programmide kaudu. Sel moel on olnud võimalik esile tuua mitmeid aspekte, mis võivad aidata meil väärtustada eakate liikmete aktiivset ja täielikku kaasamist ühiskonna säästvasse arengusse ning tunnustada kaasamise sotsiaalset ja kultuurilist väärtust.

Mõni aasta tagasi, oli mul võimalus osaleda aktiivse vananemise kuue kõige olulisema pädevuse väljaselgitamisel ja analüüsimisel. Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi rahastatatud ning mõjus projekt (CINAGE – European Cinema for Active Ageing),oli suunatud eakate kaasamisele läbi Euroopa filmikunsti ja praktilise filmitööstuse kriitilisele analüüsi 

Püüdes inspireerida EPALE kogukonna liikmeid ja kaasata neid aktiivselt kaasa lööma järgmisel veebiarutelul -  mis on kavandatud kolmapäeval, 28. oktoobril, kus oli teemaks “Vananeva elanikkonna sotsiaalne kaasatus ja põlvkondadevaheline õppimine" - olen kokku pannud nimekirja edulugudest ja headest tavadest, mida komisjon on ametlikult tunnustanud Erasmus+ programmide raames.

  1. ÕppimineSee pädevus on seotud võimalusega osaleda õppetöös küpses elueas. Seda iseloomustavad iseõppimine, võimalused oskusi värskendada või arendada, loomingulised õppimisvõimalused ja uute tehnoloogiate koolitusedVanad mehed ütlevad kogukonnale jah” on Erasmus+ projekt, mille eesmärk on edendada eakate kodanike kaastust õppe- ja ühiskondlikesse tegevusse. Seeläbi soovitakse positiivselt nende heaolu ja tervist aga ka ühiskondlikku elu mõjutada. See kaheaastane projekt on andnud palju erinevaid väljundeid ja OER-ide (Open Educational Resources) platvormi, kust leiate Vanade meeste õppematerjale. 
  2. Kodanik ja kogukondSee on seotud kodanikuna aktiivne olemisega vanemas eas, vabatahtliku või tasulise tegevusega, mis toob kasu nii osalejale kui ka ühiskonnale. Kogukond, kuhu üksikisik panustab, võib olla perekond, kohalik teenistus, naabruskond, linn, piirkond, rahvas või globaalne kogukond. Kodanikuaktiivsus võib aidata kaasa ka põlvkondadevahelisele ühtekuuluvusele. Üks väga hea näide sellest kompetentsist on Mobility Scouts projekt, mille eesmärk on kaasata vanemaid mehi ja naisi otsustusprotsessidesse ning võimaldada ja võimestada neid panustama eakatele ettenähtud keskkondade ja teenuste loomises. Mobility Scoutside partnerid on välja töötanud veebikursuse, mis pakub taustteavet, inspireerivaid näiteid ja praktilisi tööriistu, et osaleda eakohaste keskkondade loomisel ning see on kättesaadav viies erinevas keeles. 
  3. TervisSee võtmepädevus puudutab heaolu säilitamist vanemas eas, nii selle füüsilistes, vaimsetes kui ka sotsiaalsetes aspektides. Eluviis, toetuse ja tugiteenuste kvaliteet ning võimalus sotsiaalseteks sidemeteks, hoolduseks ja turvalisuseks võivad mõjutada tervist ja heaolu. Otsustasin Vivifrail nimelise projekti selles punktis esile tuua inspireeriva näitena seetõttu, et kogu projekt põhineb ideel, et vanemate inimeste tervist tuleks mõõta selle järgi, kui hästi nad suudavad funktsioneerida, mitte haiguste, eeldatava eluea ega elukvaliteedi järgi. Lisaks on Vivifailiga partnerlus loodud veebimaterjalid saadaval 11 EL-i keeles ja neid kasutab praegu üle 5000 tervishoiutöötaja, jõudes sealjuures üle 15 000 inimeseni. 
  4. Emotsionaalne Autonoomia ja väärikuse säilitamist vanemas eas on selle võtme pädevuse sisuks. Sealjuures tagades sotsiaalsete ja emotsionaalsete sidemete tähendusrikkuse; hoolduse ning toetuse olemasolu nii kodus kui ka kogukonnas.Multikultuursuse käsitlemine hoolduses on väga kasulik projekt, mis tegeleb demograafiliste ja kultuuridevaheliste väljakutsetega. Hooldajate otsene kaasamine oma koolitusmaterjali kavandamisse, professionaalsete näitlejate kaasamine koolitustegevusse ning üldisemalt, tööelu ja hariduse väga tihe koostöö pedagoogilise protsessi üldises arendamises ja kavandamises, muudavad selle projekti üheks olulisemaks "Emotsionaalse" pädevuse osas. 
  5. Finants/majanduslikNeed puudutavad majanduskeskkonna aspekte, millel on eriline mõju aktiivsele vananemisele ja turvalisusele. Ehk sissetulek, töövõimalused ja sotsiaalne kaitse nt. pensionid ja muud toetused. Aga kui oleks Võimaluste ladu? Vahendite ja ressursside kogu, kust üle viiekümnesed inimesed leiavad tööriistu, mis aitavad neil oma elu korraldada ja tulevikuplaane ellu viia. Selliseid vahendeid saaks kasutada uute oskuste omandamiseks ja oma elu täiendamiseks, uue karjääri alustamiseks, ettevõtte loomiseks, uute sõprade leidmiseks või rahaasjadest ülevaate saamiseks. See on projekti Catch the Ball peamine väljund ning koos Võimaluste Akadeemiaga on eesmärk täita kolmandas eagrupis inimeste vajadusi, et võimaldada neil leida uusi viise ja vahendeid arenemiseks ja kasvamiseks, nii et nende viimased eluaastad võivad olla aktiivsed ja nauditavad. 
  6. TehnoloogilineSee puudutab juurdepääsu tehnoloogiale, sealhulgas arvutitele, mobiiltelefonidele ja rakendustele, sotsiaalse võrgustiku, e-suhtluse, e-õppe jaoks. See puudutab ka abitehnoloogiaid, näiteks liikuvust aktiivse vananemise säilitamiseks; või iseseisvuse toetamiseks hoolduse saamisel, näiteks kaughooldusena. Selles viimases pädevusvaldkonnas tasub mainida projekti AcTive, mille üldeesmärk on välja töötada koolitusmaterjalid, mis pööraksid erilist tähelepanu inimeste erivajadustele, kes pole kogenud IKT-põhiste seadmete (nt nutitelefonid või hädaabikõnesüsteemid) kasutamist. Neid koolitusmaterjale saavad kasutada nii eakaaslased, sõbrad ja pereliikmed kui ka professionaalsed kasutajad, et vastata küsimustele ja näidata eeliseid, mida tehnoloogia pakub igapäevaelu toetamiseks. Koolitusmaterjali toetab veebiplatvorm
Login (29)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel