chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Ajaveeb

Kuus võtmepädevust vanemas eas õppimiseks ja aktiivseks vananemiseks

11/11/2020
looja Piret Maiberg-Nõu
Keel: ET
Document available also in: EN ES BG CS DE SV HU FR LV NL PL SL

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

 

Eakate sotsiaalne kaasatus on üks Euroopa Komisjoni juhtpoliitikatest. Varasematel programmiperioodidel on seda pidevalt reklaamitud paljude erinevate ELi rahastamisvahendite ja programmide kaudu. Sel moel on olnud võimalik esile tuua mitmeid aspekte, mis võivad aidata meil väärtustada eakate liikmete aktiivset ja täielikku kaasamist ühiskonna säästvasse arengusse ning tunnustada kaasamise sotsiaalset ja kultuurilist väärtust.

Mõni aasta tagasi, oli mul võimalus osaleda aktiivse vananemise kuue kõige olulisema pädevuse väljaselgitamisel ja analüüsimisel. Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi rahastatatud ning mõjus projekt (CINAGE – European Cinema for Active Ageing),oli suunatud eakate kaasamisele läbi Euroopa filmikunsti ja praktilise filmitööstuse kriitilisele analüüsi 

Püüdes inspireerida EPALE kogukonna liikmeid ja kaasata neid aktiivselt kaasa lööma järgmisel veebiarutelul -  mis on kavandatud kolmapäeval, 28. oktoobril, kus oli teemaks “Vananeva elanikkonna sotsiaalne kaasatus ja põlvkondadevaheline õppimine" - olen kokku pannud nimekirja edulugudest ja headest tavadest, mida komisjon on ametlikult tunnustanud Erasmus+ programmide raames.

 1. Õppimine
  See pädevus on seotud võimalusega osaleda õppetöös küpses elueas. Seda iseloomustavad iseõppimine, võimalused oskusi värskendada või arendada, loomingulised õppimisvõimalused ja uute tehnoloogiate koolitused

  Vanad mehed ütlevad kogukonnale jah” on Erasmus+ projekt, mille eesmärk on edendada eakate kodanike kaastust õppe- ja ühiskondlikesse tegevusse. Seeläbi soovitakse positiivselt nende heaolu ja tervist aga ka ühiskondlikku elu mõjutada. See kaheaastane projekt on andnud palju erinevaid väljundeid ja OER-ide (Open Educational Resources) platvormi, kust leiate Vanade meeste õppematerjale.
   
 2. Kodanik ja kogukond
  See on seotud kodanikuna aktiivne olemisega vanemas eas, vabatahtliku või tasulise tegevusega, mis toob kasu nii osalejale kui ka ühiskonnale. Kogukond, kuhu üksikisik panustab, võib olla perekond, kohalik teenistus, naabruskond, linn, piirkond, rahvas või globaalne kogukond. Kodanikuaktiivsus võib aidata kaasa ka põlvkondadevahelisele ühtekuuluvusele. Üks väga hea näide sellest kompetentsist on Mobility Scouts projekt, mille eesmärk on kaasata vanemaid mehi ja naisi otsustusprotsessidesse ning võimaldada ja võimestada neid panustama eakatele ettenähtud keskkondade ja teenuste loomises. Mobility Scoutside partnerid on välja töötanud veebikursuse, mis pakub taustteavet, inspireerivaid näiteid ja praktilisi tööriistu, et osaleda eakohaste keskkondade loomisel ning see on kättesaadav viies erinevas keeles.
   
 3. Tervis
  See võtmepädevus puudutab heaolu säilitamist vanemas eas, nii selle füüsilistes, vaimsetes kui ka sotsiaalsetes aspektides. Eluviis, toetuse ja tugiteenuste kvaliteet ning võimalus sotsiaalseteks sidemeteks, hoolduseks ja turvalisuseks võivad mõjutada tervist ja heaolu. Otsustasin Vivifrail nimelise projekti selles punktis esile tuua inspireeriva näitena seetõttu, et kogu projekt põhineb ideel, et vanemate inimeste tervist tuleks mõõta selle järgi, kui hästi nad suudavad funktsioneerida, mitte haiguste, eeldatava eluea ega elukvaliteedi järgi. Lisaks on Vivifailiga partnerlus loodud veebimaterjalid saadaval 11 EL-i keeles ja neid kasutab praegu üle 5000 tervishoiutöötaja, jõudes sealjuures üle 15 000 inimeseni.
   
 4. Emotsionaalne 
  Autonoomia ja väärikuse säilitamist vanemas eas on selle võtme pädevuse sisuks. Sealjuures tagades sotsiaalsete ja emotsionaalsete sidemete tähendusrikkuse; hoolduse ning toetuse olemasolu nii kodus kui ka kogukonnas.
  Multikultuursuse käsitlemine hoolduses on väga kasulik projekt, mis tegeleb demograafiliste ja kultuuridevaheliste väljakutsetega. Hooldajate otsene kaasamine oma koolitusmaterjali kavandamisse, professionaalsete näitlejate kaasamine koolitustegevusse ning üldisemalt, tööelu ja hariduse väga tihe koostöö pedagoogilise protsessi üldises arendamises ja kavandamises, muudavad selle projekti üheks olulisemaks "Emotsionaalse" pädevuse osas.
   
 5. Finants/majanduslik
  Need puudutavad majanduskeskkonna aspekte, millel on eriline mõju aktiivsele vananemisele ja turvalisusele. Ehk sissetulek, töövõimalused ja sotsiaalne kaitse nt. pensionid ja muud toetused. Aga kui oleks Võimaluste ladu? Vahendite ja ressursside kogu, kust üle viiekümnesed inimesed leiavad tööriistu, mis aitavad neil oma elu korraldada ja tulevikuplaane ellu viia. Selliseid vahendeid saaks kasutada uute oskuste omandamiseks ja oma elu täiendamiseks, uue karjääri alustamiseks, ettevõtte loomiseks, uute sõprade leidmiseks või rahaasjadest ülevaate saamiseks. See on projekti Catch the Ball peamine väljund ning koos Võimaluste Akadeemiaga on eesmärk täita kolmandas eagrupis inimeste vajadusi, et võimaldada neil leida uusi viise ja vahendeid arenemiseks ja kasvamiseks, nii et nende viimased eluaastad võivad olla aktiivsed ja nauditavad.
   
 6. Tehnoloogiline
  See puudutab juurdepääsu tehnoloogiale, sealhulgas arvutitele, mobiiltelefonidele ja rakendustele, sotsiaalse võrgustiku, e-suhtluse, e-õppe jaoks. See puudutab ka abitehnoloogiaid, näiteks liikuvust aktiivse vananemise säilitamiseks; või iseseisvuse toetamiseks hoolduse saamisel, näiteks kaughooldusena. Selles viimases pädevusvaldkonnas tasub mainida projekti AcTive, mille üldeesmärk on välja töötada koolitusmaterjalid, mis pööraksid erilist tähelepanu inimeste erivajadustele, kes pole kogenud IKT-põhiste seadmete (nt nutitelefonid või hädaabikõnesüsteemid) kasutamist. Neid koolitusmaterjale saavad kasutada nii eakaaslased, sõbrad ja pereliikmed kui ka professionaalsed kasutajad, et vastata küsimustele ja näidata eeliseid, mida tehnoloogia pakub igapäevaelu toetamiseks. Koolitusmaterjali toetab veebiplatvorm.
   
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
 • Kasutaja Sylwia Fogel pilt
  Wszystkie poruszone w artykule punkty są niezwykle istotne dla prawidłowego egzystowania. Zadowalające jest to, że powstaje tak dużo dużo świetnych inicjatyw dla seniorów. Do myślenia daje jedynie fakt, że duża część z wypisanych projektów opiera się na platformie internetowej, co może być dużą barierą dla osób w podeszłym wieku. Nie mniej jednak założenia są przemyślane i należy mieć nadzieję na ich dalszy rozwój. 
 • Kasutaja Mateja Gris pilt
  Povezava "gradiva za starejše moške" ne deluje.
  Rezultate projekta bi rada preučila. Morda bi se jih dalo povezati/razširiti na področje aktivnosti starejših za ozaveščanje in širjenje znanj o varnosti na osebnem nivoju, nivoju družine, bivalnega okolja.
  Mateja Gris 
 • Kasutaja Marta Kosińska pilt
  Większość tych kategorii jest ze sobą skorelowana i w dużym stopniu zależy od zgromadzonych w ciągu życia kapitałów społecznych i kulturowych. W obliczu pauperyzacji osób starszych w Polsce, w szczególności kobiet, praktycznie wszystkie z wymienionych kryteriów często będą okazywały się niemożliwe do osiągnięcia. Projekty adresujące je w polskich warunkach będą musiały mieć bardzo kompleksowy charakter, aby wyjść poza edukację już wyedukowanych seniorów z klasy średniej. 
 • Kasutaja Anna Lavei pilt
  Nõustun autoriga, et emotsionaalsuse kui pädevuse esiletõstmine on oluline nii eakate elus kui ka hooldajate töös. Hooldajate teadlikkus erinevatest kultuuridest, LGBTQ teemadest ning teistest võimalikest väärtussüsteemidest, milles nende hoolealused elavad, tagab emotsionaalse pädevuse rakendumise. See aga eeldab, et hooldustöötajate õppe raames antakse tulevikuhooldajatele edasi artiklis välja toodud võtmepädevuste teadmised ja oskused. Nii saavad hooldajad tõsta hoolealustega töös tunduvalt suhtlemise kvaliteeti.
 • Kasutaja Kristel Pohlak pilt
  Alustuseks: aga MIKS peab juba eos põlvkonnad eraldama mingisugustesse spetsiaalselt neile loodud kogukondadesse või (õppe)gruppidesse? Sellepärast, et vanad on aeglasemad ja noored viledamad uudses maailmas/tehnoloogias orienteeruma? Tegelikult on vanad nagu väikesed lapsed - veidi kohmakad, uudishimulikud ja õpihimulised ning alati valmis noortega koos harjutama, sest (saladus) vanainimese hing ei vanane! OK, keha on vähe rohmakas ja voldiline. On palju asju, mida kõik vanusegrupid koos saavad õppida. Tegelikult mitmetes riikides ka tõepoolest ongi kursuseid, kus vanaduspiiranguid ei ole - tule või ratastoolis kohale! Ja milline armas sünenergia neil koolitustel valitseb! Tõsi, enamasti on need käelist tegevust arendavad või kunstikursused, sest ega tahagi noored mujal oma kalleid pärusmaid juba kord neil radadel olnutega eriti jagada. Konkurendid ikkagi! Pealegi targemad, kogenumad. Just see kogemuste pagas, mis vanades on ja ehk lisaks ka jonnaklik paindumatus muutumiste ees, on need kaks põhjust, mis võivad põlvkonnad konflikti viia. Ometi, USA-s on täiesti normaalne, et vanad ja noored kõike koos õpivad, kui vanad just juba vanadekodudesse pole sattunud. Ka Hollandis pole vahet, kui vana on kursist. Kui ta tahab õppida ja suudab kursusele tulla, on ta igati teretulnud. Ja seal maal oskavad ka kaak-posid vanemaid austada - nad on vanadega ühiskonnas harjunud. 
  Mina olen juba otsustanud -  hakkan Eestis kunsti ja kunstiettevõtlust õpetama kõigile... korraga. Sest seda tegi ka minu meister/õpetaja Hollandis ja see toimis suurepäraselt. Inimesi ei peaks vanuse, arvatavate võimete või kuuluvuse järgi lahterdama, arvan ma, sest kus on soov, seal on ka vägi. Harva, kui vägi enne lõppu otsa saab, olgu see lõpp siis vähemalt lõbus! Pealegi, muidu me ei õpigi austama üksteist ja arvestama erinevustega.