Blog
Blog

VAATA OTSE! Julge hüpe tundmatusse? 08-09.01.2020

Sihtasutus Archimedes, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing korraldavad karjääriteenuste võrgustikukonverentsi “Julge hüpe tundmatusse?”, et jagada kogemusi Eestist ja välismaalt ning koostöös leida vastuseid kesksele küsimusele - kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning ette valmistada elukestvaks õppeks ja tööturule astumiseks. Esimesel päeval õpime rahvusvahelistelt ekspertidelt ja arutleme meie strateegiliste valikute üle Eestis. Teisel päeval keskendume praktikatele. Rõõm on teada anda, et lisaks Eesti praktikutele on oma kogemusi jagamas eksperdid OECDst, Austriast, Maltalt, Soomest ja Slovakkiast.

Ettekannete slaidid leiab Archimedese kodulehel ja inglisekeelseed salvestused siin.

Otseülekande ajakava

8. jaanuar 2020. 

9.30 Sissejuhatus

9.45 Miks pole karjääriteenused kunagi olnud nii olulised? Anthony Mann (PhD) on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poliitika vanemanalüütik, kes keskendub täna oma töös karjääriteenustele. Toetudes kogu maailmas leiduvatele andmetele uuritakse tema töös, kuidas kujunevad noorte karjäärisoovid, milline on nende mõju hariduse ja tööhõive tulemustele ning kuidas saab karjääriteenuste sekkumisi kõige tõhusamalt rakendada.

11.15 Karjääriteenuste uus mõtestamine Raimo Vuorinen (PhD) töötab Soome haridusuuringute instituudi projektijuhina. Aastatel 2007-15 oli ta Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) koordinaator. Võrgustik abistas Euroopa Liidu liikmesriike ja Komisjoni karjääriteenuste alase koostöö edendamisel nii haridus- kui ka tööhõivesektoris. Tema teadusuuringud keskenduvad tõenduspõhise karjääriteenuste poliitika väljatöötamisele, samuti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine nõustamisel. Ta on Rahvusvahelise Karjääriteenuste Avaliku Poliitika Arenduskeskuse (ICCDPP) juhatuse esimees.

14.00 Ennastjuhtiv inimene 2035 Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts (PhD) annab ülevaade hetkeseisust, kuidas on  kajastatud karjääriteenused haridus- ja noortevaldkonna strateegiates ning milline on karjääriteenuste roll selle visiooni elluviimisel.

14.20 Paneel: Eesti 2035 ja karjääriteenuste roll selle elluviimisel (Osalejad Ada Tamme Ülenurme Gümnaasiumist, Anna Gramberg Karjäärinõustajate Ühingust, Kristi Vinter-Nemvalts Haridus- ja Teadusministeeiumist, Mait Palts Kaubandus- ja Tööstuskojast, Marcus Ehasoo Õpilasesinduste Liidust, Meelis Paavel Töötukassast; arutelu juht on Hanno Tomberg Sihtasutusest Archimedes)

15.30 Päeva kokkuvõtted

 

2. päev 9. jaanuar 2020 

Otseülekande ajakava 

9.00 Esimese päeva kokkuvõtted ja teise päeva sissejuhatus

9.30 1. õpitubade sessioon (A, B ja C toimuvad samaaegselt)

1A    IBOBB – karjääriõpe Austria koolides  Õpitoa läbiviijad on Prof.in Margit Pichler, MA, BEd, Austria Pedagoogilisest Kõrgkoolist ja Markus Krug. Õpitoas keskendutakse karjääriõppele ning -nõustamiskogemusele Austria koolides.

1B    Karjäärinõustamise praktikad ülikoolis Õpitoa läbiviijad Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse juhataja Kristel Lään-Saarik ja Tallinna Tehnikaülikooli karjäärinõustamise spetsialist Monika Sutrop. Õpitoas antakse ülevaade karjäärinõustamise olemusest ja praktikatest Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, sh tutvustada üliõpilase profiili ja peamisi karjäärinõustaja poole pöördumise põhjuseid, jagada parimaid praktikaid ning arutleda koostööpunkte teiste õppetasemete/valdkondade karjäärispetsialistidega.

1C    Piilupardid infomerel Õpitoa läbiviijad karjääriinfo spetsialist Kadri Haavandi ja karjäärinõustaja Silja Lilles-Sula Eesti Töötukassast. Õpitoas jagatakse Eesti Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi õpilaste teadlike haridus- ja tööalaste valikute toetamisel. 

10.50 Energiapaus ja õpitubadesse jagunemine

11.20 2. õpitubade sessioon

2A    Karjäärinõustamise õpe ja arendamine Malta näitel. Õpitoa läbiviijad karjäärinõustaja Dorianne Gravina St. Ignatius Kolledžist ja Stephen Camilleri, nõustaja ja Malta ülikooli lektor. Õpitoa eesmärk on jagada osalejatega Malta kogemust karjääriteenuste arendamisel.

2B    Rahvusvaheline õpi- ja tööränne Õpitoa läbiviijad on Eures valdkonna spetsialistid Marta Traks ja Monika Toiger Eesti Töötukassast, kogemustega õpirändaja Aleksander Traks ning YFU (Youth For Understanding) Eesti esindajatena Johanna Viik ja Kadri Eensalu. Õpitoas tutvustatakse e-kursuse „Multikultuursus, õpi- ja tööränne“ kogemust, tuuakse osalejateni praktilisi lugusid õpilastelt ning läbi simulatsiooni astutakse õpirändehuvilise õpilase kingadesse.

2C    Eneseteadlikuks karjääri kujundajaks kutsekoolist?! Õpitoa läbiviijad on Sihtasutusest Innove: Katrin Kivisild, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu programmijuht ja kutsehariduse peaspetsialist Virve Kinkar. Õpitoa eesmärk on tutvustada uusi võimalusi karjääri kujundamise pädevuste koostöiseks arendamiseks kutsehariduses.

12.40 Lõuna

13.40 3. õpitubade sessioon

3A   Lifeology - talendikate gümnaasiumiõpilaste toetamine Slovakkias Õpitoa viivad läbi koolitaja ja treener, mitme ettevõtte juht, meetodi Lifeology väljatöötaja Henrieta Holúbeková, haridusvaldkonna nõustaja ja mentor, mitme ettevõtte asutaja Pavol Markovic ja Lifeology Teen akrediteeritud mentor Barbara Baisova. Õpitoas tutvustatakse Lifeology meetodi põhimõtteid ja kasutajakogemust Slovakkias.

3B    Küsi ja Sulle antakse Õpitoa läbiviijad karjäärispetsialistid Kerli Valgma ja Lili Saksing Eesti Töötukassa Raplamaa osakonnast. Eesmärk on jagada Töötukassa karjäärispetsialistide kogemusi grupinõustamisest teemal „Tuleviku kujundamise oskused“.

3C    Karjääri kujundamise oskuste arendamine üldhariduskoolis Õpitoa läbiviijad on Heli Oruaas Kutsekojast, Tiiu Laan Tartu Tamme Koolist ja Kersti Kivirüüt Innovest. Õpitoas tutvustatakse SA Kutsekoja õppevara üldhariduskoolidele ning praktilist karjääriteenuste korraldust Tartu Tamme kooli näitel. Õpitoas analüüsitakse, kuidas tõhusamalt toetada üldhariduskoolis õpilaste toimetulekut Euroopa tööturul. 

15.15 Kokkuvõtted

Täiendav info on kättesaadav sihtasutuses Archimedes tegutseva Euroguidance Eesti kodulehel.

 

 

Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel