Blog
Blog

Milles seisneb koolitaja professionaalne eneseareng?

Koolitaja tööks on õpetada ja arendada teisi inimesi, aga kuidas saab koolitaja ennast arendada? Enda arengut ei tasu unarusse jätta!

inimesed istuvad ringis koolitusruumis.

Foto: Romain VUnsplash

Enda professionaalset arengut ei tasu unarusse jätta! Kui koolitaja peab oluliseks enda elukestvat arengut, siis on ta avatud uutele teadmistele ja oskuste omandamisele. Nii on koolitaja laia silmaringiga ja tema koolitused on loodetavasti osalejatele huvitavad. Elu muutub praegusel ajal nii kiiresti, et oluline on ajaga kaasas käia.

Koolitaja professionaalses enesearengu kavas on seitse olulist aspekti.

  1. Koolitustel ja erialastes töötubades osalemine.

Väga oluline on ennast erialaselt täiendada ja käia teiste koolitajate koolitustel. Kindlasti leiab iga koolitaja endale huvipakkuvaid teemasid, millest ta tahab rohkem teada saada. Samuti on iga koolitaja erialases kompetentsis „valgeid laike“, mis vajavad täiendamist. Näiteks on praegusel ajal väga oluline oma digioskuseid täiendada, sest paljud koolitused on muutunud veebipõhiseks. Samuti on koolitajal kasulik olla kursis andragoogika uute meetoditega, et olla pädev koolitaja. Enda õpetamise oskuseid saab lihvida terve elu. Teiste koolitajate koolitustelt ja töötubadest on palju kasulikku õppida.

  1. Koolituste läbiviimine, koolitusel osalejate tagasiside kuulamine ja tagasiside analüüs.

Koolitusi korraldades selgub tõsiasi, milline on reaalne võimekus koolitusi läbi viia. Muidu võib ikka teoreetiliselt heietada, et küll ma ikka viiksin häid koolitusi läbi, kuid praktiline töö arendab reaalselt. Koolitusi korraldades tekib ikka endale küsimusi - kas ma oleksin saanud koolitust kuidagi paremini üles ehitada, teisi meetodeid kasutada või ladusamalt loengut pidada. Kas oli piisavalt hea kontakt koolitustel osalejatega või jäi midagi olulist tähele panemata? Enda korraldatud koolitusele tagasi vaadates saab tõdeda, et midagi läks hästi, aga midagi saab järgmisel korral paremini teha. Niisama tagantjärele tarkusest ei ole kasu, kui midagi ette ei võeta. Suureks abiks koolitaja professionaalsel enesearengul on osalejate vahetu tagasiside ja tagasiside andmine tagasiside lehtedel. Nii saab ennast kõrvaltvaataja pilgu läbi analüüsida ja mõista paremini, mis inimestele meeldis ning mis ei meeldinud.

  1. Vestlused ja arutelud kolleegidega.

Hea on kolleegidega oma koolituskogemusi jagada. Kolleegidega vesteldes võib anda ja saada häid ideid ja kasulikke nõuandeid. Kolleegid mõistavad nii koolitaja töö raskust kui ka rõõme ja oskavad toeks olla. Vanematel kolleegidel on palju häid praktilisi kogemusi ja nad saavad olla noorematele kolleegidele eeskujuks. Kui koolituse käigus on tekkinud keerulised situatsioonid, siis on hea kolleegidega sellest rääkida ning otsida võimalikke lahendusi. Vahel piisab ka ainult kolleegide positiivsest toetusest, et ennast taas hästi tunda.

  1. Supervisioon või isiklik mentor.

Kui on soov ennast väga põhjalikult arendada, siis saab pöörduda superviisori või mentori poole. Grupisupervisioon võib huvitav ja kasulik olla, siis saab superviisori juhendamisel analüüsida oma koolitust ning kuulata, kuidas teistel koolitajatel on läinud. Grupisupervisioon võib näidata koolituste läbiviimist uue ja huvitava nurga alt.

Muidugi on kompetentsest mentorist suur kasu, sest vanematel koolitajatel on noorematele koolitajatele palju häid ideid ja praktilisi juhtnööre jagada.

  1. Raamatute ja erialaste artiklite lugemine.

Lugemine on lihtne ja mugav võimalus oma erialaga kursis olemiseks. Hea kui erialase kirjanduse lugemisest on saanud positiivne harjumus, siis ollakse koolitusmaastikul toimuvaga kursis. Samuti on isiksuse arengu ja eneseabiraamatutest suur kasu, sest isiksustena areneme senikaua kui elame.

  1. Reisimine ja oma silmaringi laiendamine.

Vahel on vaja vaadata oma tegevust eemalt. Reisimine on selleks suurepärane tegevus. Eriti põnev on reiside käigus külastada teisi kultuure ja riike ning tutvuda nende täiskasvanuhariduse korraldusega. Igal maal suhtutakse mõnevõrra erinevalt täiendharidusse ja nii on võimalik näha seda, mis endal on hästi ning mida saaks senisest paremini teha. Populaarseks on muutunud õpiränne, kus saab tutvuda teiste maade täiskasvanuhariduse spetsialistidega ja osaleda koolitustel. Uued tutvused oma valdkonna inimestega on alati teretulnud.

  1. Aeg iseendaga olemiseks ja mõtisklemiseks.

Vahel on kasulik võtta aega iseendaga olemise jaoks. See on kvaliteetaeg iseenda seltsis, kus saab järele mõtelda, mida ma teen ja miks ma seda teen. Nii saab enda sisse vaadata ja mõtiskleda, kuhu ma oma isikliku arenguga olen jõudnud. Vahel tulevad just üksinduses olles uued head mõtted. Elus on perioode, kus ollakse koos inimestega ja elus on ka aegu, kus ollakse iseenda seltsis. Mõlemad ajad on omamoodi väärtuslikud.

Koolitaja professionaalne eneseareng on oluline ja iga koolitaja saab valida just selliseid enesearengu meetodeid, mis talle kõige rohkem sobivad. Oluline on, et koolitaja oma arengus toppama ei jääks ega muutuks leierkastiks, kes igal koolitusel räägib sama juttu. Koolitajal endal võib ju nii mugav olla, kuid koolitused võivad osalejate jaoks tunduda igavavõitu. Koolitaja ei tohi enda erialast arengut unarusse jätta!

 


Autor: Anneli Salk psühholoog, koolitaja

 

 

Login (5)

Users have already commented on this article

Logi sisse või Registreeru, et kommenteerida.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel